Vilkår for bruk & personvern


Vilkår for bruk

Velkommen til PolyglotClub.com, en nettbasert tjeneste som lar deg øve fremmedspråk og utveksle språk. Ved å bli en PolyglotClub.com medlem, og ved hjelp av PolyglotClub.com Service, aksepterer du og samtykker i disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene for bruk, bør du ikke registrere med PolyglotClub.com

Registrering

For å registrere med PolyglotClub.com og til å bli en PolyglotClub.com medlem må du fylle ut alle obligatoriske felt i registreringsskjemaer med sann og nøyaktig informasjon.

Bruk av PolyglotClub.com Servicesenter

PolyglotClub.com Service er for personlig og ikke-kommersiell bruk. Det er ikke å bruke for profesjonell eller kommersiell ends.You kan ikke kommentere eller sende noen form for innhold som er eller kan være ulovlig, uautorisert, i motsetning til PolyglotClub.com ​​s formål, til de lover og forskrifter eller til gode moralske standarder. Du kan ikke å nevne på PolyglotClub.com personlig informasjon som e-postadresse, telefonnummer osv slik at en PolyglotClub.com medlem for å kontakte en annen PolyglotClub.com Medlem uten å bruke PolyglotClub.com Service.While PolyglotClub.com forbyr slikt innhold og materialer, forstår og godtar du at du likevel kan bli utsatt for slikt innhold eller materialer, og at du bruker PolyglotClub.com service på egen risiko. PolyglotClub.com forbeholder seg retten til å fjerne innhold eller materiale som PolyglotClub.com bestemmer krenke eller bryte noen parts immaterielle rettigheter, andre eiendomsrettigheter eller disse vilkårene.

Bruksbegrensninger

Materiale fra PolyglotClub.com kan ikke kopieres, distribueres, publiseres på nytt, lastes opp, legges, eller overføres på noen måte, uten skriftlig samtykke fra PolyglotClub.com .Modification eller bruk av materialet til andre formål bryter PolyglotClub.com s immaterielle rettigheter. Materialet på dette nettstedet er kun ment som lovlige formål. Verken tittel eller immaterielle rettigheter overføres til deg, men er fortsatt med PolyglotClub.com, som eier fullt og full title.You kan ikke kopiere eller overføre innholdet på denne nettsiden, enten elektronisk eller i papirkopier. Du kan ikke endre innholdet på dette nettstedet på noen måte. Hvis du er interessert i å bruke innholdet på dette nettstedet på noen måte unntatt som beskrevet ovenfor, kan du kontakte PolyglotClub.com ved hjelp av vårt tilbakemeldingsskjema

Begrensning av ansvar

PolyglotClub.com vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller skader forårsaket av, inkludert men ikke begrenset til, eventuelle svikt i ytelse, feil, utelatelser, avbrudd, defekt, forsinkelse i drift av overføring, datavirus eller linjefeil. PolyglotClub.com vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller skader, inkludert men ikke begrenset til, spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke materiale på dette nettstedet, selv om det er uaktsomhet eller {1 } har blitt informert om muligheten for slike skader, eller begge deler. Den ovennevnte begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg i den grad gjeldende lov ikke tillater begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. PolyglotClub.com s totale ansvar overfor deg for alle tap, skader, og grunnlag for søksmål (i kontrakt, tort (inkludert uten begrensning, uaktsomhet) eller annet) skal ikke være større enn det beløpet du har betalt for å få tilgang til dette nettstedet. Ingen betalinger mot deg vil bli gjort av PolyglotClub.com.

