راهنمایی

PolyglotClub کشور / منطقه مدیر فلسفه چیست؟فلسفه ما در PolyglotClub است برای ایجاد، حفظ و توسعه مبادلات زبانی و فرهنگی از طریق مشارکت فعال.
بنابراین باید فلسفه کشور مدیران (CA)، و منطقه مدیران (RA) باشد.
ما باور داریم که اعضای تواند تبدیل به زبان آموزان محسوس، و همچنین به عنوان افراد بهتر است، در حالی که همچنین داشتن سرگرم کننده است.
هدف کشور / منطقه مدیر این است که برای کاربران با بهترین شریک مسابقات، دانش و آموزش مهارت به عنوان امکان پذیر است.
آنها حمایت از کل جامعه PolyglotClub، و همچنین به عنوان تخصص از مقامات در زمینه های Glottology، مطالعات فرهنگی، و تعلیم داشته باشد.
چه کشور / منطقه مدیریت انجام در بسیاری از سطوح مختلف مفید است.
آنها باید به منظور افزایش مهارت های زبانی اعضای 'تلاش و دانش از فرهنگ خارجی است.
با این حال، این باید در هزینه از هر عضو دیگر اجرا نشده است.
به هر مشترک، باید این فرصت را به تعامل و بهبود داشته باشد.
مدیر CA / منطقه باید انجام همه از بالا با پاداش غیر از ارضاء شخصی به دست آمده از این مبادلات لذت ببرید.
به عنوان جبران، مدیر کشور / منطقه خواهد شد به یک وضعیت خاص در PolyglotClub تحت عنوان، و باید بسیار برای تعهد خود را با جامعه PolyglotClub کل در نظر گرفته.
علاوه بر این، کشور / مدیر منطقه باید قادر به استفاده از موقعیت خود برای رشد شخصی و حرفه ای باشد.
این باید از طریق استفاده ممتاز PolyglotClub مقاله نامه ای سر و کارت های کسب و کار فاعلی تسهیل می شود.
در نهایت، کشور / مدیر منطقه می تواند در پشتیبانی کامل از شبکه در سراسر جهان ما برای همه تلاش های فردی خود را، به حساب زمانی که سازگار با وظایف خود و با سیاست PolyglotClub.
موفقیت شده توسط تعدادی از زبان مدیر کشور / منطقه صحبت نمی توان اندازه گیری، یا با تعداد کل اعضای آنها ثبت نام کرده، اما در بهبود هر فرد.
برای این کار، کشور / مدیر منطقه باید مدیران و تسهیل شود، بنابراین به عنوان به القای اخلاق اساسی و مشترک در همه شرکت کنندگان PolyglotClub.
مدیر CA / منطقه به طور کلی پس از سال احتباس بسیار بالا با اعضای ما در سال است.
PolyglotClub باید منافع اعضای خود را در درجه اول نگه دارید.
این بدان معناست که مدیر کشور / منطقه باید جلسات به طور منظم برنامه ریزی شده در مکان های مناسب میزبان، و در بهترین شرایط ممکن است.
مدیر CA / منطقه باید در تلاش برای ترویج هر جلسه فرد بدون در نظر گرفتن دستور کار و یا منافع شخصی خود.
علاوه بر این، مدیر کشور / منطقه به طور فعال باید بالا بردن PolyglotClub، و توسعه مبادلات بین افراد به عنوان بسیاری که ممکن است.
به همین دلیل است PolyglotClub افتخار به این باور آن را یکی از بهترین سایت های موجود ترویج زبان و فرهنگ در سراسر جهان است.

مباحث مرتبط:

Comments