Pomoc

NEW ARTICLE

Prečo 'Polyglot Club'?Vo väčšine krajín rastúce jazykových škôl, ústavov a oddelení cudzích jazykov na vysokých školách svedčí o silnej a rastúci dopyt po vzdelávaní v cudzích jazykoch.

Avšak, tieto inštitúcie majú svoje vlastné obmedzenia:
a) metódy, ktoré používajú, nie sú vždy vhodné pre rôzne štýly učenia svojho verejnosti.
b) Druhý jav je priamo spojená so samotnou povahou predmetu, cudzie jazyky.
Učenie sa cudzieho jazyka vyžaduje opakované a trvalá (hlavne perorálne) prax, že školy jednoducho nemôže poskytnúť.
Prax si vyžaduje čas a čas sú peniaze!
Polyglot Club je zadarmo a ponúka veľa príležitostí k intenzívnej, široká a účinná cudzích jazykov praxi.
Budete mať na výber medzi napísal (on-line) a ústnej (Skype, alebo tvárou v tvár) komunikácie.

Tak, aby svoje učenie do vlastných rúk!

V ideálnom prípade zlepšiť svoje plynulosť v cudzom jazyku, mali by ste si dopriať výlet na celkovom ponorenie jazyka. Ale z mnohých dôvodov (finančné, profesijné, politické, sociálne ...), ktoré nie je vždy možné.

Tak prečo nevyužiť z veľkých zdrojov ponúkaných World Wide Web? A samozrejme klubu Polyglot!

Zistite viac o 'PolyglotClub'

Related topics: