Ndihmë

NEW ARTICLE

Kush janë dy themeluesit e Polyglot Club?- Vincent Scheidecker, IT inxhinier, sjell ekspertizën e tij në sistemet kompjuterike, web zhvillim dhe menaxhim të komunitetit. Ai ka 10 vjet përvojë profesionale si një inxhinier me një kompani ushqimore shumëkombëshe dhe si zyrtar për Ministrinë e Bujqësisë. Vincent Sheidecker ka qenë ndërtimi faqen e internetit PolyglotClub.com që nga 2003.

- Patrick Rousseau ka shumë diploma specialiteti dhe shkroi një tezë e doktoraturës mbi temën e komunikimit, gjuhë dhe shkëmbimeve kulturore. Përveç kësaj, ai ka trajnim ndërkombëtar akademik dhe përvojë të gjerë në fushën e arsimit në gjuhë të huaj. Patrick Rousseau ka zhvilluar PolyglotClub offline shërbimeve që nga viti 2005.

Çfarë është Historia Polyglot Club?

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All