Help

NEW ARTICLE

PolyglotClub Country / Region quản trị Triết học là gì?Triết lý của chúng tôi tại PolyglotClub là tạo ra, duy trì và phát triển trao đổi về ngôn ngữ và văn hóa thông qua sự tham gia tích cực.
Do đó nên là triết lý của Quốc gia Administrators (CA), và khu vực quản trị (RA).
Chúng tôi tin rằng các thành viên có thể trở thành người học ngôn ngữ hợp lý hơn, cũng như cá nhân tốt hơn, trong khi cũng có vui vẻ.
Mục tiêu quốc gia / khu vực quản trị của là cung cấp cho các thành viên với các đối tác phù hợp nhất với, kiến ​​thức, và đào tạo kỹ năng càng tốt.
Họ sẽ có sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng PolyglotClub, cũng như chuyên môn của chính quyền trong các lĩnh vực Glottology, nghiên cứu văn hóa, và phép dạy.
What Country / Region quản trị đang thực hiện là có lợi trên nhiều cấp độ khác nhau.
Họ sẽ phấn đấu để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của các thành viên, và kiến ​​thức về văn hóa nước ngoài.
Tuy nhiên, điều này không nên được thực hiện với chi phí của bất kỳ thành viên nào khác.
Mỗi thuê bao phải có cơ hội để tương tác và nâng cao.
CA / Region quản trị được hưởng làm tất cả những điều trên không có phần thưởng nào khác hơn là sự hài lòng cá nhân có nguồn gốc từ những trao đổi này.
Như một bồi thường, Country / Region Administrator sẽ được hưởng một tình trạng đặc biệt trong PolyglotClub, và được đánh giá cao cam kết của mình bằng toàn xã hội PolyglotClub.
Hơn nữa, Country / Region quản trị sẽ có thể sử dụng vị trí của mình cho sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp.
Điều này sẽ được hỗ trợ thông qua việc sử dụng đặc quyền của PolyglotClub giấy đầu thư và danh thiếp được bổ nhiệm.
Cuối cùng, Quốc gia / Khu vực quản trị có thể đếm trên sự hỗ trợ đầy đủ từ mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cho tất cả các nỗ lực cá nhân của họ, khi tương thích với nhiệm vụ của mình và với các chính sách PolyglotClub.
Thành công sẽ không được đo bằng số lượng ngôn ngữ Country / Region quản trị nói, hoặc bằng tổng số của các thành viên mà họ theo học, nhưng bởi sự tiến bộ của từng cá nhân.
Để làm điều này, Quốc gia / Khu vực quản trị phải có người điều hành và người hỗ trợ, để thấm nhuần đạo đức cơ bản và phổ biến tốt trong tất cả các thành viên tham gia PolyglotClub.
CA / Region quản trị thường bị giữ lại rất cao với các thành viên của chúng ta năm này qua năm khác.
PolyglotClub trách nhiệm giữ gìn lợi ích của các thành viên đầu tiên và quan trọng nhất.
Điều đó có nghĩa Country / Region quản trị có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp thường xuyên theo lịch trình tại các địa điểm thuận tiện, và trong điều kiện tốt nhất có thể.
CA / Region quản trị viên phải cố gắng để thúc đẩy mỗi cá nhân bất kể cuộc họp của chương trình cá nhân của họ hoặc lợi ích.
Hơn nữa, Country / Region quản trị phải tích cực nâng cao PolyglotClub, và phát triển giao lưu giữa các cá nhân như nhiều càng tốt.
Đó là lý do tại sao PolyglotClub là tự hào để tin rằng nó là một trong những trang web tốt nhất hiện quảng bá ngôn ngữ và văn hóa trên toàn thế giới.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All