راهنمایی

چگونه PolyglotClub کشور معامله مدیر با مدیر منطقه؟این را فقط برای PolyglotClub کشور مدیران است.

چیزهایی مهم در نظر گرفتن قبل از PolyglotClub کشور مدیران منصوب مدیران منطقه جدید:

A) فقط یک منطقه برای هر مدیر منطقه PolyglotClub تعیین کند.
دلیل این است که آن سخت است برای یک مدیر تنها به نظارت بر دو منطقه مختلف به طور همزمان. علاوه بر این، در PolyglotClub، ما معتقدیم که ALL PolyglotClub کاربران باید فرصت های برابر برای اداره جامعه PolyglotClub در منطقه خود را داشته باشد.
B) شما باید تصمیم خود را برای دو تا سه هفته به تاخیر می اندازد، قبل از اینکه شما آنها را اطلاع از تصمیم خود را.
یک مدیر جدید منطقه PolyglotClub CV ممکن است بسیار جالب نگاه کنید، اما چیزهای مختلف در نظر گرفتن وجود دارد:
1. این دوره در خدمت به آزمون انگیزه واقعی نامزد.
2. این دوره شما اجازه می دهد به منظور بررسی مشخصات کاندیدا به اندازه کافی طولانی است.
3. این دوره خواهد زمان بیشتری را برای دیگر (و احتمالا بهتر) نامزدهای اعمال می شود.
4. در نهایت، به نظر می رسد جدی تر برای نامزد اگر شما از او بخواهید / او تا پایان از 'فرآیند غربالگری' صبر کنید. NO شرکت / سازمان دست پایین از جمله مسئولیت های که به راحتی و به سرعت. اگر یک متقاضی چنین موقعیت فراهم شد، بنابراین عجله، S / او ممکن است شک و تردید جدی را به فراست حرفه ای از PolyglotClub مدیران داشته باشد.
به خاطر داشته باشید 'تاریخ درخواست' هنگامی که انتصاب یک مدیر جدید منطقه PolyglotClub.
اگر پس از یک دوره دو تا سه هفته است، هنوز هم وجود دارد تنها یک متقاضی برای یک منطقه داده می شود، سپس شما می توانید او را / او موقعیت را ارائه دهد.
اصرار دارند که آنها همه به عنوان خوانده شده راهنما در مورد PolyglotClub 'اداره' و همچنین تمام سوالات در مورد PolyglotClub 'جلسات' .این آنها ایجاد انگیزه خواهد شد و آنها را ایده در مورد چگونه به ترویج PolyglotClub در منطقه خود را.
موفق باشید و فراموش نکنید که PolyglotClub است برای تفریح ​​و یادگیری خود را، در درجه اول.
بنابراین، چه چیزی خوب برای جامعه PolyglotClub برای شما خوب است!

مباحث مرتبط:

Comments