راهنمایی

وظایف PolyglotClub کشور و منطقه مدیران سایت چه کسانی هستند؟PolyglotClub کشور و منطقه مدیران باید تعدادی از امتیازات. علاوه بر این، آنها انتظار می رود را به انجام برسانند برخی از مسئولیت ها و وظایف اساسی.
به محض این که شما به عنوان مدیر کشور / منطقه منصوب، شما باید:

- مرحله 1 - پر کردن PolyglotClub اطلاعات صفحه برای کشور / منطقه خود.
: در اینجا یک مثال از 'اطلاعات صفحه' برای کشور است فرانسه .
در اینجا یک مثال از 'اطلاعات صفحه' برای منطقه است: ایلد فرانس (پاریس). هنگامی که شما مرحله 1 تکمیل، شما باید یک پیام خصوصی به ارسال پت (مدیر جهانی) ، بنابراین ما می دانیم که شما برای اولین بار از وظیفه خود را انجام داده اند.
- مرحله 2 - سازماندهی PolyglotClub زبان / فرهنگ تبادل جلسات .
ایجاد رویداد جدید شرکت!

مرحله 3 - تبلیغات جلسات PolyglotClub خود را.

مرحله 4 - ارتباط با کاربران PolyglotClub دیگر در سطح کشور / منطقه خود، با استفاده از دیوار نظر .

گام 5 - مدیر کشور تنها: انتخاب، استخدام، و مدیریت مدیر منطقه .
همه این وظایف به سمت ترویج و توسعه جامعه PolyglotClub در سراسر جهان بشود، و در نتیجه، این فعالیت ها ساده به نفع شما هستند!

کار گروهی همیشه می پردازد، پس دریغ نکنید برای تماس با PolyglotClub جهانی مدیران برای کسب اطلاعات بیشتر و / یا برای کمک.

مباحث مرتبط:

Comments