Ndihmë

NEW ARTICLE

Si të përdorni PolyglotClub për të ngritur një ngjarje të këmbimit gjuhë?
Nisur në 2003 në Paris, Polyglot Club rrjet social këmbimit gjuhë, tani mbledh qindra mijëra dashuruar gjuhësore e gjithë bota.
Zgjerimi i tij ndërkombëtar ishte i mundur në sajë të qindra takime organizatorëve.
Çdo anëtar mund të bëhet një organizator takim duke propozuar një ngjarje të re këmbimit gjuhë për komunitetin.
Krijo një takim të re tani

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All