شرایط سرویس & سیاست حفظ حریم خصوصی


شرایط سرویس

به PolyglotClub.com، یک سرویس آنلاین است که اجازه می دهد تا شما را به تمرین زبان های خارجی و زبان ارز خوش آمدید. تبدیل شدن به یک PolyglotClub.com اعضا و با استفاده از PolyglotClub.com خدمات، شما قبول و موافقت، این شرایط سرویس. اگر شما این شرایط سرویس را قبول نمی کند، شما باید با ثبت نام PolyglotClub.com

ثبت

برای ثبت نام با PolyglotClub.com و تبدیل شدن به یک PolyglotClub.com کاربران شما باید در تمام زمینه های اجباری در فرم ثبت نام با اطلاعات درست و دقیق پر کنید.

سرویسPolyglotClub.comاستفاده از

از PolyglotClub.com سرویس فقط برای استفاده شخصی و غیر تجاری است. آن است که استفاده برای ends.You حرفه ای یا تجاری ممکن است نظری را ندارد و یا ارسال هر نوع محتوا است که یا ممکن است غیر قانونی، غیر مجاز، بر خلاف PolyglotClub.com 'بازدید کنندگان هدف، به قوانین و مقررات در نیروی یا خوب نیست استانداردهای اخلاقی. شما نمی توانید به ذکر در PolyglotClub.com هر گونه اطلاعات شخصی مانند آدرس ایمیل، شماره تلفن، و غیره را قادر می سازد PolyglotClub.com کاربران برای تماس با دیگر PolyglotClub.com کاربران بدون استفاده از PolyglotClub.com PolyglotClub.com Service.While چنین محتویاتی را ممنوع کرده است و مواد، شما موافقت می کنید که شما با این وجود ممکن است به چنین مطالب و یا مواد در معرض و شما با استفاده از PolyglotClub.com خدمات در معرض خطر خود را. PolyglotClub.com حق به حذف هر گونه محتوا یا مواد که PolyglotClub.com تعیین تجاوز را برای خود محفوظ یا نقض مالکیت معنوی هر حزب، دیگر حقوق انحصاری و یا این شرایط خدمات.

محدودیت در استفاده از

مواد از PolyglotClub.com ممکن است کپی نشده باشند، توزیع، چاپ، آپلود، ارسال شده، و یا انتقال در هر صورت، بدون اجازه کتبی از PolyglotClub.com .Modification و یا استفاده از مواد برای هر هدف دیگر را نقض PolyglotClub.com 'بازدید کنندگان حقوق مالکیت معنوی. مواد در این وب سایت فقط برای مقاصد قانونی ارائه شده است. نه عنوان و نه حقوق مالکیت معنوی را به شما منتقل شده، اما با باقی مانده PolyglotClub.com، که صاحب کامل و کامل title.You ممکن است کپی یا انتقال محتویات این وب سایت به صورت الکترونیکی و یا در نسخه های سخت. شما میتوانید از مطالب این وب سایت به هر شیوه ای تغییر نمی دهد. اگر شما علاقه مند در استفاده از محتویات این وب سایت در هر صورت جز در موارد بالا، لطفا با PolyglotClub.com با استفاده از فرم انتقادات و پیشنهادات ما