Eierskap til Tilbakemelding

Alle kommentarer, forslag, ideer, grafikk eller annen informasjon som formidles til PolyglotClub.com ​​via dette nettstedet vil alltid være tilhører PolyglotClub.com. PolyglotClub.com vil ikke bli pålagt å behandle noen tilbakemeldinger konfidensielt, og vil ikke være ansvarlig for noen ideer til sin virksomhet (inkludert uten begrensning, produkt, eller reklameideer), og vil ikke medføre noe ansvar som følge av eventuelle likheter som kan vises i fremtiden PolyglotClub.com operasjoner. Uten begrensning, PolyglotClub.com vil ha eksklusiv eiendomsrett til alle nåværende og fremtidige eksisterende rettigheter til tilbakemelding av enhver art og natur overalt. Bortsett fra det som er angitt nedenfor i dette avsnittet, PolyglotClub.com vil ha rett til å bruke tilbakemeldingene til kommersielle eller andre formål uten kompensasjon til deg eller noen annen person sender tilbakemeldingen. Personlig identifiserbar informasjon som kan mottas på dette nettstedet er gitt frivillig av en besøkende til dette nettstedet. Denne informasjonen er kun interne formål og ikke er solgt eller på annen måte overføres til tredjepart av PolyglotClub.com eller til andre enheter som ikke er involvert i driften av dette nettstedet. Du erkjenner at du er ansvarlig for hva materialet du sender, og du, ikke PolyglotClub.com, har fullt ansvar for meldingen, inkludert dets lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Materialet på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. PolyglotClub.com kan foreta endringer eller forbedringer på noen time.The materiale på dette nettstedet er gitt \ 'som er \' og uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, i den grad tillatt i henhold til gjeldende lov. PolyglotClub.com fraskriver seg alle garantier eller salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. PolyglotClub.com garanterer ikke at funksjonene i materialet vil være uavbrutt eller feilfritt. PolyglotClub.com garanterer ikke eller komme med uttalelser om bruk av eller resultatet av bruken av materialet på dette nettstedet i forhold til deres riktighet, nøyaktighet, pålitelighet eller annet. Du (og ikke PolyglotClub.com) anta hele kostnaden til nødvendig service, reparasjon eller korrigering. Utelukkelsen ovenfor ikke gjelder for deg, i den grad gjeldende lov ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier.

Endringer i PolyglotClub.com Vilkår for bruk

PolyglotClub.com forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen uten forvarsel. Du er ansvarlig for jevnlig å gjennomgå disse vilkårene for bruk, slik at du er underrettet om eventuelle endringer. Tilstedeværelsen av medlem på PolyglotClub.com forutsetter aksept av alle revisjoner eller endringer av disse vilkårene for bruk.

Oppsigelse av denne avtalen

PolyglotClub.com eller du kan avslutte denne avtalen når som helst. PolyglotClub.com kan si opp denne avtalen umiddelbart uten varsel hvis, etter eget skjønn, du bryter noen av vilkårene i denne avtalen.

Diverse Detaljer

Hvis noen del av disse vilkårene er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, vil denne delen bli ansett å være adskilt og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene. Mulig bevis for bruk av dette nettstedet til ulovlige formål vil bli gitt til politimyndigheter. Dette er hele avtalen mellom partene i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

personvern

DatainnsamlingslederPolyglotClub.com, heretter referert til som ' PolyglotClub ' eller ' PolyglotClub.com ', 'vi' eller 'oss'.

På følgende side finner du juridisk informasjon om PolyglotClub og hvordan du kontakter oss for enhver forespørsel:


https://polyglotclub.com/legal

Generell informasjonPolyglotClub tilbyr en tjeneste for å koble sammen personer som ønsker å lære språk og nettbaserte språkkurstjenester (heretter referert til som 'tjenestene'), tilgjengelig fra nettstedet https://PolyglotClub.com (heretter referert til som 'nettstedet').

I denne sammenhengen er PolyglotClub forpliktet til å respektere brukernes personvern.

PolyglotClub gjør derfor sitt ytterste for å beskytte konfidensialiteten til dataene som samles inn og respektere både nasjonal lovgivning knyttet til innsamling og behandling av data samt European Regulation 2016/679 ,

kjent som General Data Protection Regulation (heretter referert til som: ' GDPR ').

