Help

NEW ARTICLE

Hướng dẫn quản trị là gì?Thành viên thường xuyên muốn hiểu những gì cam kết mà bạn đã thực hiện để PolyglotClub.
Tương tự như vậy, hy vọng tất cả các thành viên PolyglotClub được tại các cuộc họp đúng giờ.
PolyglotClub hiểu nếu một số thành viên có cam kết khác, và sẽ không thể dự họp.
Tuy nhiên, những người tổ chức sự kiện như vậy sẽ đánh giá cao một cuộc gọi điện thoại để cho họ biết rằng bạn sẽ không có mặt ở đó.
Làm việc theo nhóm! Tất cả các diễn viên PolyglotClub phải làm việc như một đội. Nước Administrators, Region Administrators, World Administrators, và các thành viên phải đoàn kết.
Mục tiêu PolyglotClub là cung cấp các thành viên của mình với lãnh đạo và các nguồn lực.
Điều này sẽ cho phép họ để trao đổi với các đối tác, và cải thiện việc học của họ về ngoại ngữ và các nền văn hóa.
Quản trị quốc gia / khu vực quản trị sẽ cố gắng hết sức mình để cung cấp cho mỗi thành viên có một người tham gia phù hợp.
Quản trị quốc gia / khu vực quản trị dự kiến ​​sẽ cung cấp cho 100% nỗ lực của họ trong khi họ đang hành động như người điều hành mạng, và tại các cuộc họp.
Đổi lại, họ sẽ có một thời gian tuyệt vời cùng với việc học ngoại ngữ và các nền văn hóa.
Bên cạnh lợi ích này của kiến ​​thức, Country / Region Administrator sẽ được hưởng lợi cá nhân, xã hội và chuyên nghiệp từ trạng thái đặc biệt của họ tại PolyglotClub.

Vì vậy, tất cả hãy cho nó tốt nhất của chúng tôi, và vui chơi!

Áp dụng cho một gia Administrator / Region quản trị Chức vụ .

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All