محدودیت مسئولیت

PolyglotClub.com نمی خواهد در قبال هر گونه خسارت یا آسیب ناشی از، از جمله اما، هر شکست عملکرد، خطا، حذف، وقفه، نقص، تاخیر در بهره برداری از انتقال، ویروس های کامپیوتری، یا شکست خط محدود نمی شود. PolyglotClub.com نمی خواهد در قبال هر گونه خسارت یا آسیب دیدگی، از جمله اما به، خسارت خاص یا تبعی است که از استفاده از، و یا عدم توانایی در استفاده از مواد در این سایت نتیجه، حتی اگر سهل انگاری و یا {1 وجود دارد محدود نمی } از احتمال چنین خساراتی، یا هر دو توصیه شده است. محدودیت فوق و یا محرومیت ممکن است به شما تا حدی که قانون قابل اجرا ممکن است محدود کردن یا استثنا مسئولیتی در قبال خسارات اتفاقی یا تبعی اجازه نمی دهد نمی شود. PolyglotClub.com 'S مسئولیت TOTAL به شما برای همه زیان، خسارت، و علل اقدام (در قرارداد، شبه جرم (از جمله بدون محدودیت، سهل انگاری)، و یا در غیر این صورت) نخواهد بود بیشتر از مقدار شما پرداخت می شود دسترسی به این سایت. بدون پرداخت نسبت به شما خواهد شد PolyglotClub.com ساخته شده است.

مالکیت فیدبک

همه اظهارات، پیشنهادات، ایده، گرافیک، و یا دیگر اطلاعات PolyglotClub.com از طریق این سایت به ابلاغ خواهد برای همیشه از اموال باشد PolyglotClub.com. PolyglotClub.com نمی شود نیاز به درمان هر گونه بازخورد به عنوان محرمانه و نمی خواهد برای هر ایده هایی برای کسب و کار خود در قبال (از جمله بدون محدودیت، ایده های محصول، و یا تبلیغاتی) و هر گونه مسئولیت به عنوان یک نتیجه از هر گونه شباهت متحمل نیست که ممکن است به نظر می رسد در آینده PolyglotClub.com عملیات. بدون محدودیت، PolyglotClub.com مالکیت منحصر به فرد از تمام حقوق موجود حال و آینده از بازخورد از هر نوع و شکل در همه جا. به جز آن به شرح زیر در این بند اشاره شد، PolyglotClub.com خواهد شد مجاز به استفاده از بازخورد برای هر گونه تجاری و یا دیگر هدف آنچه بدون پرداخت غرامت به شما یا هر فرد دیگری ارسال بازخورد. اطلاعات شناسایی شخصی که ممکن است در این سایت دریافت داوطلبانه توسط یک بازدید کننده به این سایت ارائه شده است. این اطلاعات فقط برای مقاصد داخلی و فروخته شده است و یا در غیر این صورت به اشخاص ثالث منتقل PolyglotClub.com و یا به اشخاص دیگر که در بهره برداری از این سایت درگیر نیست. شما تأیید میکنید که مسئول هر ماده به شما ارائه هستند، و شما، نه PolyglotClub.com، مسئولیت کامل برای پیام، از جمله آن قانونی بودن، قابلیت اطمینان، تناسب، اصالت، و کپی رایت.

سلب مسئولیت حقوقی

مواد در این سایت می تواند اشتباهات فنی یا خطاهای تایپی باشد. PolyglotClub.com ممکن است ایجاد تغییرات و یا بهبود در هر گونه مواد time.The مورد در این وب سایت ارائه شده است \ 'است \' و بدون ضمانت از هر نوع یا بیان یا ضمنی، به حد کمال طبق مجاز به قانون قابل اجرا است. PolyglotClub.com همه ضمانتنامههای یا خرید و فروش و تناسب اندام برای یک هدف خاص. PolyglotClub.com تضمین نمی کند که توابع موجود در مواد بدون وقفه و بدون خطا خواهد بود. PolyglotClub.com تضمین نمی کند و یا هیچ معرفی در مورد استفاده از و یا در نتیجه استفاده از مواد در این سایت از نظر صحت، دقت، قابلیت اطمینان خود، و یا در غیر این صورت. شما (و نه PolyglotClub.com) فرض کل هزینه خدمات لازم، تعمیر و یا اصلاح. محرومیت بالا ممکن است به شما صدق نمی کند، به حدی که قانون قابل اجرا ممکن است حذف ضمانت ضمنی اجازه نمی دهد.

تغییرات در PolyglotClub.com شرایط خدمات

PolyglotClub.com حق تغییر این شرایط و ضوابط سرویس از زمان به زمان بدون اطلاع قبلی. شما مسئول به طور منظم بررسی این شرایط سرویس به طوری که شما را از هر گونه تغییرات آگاه هستند. حضور اعضا در PolyglotClub.com به معنی پذیرش کامل از تمام تجدید نظر یا اصلاح این شرایط و ضوابط سرویس.

فسخ این قرارداد

PolyglotClub.com و یا شما ممکن است این شرایط را در هر زمان خاتمه. PolyglotClub.com ممکن است این شرایط را بلافاصله و بدون اطلاع فسخ اگر در قضاوت تنها خود را، شما هر شرایط یا وضعیت این شرایط را نقض.

جزئیات متفرقه

اگر هر بخشی از این شرایط و ضوابط غیر قانونی، از درجه اعتبار ساقط و یا غیرقابل اجرا است، که بخشی خواهد شد شدنی تلقی خواهد شد و اعتبار و اجرایی مفاد باقی مانده تاثیر نمی گذارد. شواهد احتمالی استفاده از این سایت برای مقاصد غیر قانونی خواهد شد به مقامات اجرای قانون ارائه شده است. این کل توافق دو طرف مربوط به استفاده از این وب سایت است.

سیاست حفظ حریم خصوصی

مدیر جمع آوری داده هاPolyglotClub.com، که از این پس به عنوان « PolyglotClub » یا « PolyglotClub.com »، «ما» یا «ما» نامیده می‌شود.

اطلاعات حقوقی مربوط به PolyglotClub و نحوه تماس با ما برای هرگونه درخواست را در صفحه زیر مشاهده خواهید کرد:


https://polyglotclub.com/legal

اطلاعات کلیPolyglotClub خدماتی را برای ارتباط افرادی که مایل به یادگیری زبان و خدمات دوره های آنلاین زبان هستند (که از این به بعد 'سرویس ها' نامیده می شود) ارائه می دهد که از وب سایت https://PolyglotClub.com (از این پس به عنوان 'سایت' نامیده می شود) قابل دسترسی است.

در این زمینه، PolyglotClub متعهد به احترام به حریم خصوصی کاربران است.

PolyglotClub تمام تلاش خود را برای محافظت از محرمانه بودن داده‌های جمع‌آوری‌شده و احترام به قوانین ملی مربوط به جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و همچنین European Regulation 2016/679 ،

شناخته شده به عنوان General Data Protection Regulation (از این پس به عنوان ' GDPR ' نامیده می شود).

این خط‌مشی در مورد استفاده از داده‌های شخصی (که از این پس به عنوان «خط‌مشی رازداری» نامیده می‌شود) به جزئیات PolyglotClub در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات شخصی (از این پس به عنوان «داده‌ها» اشاره می‌کند) پس از مشورت با سایت، قرار دادن سفارشات، درخواست اطلاعات و اجرای خدمات از سایت یا پلتفرم یا از طریق هر وسیله ارتباط الکترونیکی دیگر.

منظور ما از 'استفاده از داده های شخصی'، هرگونه رسیدگی به داده هایی است که می تواند شما را به عنوان یک شخص حقیقی شناسایی کند.
از سوی دیگر، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط PolyglotClub در زمینه مطالعه دانش زبان (به‌ویژه با هدف اصلاح آزمون‌های ارائه‌شده به کاربران) ناشناس هستند و صرفاً برای تولید آمارهای جهانی ناشناس در نظر گرفته شده‌اند.

این داده ها تحت هیچ گونه پردازش فردی نیستند و بنابراین مشمول سیاست حفظ حریم خصوصی نیستند. داده هایی که ما جمع آوری می کنیم به طور خاص در بخش 'مجموعه داده ها' تعریف شده است که از شما دعوت می کنیم با دقت مطالعه کنید.

PolyglotClub متعهد است که به حریم خصوصی شما احترام بگذارد و تا آنجا که ممکن است اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار دهد تا به شما امکان کنترل آنچه برای داده های شما می افتد را به شما بدهد.

