Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để PolyglotClub Country đồng quản trị với khu vực Administrator?Cái này chỉ dành cho PolyglotClub Country Administrators.

Những điều quan trọng để xem xét trước khi PolyglotClub Country quản trị bổ nhiệm người quản trị khu vực mới:

A) Chỉ định ONE khu vực cho mỗi Quản trị PolyglotClub Region.
Điều này là bởi vì nó là khó khăn cho một quản trị duy nhất để giám sát hai khu vực khác nhau cùng một lúc. Bên cạnh đó, tại PolyglotClub, chúng tôi tin rằng tất cả PolyglotClub viên cần phải có một cơ hội bình đẳng để quản lý cộng đồng PolyglotClub trong khu vực của họ.
B) Bạn nên trì hoãn quyết định cho hai đến ba tuần, trước khi bạn thông báo về quyết định của bạn.
Một quản trị PolyglotClub Region mới CV có thể trông rất thú vị, nhưng có những thứ khác nhau để xem xét:
1. Giai đoạn này sẽ phục vụ để kiểm tra REAL động lực của ứng viên.
2. Giai đoạn này sẽ cho phép bạn đánh giá hồ sơ của ứng viên đủ dài.
3. Giai đoạn này sẽ cho phép nhiều thời gian hơn cho các ứng cử viên khác (và có thể là tốt hơn) để áp dụng.
4. Cuối cùng, có vẻ nghiêm trọng hơn đối với các ứng cử viên nếu bạn hỏi anh ấy / cô ấy đợi cho đến khi kết thúc quá trình 'sàng lọc'. NO công ty / tổ chức bàn tay xuống trách nhiệm như SO dễ dàng và nhanh chóng. Nếu người nộp đơn đã được dành một vị trí như vậy, vì vậy vội vàng, anh / cô ấy có thể có những nghi ngờ nghiêm trọng về sự nhạy bén trong nghiệp vụ của PolyglotClub Administrators.
Hãy ghi nhớ những 'ngày của ứng dụng' khi bổ nhiệm một quản trị PolyglotClub Region mới.
Nếu sau một thời gian hai đến ba tuần, vẫn là chỉ ONE nộp đơn cho một khu vực nhất định, sau đó bạn có thể cung cấp cho anh / cô vị trí.
Nhấn mạnh rằng họ đọc tất cả các câu hỏi thường gặp liên quan đến PolyglotClub 'Quản lý' và cũng TẤT CẢ các câu hỏi thường gặp liên quan đến PolyglotClub 'cuộc họp' .Điều này sẽ thúc đẩy họ và cung cấp cho họ những ý tưởng về làm thế nào để thúc đẩy PolyglotClub trong khu vực của họ.
Chúc may mắn và đừng quên rằng PolyglotClub là cho vui và học tập CỦA BẠN, đầu tiên và trước hết.
Vì vậy, những gì tốt đẹp cho cộng đồng PolyglotClub là tốt cho BẠN!

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All