Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để áp dụng cho một vị trí như Country / Region Administrator?Đây là mẫu đơn xin cần thiết để nộp ứng cử của một Thành viên cho một vị trí của PolyglotClub Quốc gia hoặc vùng Administrator.
Để áp dụng cho một vị trí như là Administrator (Quốc gia hoặc vùng), bạn cần phải thực hiện theo hai bước đơn giản:

1. Tới những 'Network' phần và chọn một quốc gia hay một khu vực mà bạn muốn áp dụng như một quản trị Polyglot.
2. Trên TOP của trang này, nếu bạn đọc 'ADMIN: NAME', điều này có nghĩa là vị trí đã được lấp đầy. Tuy nhiên, nếu bạn đọc: '.? NO COUNTRY / KHU VỰC ADMIN TRỞ THÀNH MỘT', nhấp vào liên kết này và điền vào mẫu đơn Country / Region.

Sau khi nó được hoàn thành, click vào nút 'SUBMIT' để trình ứng dụng của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những quyết định của chúng tôi kịp thời, trong vòng 2-3 tuần.

Tìm hiểu thêm về 'Country / Region quản trị của Triết học' .

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All