بنابراین در زیر اطلاعات بیشتری درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم، چرایی جمع‌آوری آن‌ها، مدت زمانی که آن‌ها را نگه می‌داریم، حقوق حریم خصوصی خود و نحوه استفاده از آن‌ها را خواهید یافت.

جمع آوری داده هاPolyglotClub داده های مربوط به انواع مختلف کاربران را جمع آوری می کند که ممکن است نمایه های مختلفی را ترکیب کنند:

کاربران عادی که بدون ارسال داوطلبانه داده ها به PolyglotClub سایت را مرور می کنند (از این پس «کاربر» نامیده می شود).

افرادی که به طور فعال علاقه خود را برای خرید خدمات ابراز می کنند و داوطلبانه داده ها را به PolyglotClub (از این پس 'طرفین ذینفع' نامیده می شوند) ارسال می کنند.

این ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- کاربری که آدرس ایمیل خود را برای انجام تست رایگان ارائه شده توسط سرویس‌ها (از این پس 'تست‌کننده' نامیده می‌شود) ارسال می‌کند.
- کاربری که یک حساب مشتری برای سفارش خدمات ایجاد می کند (که از این پس «مشتری» نامیده می شود.
- دریافت کننده نهایی خدمات (از این پس 'دانشجو' نامیده می شود)


در زیر انواع مختلفی از داده‌هایی را که ما جمع‌آوری می‌کنیم، می‌بینید که می‌توانند به صورت تجمعی جمع‌آوری شوند:

داده ها به صورت خودکار جمع آوری می شوند


داده هایی که در زمان دسترسی هر کاربر به سایت به طور خودکار جمع آوری می شوند:

- آدرس آی پی
- تاریخ و زمان دسترسی به سایت
- صفحات مرور شده
- نوع مرورگر مورد استفاده
- پلتفرم و/یا سیستم عامل نصب شده روی دستگاه (کامپیوتر، تبلت، گوشی هوشمند)
- موتور جستجو و کلمات کلیدی مورد استفاده برای یافتن سایت


داده های ارسال شده توسط طرف های ذینفع


داده‌های ارسال PolyglotClub که به ما امکان می‌دهد با شما تماس بگیریم و خدمات را انجام دهیم:
- نام کاربری
- کلمه عبور
- آدرس ایمیل
- تاریخ تولد
- سن
- شهر
- کشور
- نشانی
- کد پستی
- شماره تلفن
- شماره های شناسایی نرم افزارهای پیام رسانی فوری: ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Skype, Gtalk
- جنسیت (اختیاری)
- زبان های گفتاری (یادگیری زبان ها یا آموزش زبان ها)

داده های مربوط به سفارشات خدمات PolyglotClub


اطلاعات جمع آوری شده توسط طرف های ذینفع هنگام تماس با ما (به ویژه از طریق ایمیل) به منظور ارائه بهترین خدمات ممکن (برای اجرای خدمات مربوط به شما یا به عنوان بخشی از اقدامات قبل از قرارداد)
اطلاعاتی که به طور خودکار هنگام استفاده دانش آموز یا مشتری از سایت یا پلت فرم جمع آوری می شود:
- فعالیت‌های عملیاتی (که در یک فایل تعیین‌شده به شکل «log» ثبت می‌شوند)، شامل ورود کاربر، ویژگی‌های اجرا شده، زمان اجرا یا «مهر زمانی» و ایستگاه کاری مورد استفاده از طریق آدرس IP کاربر.

- اتصالات به پلت فرم دوره

PolyglotClub از داده‌های شما فقط تا حدی استفاده می‌کند که برای اهدافی که برای آنها به دست آمده است لازم باشد.

برای چه اهداف و بر اساس چه مبنای قانونی از داده های شما استفاده می کنیم؟PolyglotClub از داده های شما برای اهداف مختلف استفاده می کند. در این زمینه، هر بار ما فقط از داده هایی استفاده می کنیم که برای رسیدن به هدف مورد نظر ضروری هستند.