Denne policyen angående bruk av personopplysninger (heretter referert til som 'personvernreglene') beskriver PolyglotClub s praksis med hensyn til innsamling av personlig informasjon (heretter referert til som 'data') etter konsultasjon av nettstedet, plassering bestillinger, be om informasjon og utføre tjenestene fra nettstedet eller plattformen eller via andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Med «bruk av personopplysninger» mener vi all håndtering av data som kan identifisere deg som en fysisk person.
På den annen side er dataene som samles inn av PolyglotClub i sammenheng med en studie om språkkunnskap (spesifikt med sikte på å avgrense testene som tilbys brukere) anonymiserte og er utelukkende ment for produksjon av anonym global statistikk.

Disse dataene er ikke gjenstand for individuell behandling og er derfor ikke underlagt personvernreglene. Dataene vi samler inn er spesifikt definert i delen 'Datainnsamling', som vi inviterer deg til å lese nøye.

PolyglotClub er forpliktet til å respektere personvernet ditt og gi deg så mye informasjon som mulig slik at du kan kontrollere hva som skjer med dataene dine.

Du vil derfor finne mer informasjon nedenfor om dataene vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, hvor lenge vi oppbevarer dem, dine personvernrettigheter og hvordan du kan utøve dem.

DatainnsamlingPolyglotClub samler inn data om forskjellige typer brukere, som kan kombinere forskjellige profiler:

Vanlige brukere som surfer på nettstedet uten frivillig å kommunisere data til PolyglotClub (heretter referert til som 'Brukeren').

Personer som aktivt uttrykker sin interesse for å kjøpe tjenester og frivillig kommuniserer data til PolyglotClub (heretter referert til som 'interesserte parter').

Dette kan inkludere:
- En bruker som kommuniserer sin e-postadresse for å kunne gjennomføre en gratis test som tilbys av tjenestene (heretter kalt 'Testeren')
- En bruker som oppretter en klientkonto for å legge inn en bestilling for tjenestene (heretter referert til som 'klienten')
- Den endelige mottakeren av tjenestene (heretter referert til som 'Studenten')


Nedenfor finner du de forskjellige typene data som vi samler inn, som kan samles inn kumulativt:

Data samles inn automatisk


Dataene som samles inn automatisk på tidspunktet for hver tilgang til nettstedet av enhver bruker:

- IP adresse
- Dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet
- Sider bla gjennom
- Type nettleser som brukes
- Plattformen og/eller operativsystemet installert på enheten (datamaskin, nettbrett, smarttelefon)
- Søkemotoren og søkeordene som brukes for å finne nettstedet


Data kommunisert av de berørte partene


Data kommunisert til PolyglotClub av de interesserte partene som gjør det mulig for oss å kontakte deg og utføre tjenestene:
- Brukernavn
- Passord
- Epostadresse
- Bursdag
- Alder
- By
- Land
- Adresse
- Post kode
- Telefonnummer
- Identifikasjonsnumre for direktemeldingsprogramvare: ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Skype, Gtalk
- kjønn (valgfritt)
- talte språk (lære språk eller lære språk)

Data relatert til dine PolyglotClub tjenestebestillinger


Data som samles inn av de interesserte partene når de kontakter oss (spesielt via e-post) for å tilby de best mulige tjenestene (for utførelse av tjenestene som angår deg eller som en del av pre-kontraktuelle tiltak)
Informasjonen som samles inn automatisk når en student eller klient bruker nettstedet eller plattformen:
- Driftsaktiviteter (som er registrert i en utpekt fil i form av en 'logg'), inkludert brukerens pålogging, funksjonene som er utført, tidspunktet for utførelse eller 'tidsstempel', og arbeidsstasjonen som brukes via brukerens IP-adresse

- Koblinger til kursplattformen

PolyglotClub bruker dine data bare i den grad det er nødvendig for formålene de ble innhentet for.

Til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag bruker vi dataene dine?PolyglotClub bruker dataene dine til ulike formål; i denne sammenhengen bruker vi hver gang bare dataene som er avgjørende for å oppnå det tiltenkte formålet.


