راهنمایی

فلسفهٔ باشگاه پلی‌گلات چیست؟فلسفه ی ما در باشگاه چند زبانی ایجاد،حفظ و توسعه ی مبادلات زبانی و فرهنگی از طریق مشارکت فعال است.

ما باور داریم کاربران می توانند تبدیل به زبان آموزان
.محسوس و افراد بهتری شوند و همزمان لذت ببرند
هدف ما این است که برای اعضا بهترین همراه ،بهترین اطلاعات و .بهترین مهارت ها را فراهم کنیم

اعضا از طرف تمام گروه چند زبانه و همچنین متخصصان در زمینه .
های مطالعات فرهنگی،چند زبانگی و آموزش حمایت خواهند شد
چه PolyglotClub کاربران در حال انجام در بسیاری از سطوح مختلف مفید است.
بنابراین، ما باید به منظور افزایش مهارت های زبان PolyglotClub کاربران 'تلاش و دانش از فرهنگ خارجی است.

کاربران باید از این فرصت برای تعامل و بهبود داشته باشد.
در این طرز فکر، هر عضو باید انجام همه از بالا با پاداش غیر از ارضاء شخصی به دست آمده از این مبادلات لذت ببرید.

در نهایت، PolyglotClub کاربران ممکن است در پشتیبانی کامل از شبکه در سراسر جهان ما برای همه تلاش های فردی خود را، زمانی که با سازگار شمارش سیاست PolyglotClub .
موفقیت شده توسط تعدادی از زبان PolyglotClub کاربران می توانند صحبت نمی توان اندازه گیری، اما در بهبود هر فرد.

برای رسیدن به این، PolyglotClub اعضا باید مدل نقش است، بنابراین به عنوان به القای اخلاق اساسی و مشترک در همه شرکت کنندگان PolyglotClub.

PolyglotClub باید منافع اعضای خود را در درجه اول نگه دارید.
این به این معنی است که PolyglotClub باید جلسات به طور منظم برنامه ریزی شده در مکان های مناسب میزبان، و در بهترین شرایط ممکن است.
چند زبانی باشگاه باید در تلاش برای ترویج هر جلسه فرد بدون در نظر گرفتن دستور کار و یا منافع شخصی خود.
به همین ترتیب، هر عضو به طور فعال باید بالا بردن PolyglotClub، و توسعه مبادلات بین افراد به عنوان بسیاری که ممکن است.
به همین دلیل است PolyglotClub افتخار به این باور آن را یکی از بهترین وب سایت های موجود ترویج زبان و فرهنگ در سراسر جهان است.

مباحث مرتبط:

Comments