ما از داده ها در مواقع ضروری استفاده می کنیم:

- در زمینه تنظیم قرارداد، اجرا یا انحلال آن ( Article 6.1.b. GDPR ).

به عنوان مثال، برای ارائه خدمات درخواستی به شما، به سؤالاتی که در مورد خدمات دارید پاسخ دهید، نظر خود را در مورد خدمات بپرسید و جستجوهای خود را هنگامی که در سایت ما هستید بهینه کنید.


- مطابق با مقررات قانونی و مقرراتی که PolyglotClub مشمول آن است ( Article 6.1.c GDPR ).

- بر اساس منافع مشروع ما، اطمینان حاصل کنیم که در چنین مواردی، این موارد را با احترام به حریم خصوصی شما متعادل می کنیم، به ویژه اگر شما خردسال هستید (به بخش 'مدیریت داده های مربوط به کودکان' مراجعه کنید) ( Article 6.1.f. GDPR ).
بنابراین، ممکن است از اطلاعات تماس طرف‌های ذینفع برای اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات PolyglotClub

به طور خاص، این به ما اجازه می دهد:
- خبرنامه خود را برای شما ارسال کنیم
- محصولات، خدمات یا کمپین‌های جدیدی را به شما پیشنهاد می‌کند که احتمالاً مورد علاقه شما هستند (از طریق پست، تلفن، ایمیل یا از طریق شبکه‌های اجتماعی)
- پیشنهادات تبلیغاتی را برای شما ارسال کند
در نهایت، PolyglotClub می‌تواند با رضایت شما داده‌ها را جمع‌آوری و استفاده کند، اگر بخواهد پیام‌های تبلیغاتی برای شما ارسال کند، مشروط بر اینکه هنوز به‌عنوان طرف علاقه‌مند فهرست نشده‌اید.

در این زمینه، می‌توانید در هر زمانی درخواست لغو اشتراک این پیام‌های تبلیغاتی را بدهید.

ما می توانیم داده های شما را به چه کسی منتقل کنیم؟ما فقط زمانی داده های شما را به اشخاص ثالث منتقل می کنیم که:
- برای اجرای صحیح خدمات ما ضروری است
- انجام تعهد قانونی الزامی است
- شما به ما مجوز بدهید

به منظور اجرای خدمات خود، ممکن است برخی از وظایف خود را به طور کلی یا جزئی به پیمانکاران فرعی فنی، به عنوان مثال به یک شرکت فناوری اطلاعات با هدف میزبانی سایت و ذخیره داده ها و نسخه های پشتیبان، قرارداد فرعی واگذار کنیم.

ما اطمینان می‌دهیم که پیمانکاران فرعی داده‌های شما را به همان روشی که ما انجام می‌دهیم مدیریت می‌کنند. یعنی به شیوه ای امن، محترمانه و مسئولانه؛ و ما ضمانت های قراردادی کافی برای این منظور ارائه می دهیم.

PolyglotClub بنابراین از پیمانکاران فرعی خود می‌خواهد که قوانین حفاظت از داده‌ها را رعایت کنند و تضمین‌های کافی در خصوص اجرای اقدامات فنی و سازمانی مناسب ارائه دهند، به طوری که استفاده از داده‌ها الزامات قانون حفاظت از داده‌های قابل اجرا را برآورده کند و حفاظت از حقوق شما را تضمین کند. .

حقوق شماحق دسترسی


شما این حق را دارید که در هر زمان و به صورت رایگان به داده های خود مراجعه کنید.

حق اصلاح


شما حق دارید درخواست کنید که داده های نادرست تصحیح شوند و داده های نامناسب یا داده هایی که دیگر مورد نیاز نیستند حذف شوند.