Vi bruker dataene når det er nødvendig:

- I forbindelse med utarbeidelsen av en kontrakt, dens utførelse eller dens oppløsning ( Article 6.1.b. GDPR ).

For eksempel for å gi deg de forespurte tjenestene, svare på spørsmål du har om tjenestene, be deg om din mening om tjenestene og optimalisere søkene dine når du er på nettstedet vårt.


- For å overholde de juridiske og forskriftsmessige bestemmelsene som PolyglotClub er underlagt ( Article 6.1.c GDPR ).

- På grunnlag av våre legitime interesser, sikre i slike tilfeller å balansere disse med respekt for personvernet ditt, spesielt hvis du er mindreårig (se avsnittet 'Håndtering av data relatert til barn') ( Article 6.1.f. GDPR ).
Vi kan derfor bruke kontaktdataene til de interesserte partene for informasjon, annonsering og markedsføring av PolyglotClub sine produkter og tjenester.

Spesifikt lar dette oss:
- Send deg vårt nyhetsbrev
- Tilby deg nye produkter, tjenester eller spesielle kampanjer som sannsynligvis vil være av interesse for deg (via post, telefon, e-post eller via sosiale nettverk)
- Sende deg kampanjetilbud
Til slutt kan PolyglotClub samle inn og bruke data med ditt samtykke hvis det skal sende deg reklamemeldinger, forutsatt at du ennå ikke er oppført som en interessert part.

I denne sammenhengen kan du når som helst be om å avslutte abonnementet på disse kampanjemeldingene.

Hvem kan vi overføre dine data til?Vi overfører kun dataene dine til tredjeparter når:
– Det er nødvendig for riktig utførelse av våre tjenester
– Det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse
- Du gir oss autorisasjonen

For å utføre tjenestene våre kan vi legge ut, helt eller delvis, noen av oppgavene våre til tekniske underleverandører, for eksempel til et IT-selskap med sikte på å være vert for nettstedet og lagre dataene og sikkerhetskopier.

Vi sikrer at underleverandører håndterer dataene dine på samme måte som vi gjør; det vil si på en trygg, respektfull og ansvarlig måte; og vi gir tilstrekkelige kontraktsmessige garantier for dette.

PolyglotClub krever derfor at underleverandørene overholder databeskyttelseslovgivningen og gir tilstrekkelige garantier angående implementering av passende tekniske og organisatoriske tiltak, slik at bruken av dataene oppfyller kravene i gjeldende databeskyttelseslovgivning og garanterer beskyttelsen av dine rettigheter .

Dine rettigheterRett til innsyn


Du har rett til å konsultere dine data når som helst, gratis.

Rett til retting


Du har rett til å kreve at uriktige data blir rettet og at upassende data eller data som ikke lenger er nødvendig slettes.

Rett til sletting


Når du ikke lenger ønsker at dataene dine skal brukes og ber om at de slettes, vil vi fortsette å slette dataene fra databasen vår.

Det er nødvendig å ta hensyn til at det ikke alltid er mulig å slette alle forespurte personopplysninger,
for eksempel når behandlingen er avgjørende for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter,
eller fordi det er pålagt av rettsmyndighetene å beholde slike data.
Du vil motta ytterligere informasjon om dette emnet, dersom det skulle være nødvendig, i svaret på forespørselen din.

Rett til dataportabilitet


I den grad det er nødvendig, vil du også ha rett til portabilitet av dine data under betingelsene gitt av gjeldende databeskyttelseslovgivning. Vi gjør deg oppmerksom på det faktum at dataportabilitet kun er mulig for data som du selv har gitt til PolyglotClub på grunnlag av en autorisasjon eller en kontrakt. Denne portabilitetsretten gjelder derfor kun for klient- og studentdata.

