راهنمایی

'مدیر PolyglotClub' چیست؟کشور مدیران (CA) و منطقه مدیران (RA) گزارش به مدیران جهانی (WA).
آنها مسئول تعدیل چت و انجمن ها، پرورش جلسات، و اجرای مقررات PolyglotClub هستند.
مدیر کشور یا منطقه مدیر تلاش برای ارائه زبان خلاق و لذت بخش و محیط تبادل فرهنگی.
آنها باید قدرت کامل برای کمک به مدیران جهانی به اطمینان حاصل شود که همه ایمنی، مراقبت و کیفیت استانداردهای نظارت هستند دیدار کرد.

عملا، در میان دیگر فعالیت ها، PolyglotClub Coutry مدیران مسئول است:

- جلسات مدیریت / ویرایش PolyglotClub و نظرات در 'جلسات PolyglotClub' کشور خود بخش نوشته شده.
- انتخاب مدیران منطقه.
اگر چه هیچ پاداش مالی یا مواد وجود دارد، امتیازات و حق ویژه ارزشمند هستند.
به عنوان یک مدیر PolyglotClub کشور / منطقه، دسترسی به یک شبکه گسترده تر و تنگ تر از جهان، کشور، و مدیران منطقه در سراسر جهان شما داشته باشد.
این پلت فرم منحصر به فرد که از آن به در هر دو شخصی و سطح حرفه ای در تلاش است.
بنابراین، درست کردن را با ما! ما در حال حاضر استخدام سرگرم کننده، مشتاق، مردم دوستانه برای موقعیت های مختلف اداری برای PolyglotClub وب سایت ما.

مباحث مرتبط:

Comments