حق پاک کردن


زمانی که دیگر نمی‌خواهید از داده‌هایتان استفاده شود و درخواست حذف آن‌ها را دارید، ما اقدام به حذف داده‌های شما از پایگاه داده خود می‌کنیم.

باید در نظر داشت که حذف تمام اطلاعات شخصی درخواست شده همیشه امکان پذیر نیست.
برای مثال زمانی که پردازش آن برای ایجاد، اعمال یا دفاع از حقوق قانونی ضروری است،
یا به این دلیل که مقامات قضایی ملزم به حفظ چنین داده هایی هستند.
در صورت لزوم اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع در پاسخ به درخواست خود دریافت خواهید کرد.

حق انتقال داده ها


در صورت لزوم، تحت شرایطی که توسط قانون حفاظت از داده های قابل اجرا ارائه شده است، حق حمل و نقل داده های خود را نیز خواهید داشت. توجه شما را به این واقعیت جلب می‌کنیم که قابلیت حمل داده‌ها فقط برای داده‌هایی امکان‌پذیر است که خودتان بر اساس یک مجوز یا قرارداد PolyglotClub بنابراین این حق قابل حمل فقط برای داده های مشتری و دانش آموز اعمال می شود.

حق اعتراض به پردازش داده های شما


چه اتفاقی می‌افتد وقتی نمی‌خواهید یا دیگر نمی‌خواهید هیچ گونه ارتباط تجاری دریافت کنید؟ شما حق اعتراض به استفاده از داده های شخصی خود را برای اهداف بازاریابی مستقیم، بدون نیاز به ارائه توجیهی حفظ می کنید. برای این منظور، می‌توانید در هر زمانی درخواست لغو اشتراک در این پیام‌های تبلیغاتی را بدهید.

حق محدود کردن استفاده


در نهایت، شما حق محدود کردن استفاده از داده‌های خود را تا PolyglotClub ، مطابق با قانون حفاظت از داده‌های قابل اجرا حفظ می‌کنید.

اعمال حقوق خود


شما این امکان را دارید که در هر زمان از حقوق ذکر شده در بالا استفاده کنید، از طریق تماس با ما از طریق صفحه زیر:

https://polyglotclub.com/legal

برای چه مدت داده های شما را نگه می داریم؟ما نمی‌توانیم داده‌های شما را بیش از زمان لازم برای تحقق اهداف جمع‌آوری شده نگه داریم.

PolyglotClub می‌تواند از اطلاعات تماس طرف‌های ذینفع برای شناسایی آنها و اطلاع دادن آنها از محصولات و تبلیغات PolyglotClub 2 ساله استفاده کند.

یادآوری: در هر زمان می توانید درخواست لغو اشتراک در این پیام های تبلیغاتی را داشته باشید.

در پایان دوره‌های ذخیره‌سازی شرح داده شده در بالا، داده‌های شخصی حذف یا ناشناس می‌شوند، مگر در مواردی که ذخیره آن یک تعهد قانونی باشد، به‌ویژه در صورت رعایت تعهد به نگهداری اسناد برای مقاصد حسابداری و مالیاتی.

امنیتما قوانین امنیتی فنی و سازمانی سازگاری را ایجاد کرده‌ایم تا از تخریب، از دست دادن، جعل، اصلاح، دسترسی غیرمجاز و افشای تصادفی به اشخاص ثالث و هرگونه استفاده غیرمجاز از داده‌ها جلوگیری کنیم.

برای مثال، PolyglotClub پایگاه‌های اطلاعاتی حاوی داده‌های کاربر یا مشتری را به طور ایمن روی سه پشتیبانی فیزیکی مختلف در مکان‌های مختلف همگام‌سازی می‌کند.

به منظور محافظت از کل سیستم در برابر ویروس‌ها و نقض‌های امنیتی، نرم‌افزارهای سیستم و بسته‌های نرم‌افزار کاربردی به محض در دسترس قرار گرفتن یک به‌روزرسانی امنیتی به‌روزرسانی می‌شوند.