Rett til å protestere mot behandlingen av dine data


Hva skjer når du ikke ønsker eller ikke lenger ønsker å motta noen form for kommersiell kommunikasjon? Du beholder retten til å protestere mot bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål uten å måtte gi en begrunnelse. For dette formål kan du når som helst be om å avslutte abonnementet på disse kampanjemeldingene.

Rett til å begrense bruk


Til slutt beholder du retten til å begrense bruken av dataene dine innen PolyglotClub , i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Utøvelse av dine rettigheter


Du har muligheten til å utøve rettighetene oppført ovenfor når som helst, enten ved å kontakte oss via følgende side:

https://polyglotclub.com/legal

Hvor lenge beholder vi dataene dine?Vi er ikke i stand til å beholde opplysningene dine utover den tiden som er nødvendig for å oppfylle formålene de samles inn for.

PolyglotClub kan likevel bruke kontaktinformasjonen til interesserte parter for å identifisere sistnevnte og informere dem om nye PolyglotClub produkter og kampanjer i en periode på 2 år.

Påminnelse: du kan når som helst be om å avslutte abonnementet på disse kampanjemeldingene.

Ved slutten av lagringsperiodene beskrevet ovenfor vil personopplysninger slettes eller anonymiseres, bortsett fra i den grad lagringen er en juridisk forpliktelse, spesielt i tilfelle overholdelse av plikten til å oppbevare dokumenter for regnskaps- og skatteformål.

SikkerhetVi har utviklet tilpassede tekniske og organisatoriske sikkerhetsregler for å forhindre ødeleggelse, tap, forfalskning, modifikasjon, uautorisert tilgang og utilsiktet utlevering til tredjeparter og annen uautorisert håndtering av data.

For eksempel PolyglotClub databaser som inneholder bruker- eller kundedata på en sikker måte på tre forskjellige fysiske støtter på forskjellige steder.

For å beskytte hele systemet mot virus og sikkerhetsbrudd, oppdateres systemprogramvare og programvarepakker så snart en sikkerhetsoppdatering er tilgjengelig.

En brannmur er installert på hver server og konfigurert av vår nettverksadministrator for å beskytte mot eksterne angrep. Tilgang til serverne er også begrenset av privat-offentlig nøkkel, med den private nøkkelen kryptert (DES 256).

Til slutt er den individuelle datamaskinen til hver PolyglotClub -utvikler eller ansatt utstyrt med et automatisk oppdatert og profesjonelt antivirus.

I tillegg er utviklere eller ansatte som jobber med infrastrukturen utstyrt med en datamaskin som har en fullt kryptert harddisk.

I tilfelle en datalekkasje med uheldige konsekvenser for dine data, blir du personlig varslet under omstendighetene og innen fristene som er fastsatt i loven.

For å sikre sikkerheten til dine data, anbefaler vi at du:
- Ikke oppgi passordet ditt til tredjeparter
- Bytt passord regelmessig
- Sørg for at tilgangen til datamaskinen/nettbrettet/smarttelefonen din er sikker

Du er alene ansvarlig for kundekontoen din og konsekvensene av bruken av den, samt for all informasjon av noe slag som du kommuniserer til PolyglotClub .

PolyglotClub er ikke ansvarlig i tilfelle skade forårsaket på grunn av feilaktig, ufullstendig eller uredelig informasjon som du gir oss.

Personverngaranti for telekommunikasjonAll overføring av personopplysninger vil bli kryptert via 'https'-sider.

Dette gjelder hovedsakelig alle administratorverktøyene (serveradministrasjon, databasetilgang, servertilgang).

All kommunikasjon mellom servere er kryptert ved hjelp av TLS-teknologi, og tilgang til serveren skjer via krypterte SSH- og VPN-forbindelser.

Dette garanterer et høyt nivå av datasikkerhet og konfidensialitet.

I tillegg er alle bruker- og veilederpassord kryptert i databasen vår og kan ikke leses eksternt eller internt av PolyglotClub .

Lenker til tredjepartssiderVi vil påpeke at nettstedet vårt kan inneholde lenker til tredjepartssider, og noen av tjenestene våre kan gi deg tilgang til tredjepartstjenester (som sosiale nettverk).

