Help

NEW ARTICLE

Tại sao lại đọc bằng tiếng Anh là rất quan trọng để cải thiện?Theo như tiêu đề, "Đọc bằng tiếng Anh" là cái cách mà tất nhiên có thể được áp dụng cho mọi ngôn ngữ khác. Theo ý tôi, một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện Anh ngữ của bạn, chỉ đơn thuần là đọc bằng tiếng Anh.
Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng có một sự khác biệt giữa những từ mà chúng ta biết và những lời chúng ta sử dụng trong một cuộc trò chuyện? Chúng ta có thể nhận ra rất nhiều từ đọc một cuốn sách mà không nhất thiết phải cố gắng sử dụng chúng trong cuộc trò chuyện.
Trong thực tế, có hai mức độ hiểu biết. Một mặt, có những từ được biết đến một cách thụ động (bạn có thể được công nhận, nhưng không sử dụng chúng), và mặt khác lại có những từ được sử dụng tích cực. Bí quyết là để học cách nhận biết nhiều từ càng tốt và có đủ tự tin để sử dụng chúng trong một cuộc trò chuyện.
Một trong những cách tốt nhất để nâng cao vốn từ vựng thụ động là thông qua việc đọc bằng tiếng Anh. Các số từ thụ động học được xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai học tập tích cực.
Đây là lý do tại sao việc cải thiện tiếng Anh của mình có thể được thực hiện thông qua việc đọc sách. Trước hết, học từ vựng mới phải được thực hiện thông qua công nhận. Một khi bạn đã quen thuộc với những từ, người ta có thể bắt đầu để xem cách họ có thể được sử dụng trong các cuộc trò chuyện.
Tìm hiểu những lời trong bối cảnh thực có nghĩa là một có lẽ là có thể sử dụng các từ trong các tình huống phải. Điều này là tốt hơn nhiều so với việc học hỏi từ các danh sách từ vựng.
Làm thế nào để cải thiện tiếng Anh của mình bằng cách đọc?
1. Đọc nội dung theo trình độ của bạn. Điều này có nghĩa rằng không phải 100% Những gì bạn đọc là, người ta có thể đi qua những từ không quen thuộc, nhưng không đủ để phá vỡ những niềm vui của việc đọc sách.
2. Đọc một nội dung quan tâm. Sau đó, chúng tôi có động lực hơn để làm cho các nỗ lực để đọc bằng tiếng Anh.
3. Đọc thường xuyên thay vì buộc mình phải đọc 2 giờ mỗi tuần một lần: 10 phút một ngày, trước khi ngủ, vào buổi sáng hoặc trong thời gian nghỉ trong ngày.
4. Đoán từ chưa biết với bối cảnh toàn cầu chứ không phải nhìn chúng trong từ điển.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All