یک فایروال روی هر سرور نصب شده و توسط مدیر شبکه ما برای محافظت در برابر هرگونه حمله خارجی پیکربندی شده است. دسترسی به سرورها نیز با کلید خصوصی-عمومی محدود می شود و کلید خصوصی رمزگذاری شده است (DES 256).

در نهایت، رایانه هر PolyglotClub توسعه دهنده یا کارمند به یک آنتی ویروس حرفه ای و به روز شده خودکار مجهز شده است.

علاوه بر این، توسعه دهندگان یا کارمندانی که روی زیرساخت کار می کنند، مجهز به رایانه ای هستند که یک هارد دیسک کاملاً رمزگذاری شده دارد.

در صورت نشت داده ها با پیامدهای نامطلوب برای داده های شما، تحت شرایط و در مدت زمانی که توسط قانون تعیین شده است، شخصاً به شما اطلاع داده می شود.

برای اطمینان از امنیت داده های خود، به شما توصیه می کنیم:
- رمز عبور خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهید
- رمز عبور خود را مرتباً تغییر دهید
- مطمئن شوید که دسترسی به رایانه / تبلت / تلفن هوشمند شما ایمن است

شما تنها مسئول حساب مشتری خود و عواقب استفاده از آن و همچنین برای هر نوع اطلاعاتی هستید که به PolyglotClub .

PolyglotClub در صورت خسارت ناشی از اطلاعات نادرست، ناقص یا تقلبی که شما در اختیار ما قرار می دهید، مسئولیتی ندارد.

ضمانت حفظ حریم خصوصی مخابراتتمام انتقال داده های شخصی از طریق صفحات 'https' رمزگذاری می شود.

این عمدتاً به تمام ابزارهای مدیر (مدیریت سرور، دسترسی به پایگاه داده، دسترسی به سرور) مربوط می شود.

تمام ارتباطات بین سرورها با استفاده از فناوری TLS رمزگذاری شده است و دسترسی به سرور از طریق اتصالات رمزگذاری شده SSH و VPN است.

این سطح بالایی از امنیت و محرمانه بودن داده ها را تضمین می کند.

علاوه بر این، همه رمزهای عبور کاربر و ناظر در پایگاه داده ما رمزگذاری شده است و نمی تواند به صورت خارجی یا داخلی توسط PolyglotClub .

پیوند به سایت های شخص ثالثمایلیم به این نکته اشاره کنیم که وب سایت ما ممکن است حاوی پیوندهایی به سایت های شخص ثالث باشد و برخی از خدمات ما ممکن است به شما امکان دسترسی به خدمات شخص ثالث (مانند شبکه های اجتماعی) را بدهد.

ما هیچ کنترلی بر نحوه مدیریت سایت ها و سرویس های شخص ثالث با داده های شما نداریم.

ما سایت‌ها و خدمات شخص ثالث را بررسی نمی‌کنیم و مسئولیتی در قبال آن سایت‌ها و سرویس‌های شخص ثالث یا اقدامات آنها در رابطه با حفاظت از داده‌های شما نداریم.

ما از شما دعوت می‌کنیم که سیاست‌های مدیریت داده‌های سایت‌های شخص ثالث را که از سایت ما به آن‌ها دسترسی دارید، به دقت بخوانید.

مدیریت داده های مربوط به کودکانما عمداً اطلاعات شخصی کودکان زیر 16 سال را بدون مجوز صریح والدین یا قیم جمع‌آوری نمی‌کنیم.

در صورتی که اطلاعات مربوط به کودکان زیر 16 سال به طور ناخواسته توسط ما جمع آوری شده باشد، اقداماتی را برای حذف داده ها در اسرع وقت انجام خواهیم داد، مگر اینکه طبق قانون ملزم به ذخیره آن اطلاعات باشیم.

تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصیPolyglotClub ممکن است این خط مشی رازداری را به طور دوره ای تغییر دهد، به ویژه در صورت تغییرات قانونی.