Vi har ingen kontroll over hvordan tredjeparts nettsteder og tjenester håndterer dataene dine.

Vi vurderer ikke tredjeparts nettsteder og tjenester, og vi er ikke ansvarlige for disse tredjeparts nettsteder og tjenester eller deres praksis angående beskyttelse av dine data.

Vi inviterer deg til å nøye lese retningslinjene for datahåndtering til tredjepartssider som du får tilgang til fra siden vår.

Håndtering av data relatert til barnVi samler ikke med vilje inn personlig informasjon fra barn under 16 år uten eksplisitt tillatelse fra en forelder eller foresatt.

I tilfelle informasjon om barn under 16 år utilsiktet har blitt samlet inn av oss, vil vi ta skritt for å slette dataene så snart som mulig, med mindre vi er lovpålagt å lagre denne informasjonen.

Endringer i personvernerklæringenPolyglotClub kan endre denne personvernerklæringen med jevne mellomrom, spesielt i tilfelle lovendringer.

Vi inviterer deg derfor til alltid å se den nyeste versjonen av personvernerklæringen på nettstedet vårt:


https://polyglotclub.com/policies

Hvis du ønsker å kontakte PolyglotClub angående denne personvernerklæringen (for eksempel for å utøve rettighetene dine eller sende inn en klage angående håndteringen av dataene dine), kan du gjøre det via følgende side:

https://polyglotclub.com/legal

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du mener at vi ikke har behandlet dataene dine på riktig måte.

Vi vil gjøre vårt beste for å følge opp forespørselen din så raskt som mulig.

Skulle du fortsatt være misfornøyd med svaret vårt, kan du også kontakte oss direkte og sende inn en klage til datatilsynet.

Datatilsynet i Frankrike


CNIL
https://www.cnil.fr
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

POLITIK for informasjonskapslerGenerell informasjonDen nåværende policyen for håndtering av informasjonskapsler tar sikte på å gi informasjon som er så tydelig og fullstendig som mulig om informasjonskapslene vi bruker og deres formål.

Vi inviterer deg også til å lese vår personvernerklæring for å lære om reglene som gjelder for beskyttelse av personopplysninger.

En informasjonskapsel er en liten datafil som lagres på harddisken til datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din når du besøker et nettsted.

Informasjonskapselen plasseres på enheten din av serveren som er vert for nettstedet.

Serveren gjenkjenner enheten din når du kommer tilbake til det aktuelle nettstedet på grunn av en informasjonskapsels unike ID-nummer.

Det finnes ulike typer informasjonskapsler, kategorisert basert på opprinnelse, funksjon og levetid.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?- Viktige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene sikrer at du kan bla gjennom nettsidene og applikasjonene våre samt bruke funksjoner (som handlekurven og personverninnstillingene dine).
- Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene letter driften av våre nettsider og applikasjoner og muliggjør en personlig nettleseropplevelse, for eksempel ved å lagre påloggingsnavn, passord og preferanser, for eksempel språkinnstillinger. Disse krypterte informasjonskapslene installeres direkte av PolyglotClub i en periode på ett år.
- Analyse- og reklameinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene samler inn data om bruken av nettstedet og plattformen vår, for eksempel antall besøkende, populære nettsider og tiden brukere bruker på en gitt side. For dette formål bruker vi informasjonskapsler fra tredjeparter for statistiske og markedsføringsformål, slik som Google Analytics, Google Universal Analytics, Google Tag Manager og Facebook.


Disse informasjonskapslene inneholder informasjon som vi bruker til å behandle dine forespørsler og for å forbedre tjenestene våre på internett.

Du kan kontrollere eller forhindre lagring av informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at et nettsted kanskje ikke fungerer like godt etter en endring i innstillingene.

Hvis du vil finne ut mer om kontroll og administrasjon av informasjonskapsler, kan du besøke nettstedet https://www.allaboutcookies.org .