Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để kết bạn trong khi du lịch?Phần 3 trong 5 (Đến phần 2 - Tới phần 4 )

- Nhóm Tour


Ở một số quốc gia như Nepal nó là dễ dàng hơn nhiều để thưởng thức nó với một nhóm du lịch. Có rất nhiều lợi ích khi tham gia vào các loại hình lưu trú 'bao gồm tất cả' thậm chí nếu nó không phải là điều bạn. Về cơ bản bạn sẽ bị mắc kẹt với khách hàng như bạn, do đó bạn có nghĩa vụ tham gia vào các cuộc trò chuyện và bắt đầu để làm cho bạn bè.

- Tour du lịch đi bộ và miễn phí


Bạn không cần phải đi lâu để làm cho bạn bè: một vài giờ đi bộ có thể là đủ. Tất cả địa điểm du lịch cung cấp các hình thức đi bộ đường dài. Đăng ký và được mở cửa cho những người khác. Tất cả bạn phải làm là bắt đầu một cuộc trò chuyện khi hướng dẫn chưa biết nói. Hầu hết mọi người đang mở để thảo luận khi không có gì khác để làm hoặc nhìn thấy được.

- Trò chơi thẻ


Một trò chơi thẻ là một công cụ tuyệt vời để làm cho bạn bè. Đây là một cách tuyệt vời để vui chơi và để vui chơi với một người bạn vừa mới gặp.

- Yêu cầu người khác


Không phải sợ bị chế giễu cũng là một kỹ thuật tốt để gặp gỡ mọi người. Khi làm du lịch, đừng ngần ngại hỏi đường đến một người lạ và xin lời khuyên về những việc cần làm trong khu phố. Bạn không nhất thiết thậm chí không phải bị mất liên lạc với một người lạ. Tôi thường hỏi những câu hỏi mặc dù tôi đã biết câu trả lời. Nó không phải là một lời nói dối, nhưng chỉ là cái cớ để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Tới phần 2 - Tới phần 4

Các chủ đề liên quan: