راهنمایی

خدمات آفلاین باشگاه چند زبانی چیست؟خدمات آفلاین، به عنوان خدمات آنلاین مخالف، فعالیت های زندگی واقعی می باشد. چند زبانی باشگاه را تشویق می کند مجموعه ای از رویدادهای فرهنگی و زبانی سراسر جهان است. این رویداد توسط شبکه ای از "کشور" و یا "منطقه" مدیران تسهیل می شود. این مدیران بر اساس مهارت ها و انگیزه خود را انتخاب شده است. [عکاس هنگام عکسبرداری = "/ راهنما / مدیران"> چگونه برای تبدیل شدن به یک مدیر چند زبانی باشگاه؟

چند زبانی باشگاه، اعضا را تشویق به ساختار فعالیت های آنلاین خود را به شرح زیر است:
- [عکاس هنگام عکسبرداری = "/ راهنما / جلسات / ploc"> PLOC : چند زبانی عاشق فرهنگ (جلسات فرهنگی) و یا "چند زبانی کافه". این برخورد میان فرهنگی که اجازه می دهد تا کاربران را به آدرس زبان و مسائل فرهنگی است. و یا در مورد هر موضوع در زبان آنها را انتخاب کنید صحبت کنید.
- PLUC : غذای مختصر چند زبانی (برخوردهای آشپزی و فرهنگی) یا 'پیکنیک چند زبانی'. 'شام غذای مختصر' به نوعی در ایالات متحده است. این تجمع در اطراف یک جدول که شرکت کنندگان با غذا و نوشیدنی را پر کنید برای به اشتراک گذاشتن با تمام مهمانان است. تاکید بر تنوع آشپزی و اعضای تشویق به کشف تخصص از منطقه خود را از مبدا.
- چند زبانی عضو : شب رقص با یک فضا برای زبان و تبادل فرهنگی.
- چند زبانی سفر : سفر سازمان یافته بین اعضا
- مح: متکلم بچند زبان کلاس آموزش زبان (گروه فعالیت های ارتباطی). آن است که یک کلاس زبان سنتی نیست، از آنجا که هیچ چیز به طور رسمی آموزش داده شده است. مح جلسه از اعضای علاقه مند به همان زبان و عمل دهان و دندان انگیزه زبان در فعالیت های ارتباطی است. این فعالیت را می توان به یک کلاس مکالمه در یک زبان خاص تشبیه شده است.
- PLEC : چند زبانی سخنرانی همایش (همایش بین فرهنگی). خوانش، سخنرانی و بحث بین فرهنگی خود به خود توسط اعضای در مکان های مناسب سازمان. PLEC است به منظور بهبود دانش و درک فرهنگ خارجی است.
- PLIC : چند زبانی زنده گروه کر (گروه آواز بین المللی). در PLIC، ما در میان اعضای یک یا چند نوازندگان، خوانندگان، و هر شرکت کننده دیگر که مایل به لذت بردن از جو و سرگرمی پیدا کنید. هدف این است که برای به اشتراک گذاشتن شادی از آواز خواندن در همه زبان ها.

در پاریس، PLOC (چند زبانی کافی نت ها) 3 بار در هفته با، به طور متوسط، 120 شرکت کنندگان برگزار می شود. 'چند زبانی احزاب' هر شنبه برگزار می شود. 'سفر چند زبانی' دو بار برگزار می شود در ماه است. در طول تابستان، PLUC (چند زبانی پیکنیک) هر یکشنبه برگزار می شود. برخی از رویدادهای خاص ممکن است به 600 polyglots تجمع تا! به فهرست جلسات چند زبانی بعدی در پاریس.

مباحث مرتبط:

Comments