بنابراین از شما دعوت می کنیم همیشه آخرین نسخه سیاست حفظ حریم خصوصی را در وب سایت ما مشاهده کنید:


https://polyglotclub.com/policies

اگر می‌خواهید PolyglotClub تماس بگیرید (مثلاً برای استفاده از حقوق خود یا شکایت در مورد رسیدگی به داده‌های خود)، می‌توانید این کار را از طریق صفحه زیر انجام دهید:

https://polyglotclub.com/legal

اگر فکر می کنید که ما با داده های شما به درستی رفتار نکرده ایم، در تماس با ما تردید نکنید.

ما تمام تلاش خود را می کنیم تا درخواست شما را در اسرع وقت پیگیری کنیم.

اگر از پاسخ ما ناراضی می‌مانید، می‌توانید مستقیماً با ما تماس بگیرید و با مرجع حفاظت از داده‌ها شکایت کنید.

سازمان نظارت بر حفاظت از داده ها در فرانسه


CNIL
https://www.cnil.fr
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

سیاست کوکیاطلاعات کلیخط مشی مدیریت کوکی حاضر با هدف ارائه اطلاعاتی تا حد امکان واضح و کامل در مورد کوکی هایی که استفاده می کنیم و هدف آنها است.

ما همچنین از شما دعوت می کنیم تا سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید تا در مورد قوانین مربوط به حفاظت از داده های شخصی مطلع شوید.

کوکی یک فایل داده کوچک است که هنگام بازدید از یک وب‌سایت روی هارد رایانه، تبلت یا تلفن هوشمند شما ذخیره می‌شود.

کوکی توسط سروری که وب سایت را میزبانی می کند در دستگاه شما قرار می گیرد.

سرور هنگام بازگشت به سایت مورد نظر دستگاه شما را به دلیل شماره شناسه منحصر به فرد یک کوکی تشخیص می دهد.

انواع مختلفی از کوکی ها وجود دارد که بر اساس مبدا، عملکرد و طول عمر دسته بندی می شوند.

از چه نوع کوکی هایی استفاده می کنیم؟- کوکی های ضروری: این کوکی ها تضمین می کنند که می توانید وب سایت ها و برنامه های ما را مرور کنید و همچنین از ویژگی ها (مانند سبد خرید و تنظیمات حریم خصوصی خود) استفاده کنید.
- کوکی‌های کاربردی: این کوکی‌ها عملکرد وب‌سایت‌ها و برنامه‌های ما را تسهیل می‌کنند و یک تجربه مرور شخصی را فعال می‌کنند، به‌عنوان مثال با ذخیره نام‌های ورود، گذرواژه‌ها و اولویت‌ها، مانند تنظیمات زبان. این کوکی های رمزگذاری شده مستقیماً توسط PolyglotClub برای مدت یک سال نصب می شوند.
- تحلیل و کوکی‌های تبلیغاتی: این کوکی‌ها داده‌های مربوط به استفاده از سایت و پلتفرم ما را جمع‌آوری می‌کنند، مانند تعداد بازدیدکنندگان، صفحات وب محبوب و زمانی که کاربران در یک صفحه معین صرف می‌کنند. برای این منظور، ما از کوکی‌های اشخاص ثالث برای اهداف آماری و بازاریابی مانند Google Analytics، Google Universal Analytics، Google Tag Manager و Facebook استفاده می‌کنیم.


این کوکی ها حاوی اطلاعاتی هستند که ما از آنها برای پردازش درخواست های شما و بهبود خدمات خود در اینترنت استفاده می کنیم.

شما می توانید ذخیره سازی کوکی ها را کنترل کرده یا از آن جلوگیری کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که یک وب سایت ممکن است پس از تغییر تنظیمات به خوبی کار نکند.

اگر می‌خواهید درباره کنترل و مدیریت کوکی‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنید، لطفاً از سایت https://www.allaboutcookies.org .