راهنمایی

مدیران باید ها و به اصلا چه هستند؟1. آیا سرزنش نیست و نه انتقاد از دیگران.
شما فقط باید استفاده از کلمات مثبت، یا در خط، و یا در حالی که حضور در جلسات.

2. مسئول احساسات خود را، اگر شما احساس می کنید نیاز به مورد دیگر مدیران منطقه، مدیر جهانی خود را، و یا دیگر کاربران شکایت، یک پیاده روی و خنک کردن قبل از اینکه شما ارسال / چیزی است که ممکن است شما یا دیگران شرمسار می گویند.
3. آیا هر چیزی را به کاربران تحمیل نمی کند.
آیا ابتکار عمل برای هر دوره جدید سرویس را ندارد.
اجازه دهید مدیر جهانی خود را تنظیم قوانین.

4. همیشه ستایش کاربران، آنها را پایین نمی آورد.
5. آیا مدیر کشور خود و یا مدیر جهانی مقصر قلمداد کردن نیست. همیشه مسئولیت خود را، و مثبت باشد.

6. یک مدل نقش برای کاربران.
آیا نهایت احترام برای کاربران، دیگر مدیران منطقه، کشور مدیران و مدیران جهانی، و تلاش برای نشان دادن تنها بهترین تیم از شخصیت شما.
7. از آن لذت ببرید! این یک تجربه یادگیری است، و در نتیجه، آن فکری و معنوی نشاط بخشی باید باشد.
مهمتر از همه، به عنوان یک مدیر کشور / منطقه، شما باید دلایل و حتی بیشتر به احساس غرور و برآورده.
لذت بردن از هر لحظه و هر جنبه ای از موقعیت ممتاز خود را.

اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای مدیر CA / منطقه

مباحث مرتبط: