Βοήθεια

Ποιοι είναι οι δυο ιδρυτές του Polyglot Club;- Vincent Scheidecker, Μηχανικός Πληροφορικής, φέρνει την εμπειρία του σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαχείριση της κοινότητας. Έχει 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως μηχανικός με μια πολυεθνική εταιρεία τροφίμων και ως αξιωματικός για το Υπουργείο Γεωργίας. Vincent Sheidecker έχει χτίσει την ιστοσελίδα PolyglotClub.com από το 2003.

- Patrick Ρουσσώ έχει πολλούς βαθμούς ειδικότητα και έγραψε τη διδακτορική διατριβή για το θέμα της επικοινωνίας, τις γλώσσες και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Επιπλέον, διαθέτει διεθνή ακαδημαϊκή κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Patrick Ρουσσώ έχει αναπτύξει PolyglotClub offline υπηρεσιών από το 2005.

Ποια είναι η ιστορία Πολύγλωσσης Club;

Related topics: