Help

NEW ARTICLE

Nhiệm vụ của các quốc gia và khu vực PolyglotClub quản trị làm gì?PolyglotClub quốc gia và khu vực quản trị có một số ưu đãi. Ngoài ra, họ dự kiến ​​sẽ thực hiện một số trách nhiệm và nghĩa vụ cơ bản.
Ngay sau khi bạn được bổ nhiệm làm Country / Region Administrator, bạn nên:

- Bước 1 - Điền các thông tin PolyglotClub trang cho bạn Country / Region.
Dưới đây là một ví dụ về 'Thông tin trang' cho Quốc gia: France .
Dưới đây là một ví dụ về 'Thông tin trang' cho Region: Ile de France (Paris). Một khi bạn đã hoàn thành bước 1, bạn nên gửi một tin nhắn đến pat (World admin) , vì vậy chúng tôi biết rằng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của bạn.
- Bước 2 - Tổ chức PolyglotClub Language / Giao lưu Văn hóa Hội nghị .
Tạo một sự kiện mới NOW!

Bước 3 - Quảng cáo Cuộc họp PolyglotClub của bạn.

Bước 4 - Giao tiếp với các thành viên khác tại PolyglotClub Cấp Quốc gia / Khu vực của bạn, bằng cách sử dụng Comment tường .

Bước 5 - Quản trị Country chỉ: lựa chọn, tuyển dụng và Quản lý Khu vực quản trị .
Tất cả các công việc này đang hướng tới việc thúc đẩy và phát triển cộng đồng trên toàn thế giới PolyglotClub, và do đó, những hoạt động đơn giản là có lợi nhất CỦA BẠN!

Làm việc theo nhóm luôn luôn trả tiền, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ với PolyglotClub Thế giới quản trị để biết thêm thông tin và / hoặc để được giúp đỡ.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All