Βοήθεια

Ποιοί είναι οι στόχοι του Polyglot Club;Ο κύριος στόχος του PolyglotClub είναι η προώθηση της πολυγλωσσίας και της εκμάθησής της, μέσω γλωσσικών και πολιτιστικών ανταλλαγών.
Σ' αυτήν την νοοτροπία, το PolyglotClub προσφέρει διάφορες υπηρεσίες:
Ι Εικονική ανταλλαγές: on-line
ΙΙ ζωντανές ανταλλαγές: πρόσωπο με πρόσωπο
Βασικές αρχές: Εικονική Επαφή (Ι) που θα οδηγήσει σε ενεργές δραστηριότητες (ΙΙ).
Με τη σειρά τους, η πραγματικές δραστηριότητες, μπορούν να οδηγήσουν σε εικονικές επαφές για να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις γλωσσικές σας δεξιότητές, τα δίκτυα σας με άλλα μέλη, και τελικά, την ανάπτυξη της κοινότητας PolyglotClub στο σύνολό της.
Μάθετε περισσότερα για το 'PolyglotClub με προσέγγιση».

Related topics: