Syarat-syarat Perkhidmatan & Dasar Privasi


Syarat-syarat Perkhidmatan

Selamat datang ke PolyglotClub.com, perkhidmatan dalam talian yang membolehkan anda untuk menggunakan bahasa asing dan bahasa pertukaran. Dengan menjadi PolyglotClub.com Ahli dan dengan menggunakan PolyglotClub.com Perkhidmatan, anda menerima dan bersetuju dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak menerima Terma Perkhidmatan ini, anda tidak perlu mendaftar dengan PolyglotClub.com

Pendaftaran

Untuk mendaftar dengan PolyglotClub.com dan menjadi Ahli PolyglotClub.com anda hendaklah mengisi semua medan mandatori dalam borang pendaftaran dengan maklumat yang benar dan tepat.

Penggunaan PolyglotClub.com Perkhidmatan

PolyglotClub.com perkhidmatan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja. Ia bukan untuk digunakan untuk ends.You profesional atau komersial tidak boleh membuat komen atau mengemukakan apa-apa bentuk kandungan yang ada atau mungkin menyalahi undang-undang, tidak sah, bertentangan dengan PolyglotClub.com 's tujuan, dengan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa atau baik standard moral. Anda mungkin tidak lagi pada PolyglotClub.com apa-apa maklumat peribadi seperti alamat e-mel, nombor telefon, dan lain-lain membolehkan satu PolyglotClub.com Ahli untuk menghubungi lain PolyglotClub.com Ahli tanpa menggunakan PolyglotClub.com Service.While PolyglotClub.com melarang apa-apa kandungan dan bahan-bahan, anda memahami dan bersetuju bahawa anda masih boleh terdedah kepada kandungan atau bahan-bahan tersebut dan bahawa anda menggunakan PolyglotClub.com Perkhidmatan atas risiko anda sendiri. PolyglotClub.com berhak untuk membuang sebarang kandungan atau bahan-bahan yang PolyglotClub.com menentukan melanggar atau melanggar harta intelek mana-mana pihak, hak proprietari lain atau Terma Perkhidmatan.

Sekatan Penggunaan

Bahan dari PolyglotClub.com tidak boleh disalin, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat naik, dipos, atau disiarkan dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada PolyglotClub.com .Modification atau penggunaan bahan-bahan untuk apa-apa tujuan lain melanggar PolyglotClub.com 's hak harta Intelek. Bahan di laman web ini disediakan untuk tujuan yang sah sahaja. Tiada tajuk atau hak harta intelek dipindahkan kepada anda, tetapi kekal dengan PolyglotClub.com, yang memiliki penuh dan melengkapkan title.You tidak boleh menyalin atau menghantar kandungan laman web ini sama ada secara elektronik atau salinan cetak. Anda tidak boleh mengubah kandungan laman web ini dalam apa-apa cara. Jika anda berminat untuk menggunakan kandungan di dalam laman web ini dalam apa-apa cara selain daripada yang dinyatakan di atas, sila hubungi PolyglotClub.com menggunakan borang maklum balas

Sekatan Liabiliti

PolyglotClub.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang kegagalan prestasi, kesilapan, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi penghantaran, virus komputer atau kegagalan talian. PolyglotClub.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kecederaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi khas atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan, bahan-bahan dalam laman web ini, walaupun terdapat kecuaian atau {1 } telah dinasihatkan kemungkinan kerosakan itu, atau kedua-duanya. Had atau pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda setakat yang undang-undang tidak boleh membenarkan had atau pengecualian liabiliti untuk kerosakan sampingan atau berbangkit. PolyglotClub.com 's jumlah liabiliti kepada anda untuk semua kerugian, ganti rugi, dan sebab-sebab tindakan (dalam kontrak, tort (termasuk tanpa had, kecuaian), atau sebaliknya) tidak akan lebih besar daripada jumlah yang anda bayar untuk mengakses laman web ini. Tiada bayaran ke arah anda akan dibuat oleh PolyglotClub.com.

Pemilikan Maklumbalas

Semua pendapat, cadangan, idea, grafik, atau maklumat lain yang disampaikan kepada PolyglotClub.com melalui laman web ini akan selama-lamanya menjadi harta PolyglotClub.com. PolyglotClub.com tidak akan diperlukan untuk merawat sebarang maklum balas sebagai sulit dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa idea untuk perniagaan (termasuk tanpa had, idea-idea produk atau pengiklanan) dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti akibat daripada apa-apa persamaan itu boleh muncul dalam masa PolyglotClub.com operasi. Tanpa batasan, PolyglotClub.com akan mempunyai pemilikan eksklusif semua hak-hak yang sedia ada kini dan akan datang kepada maklum balas daripada setiap jenis dan sifat mana-mana. Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah dalam perenggan ini, PolyglotClub.com akan berhak menggunakan maklum balas untuk tujuan komersial atau lain-lain jua tanpa pampasan kepada anda atau mana-mana orang lain yang menghantar maklum balas. maklumat peribadi yang boleh diterima di laman ini disediakan secara sukarela oleh pengunjung laman ini. Maklumat ini adalah untuk tujuan dalaman sahaja dan tidak dijual atau dipindahkan kepada pihak ketiga PolyglotClub.com atau entiti lain yang tidak terlibat dalam operasi laman web ini. Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk apa-apa bahan yang anda hantar, dan anda, tidak PolyglotClub.com, bertanggungjawab sepenuhnya bagi mesej, termasuk yang kesahan, kebolehpercayaan, kesesuaian, keaslian, dan hak cipta.

Penafian

Bahan dalam laman web ini boleh termasuk kesilapan teknikal atau kesalahan tipografi. PolyglotClub.com boleh membuat perubahan atau penambahbaikan di mana-mana bahan-bahan disetkan dalam laman web ini disediakan \ 'sebagai adalah \' dan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk sama ada yang tersurat atau tersirat, untuk sepenuhnya setakat menurut yang dibenarkan undang-undang yang berkenaan. PolyglotClub.com menafikan semua jaminan atau kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. PolyglotClub.com tidak menjamin bahawa fungsi-fungsi terkandung dalam bahan yang akan terganggu atau bebas daripada kesilapan. PolyglotClub.com tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan penggunaan atau hasil daripada penggunaan bahan dalam laman web ini dari segi ketepatan, ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya. Anda (dan bukan PolyglotClub.com) menganggap kos keseluruhan semua servis perlu, pembaikan atau pembetulan. Pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda, setakat yang undang-undang tidak boleh membenarkan pengecualian jaminan tersirat.

Perubahan kepada PolyglotClub.com Syarat Perkhidmatan

PolyglotClub.com berhak untuk mengubah Terma Perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa notis. Anda bertanggungjawab untuk sentiasa mengkaji Terma Perkhidmatan ini supaya anda akan dimaklumkan sebarang perubahan. Kehadiran Ahli pada PolyglotClub.com membayangkan penerimaan penuh semua semakan atau pindaan Terma Perkhidmatan.

Penamatan Perjanjian ini

PolyglotClub.com atau anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. PolyglotClub.com boleh menamatkan perjanjian ini serta-merta tanpa notis jika menurut pertimbangan tunggal, anda melanggar mana-mana terma atau syarat perjanjian ini.

Maklumat Pelbagai

Jika mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini adalah menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan dianggap diasingkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan yang lain. bukti kemungkinan penggunaan laman web ini untuk tujuan menyalahi undang-undang akan disediakan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang. Ini adalah keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Dasar Privasi

Pengurus pengumpulan dataPolyglotClub.com, selepas ini dirujuk sebagai “ PolyglotClub ” atau “ PolyglotClub.com ”, “kami” atau “kami”.

Anda akan menemui pada halaman berikut maklumat undang-undang mengenai PolyglotClub dan cara menghubungi kami untuk sebarang permintaan:


https://polyglotclub.com/legal

Maklumat AmPolyglotClub menawarkan perkhidmatan untuk menghubungkan orang yang ingin mempelajari bahasa dan perkhidmatan kursus bahasa dalam talian (selepas ini dirujuk sebagai 'Perkhidmatan'), boleh diakses daripada tapak web https://PolyglotClub.com (selepas ini dirujuk sebagai 'Tapak').

Dalam konteks ini, PolyglotClub komited untuk menghormati privasi pengguna.

PolyglotClub oleh itu berusaha sedaya upaya untuk melindungi kerahsiaan Data yang dikumpul dan menghormati kedua-dua perundangan negara yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemprosesan Data serta European Regulation 2016/679 ,

dikenali sebagai General Data Protection Regulation (selepas ini dirujuk sebagai: “ GDPR ”).

Dasar ini mengenai penggunaan data peribadi (selepas ini dirujuk sebagai “Dasar Privasi”) memperincikan PolyglotClub berkenaan dengan pengumpulan maklumat peribadi (selepas ini dirujuk sebagai “Data”) berikutan perundingan Tapak, meletakkan pesanan, meminta maklumat, dan melaksanakan Perkhidmatan daripada Tapak atau Platform atau melalui sebarang cara komunikasi elektronik lain.

Dengan 'penggunaan data peribadi', kami maksudkan sebarang pengendalian data yang boleh mengenal pasti anda sebagai orang biasa.
Sebaliknya, data yang dikumpul oleh PolyglotClub dalam konteks kajian tentang pengetahuan bahasa (khususnya dengan tujuan untuk memperhalusi ujian yang ditawarkan kepada Pengguna) adalah tanpa nama dan bertujuan semata-mata untuk pengeluaran statistik global tanpa nama.

Data ini tidak tertakluk kepada mana-mana pemprosesan individu dan oleh itu tidak tertakluk kepada Dasar Privasi. Data yang kami kumpulkan ditakrifkan secara khusus dalam bahagian 'Pengumpulan Data', yang kami menjemput anda untuk membaca dengan teliti.

PolyglotClub komited untuk menghormati privasi anda dan memberikan anda seberapa banyak maklumat yang mungkin untuk membolehkan anda mengawal perkara yang berlaku kepada Data anda.

Oleh itu, anda akan menemui maklumat lanjut di bawah tentang Data yang kami kumpulkan, sebab kami mengumpulnya, berapa lama kami menyimpannya, hak privasi anda dan cara anda boleh melaksanakannya.

Pengumpulan dataPolyglotClub mengumpul Data mengenai jenis pengguna yang berbeza, yang mungkin menggabungkan profil yang berbeza:

Pengguna biasa yang menyemak imbas Tapak tanpa menyampaikan Data secara sukarela kepada PolyglotClub (selepas ini dirujuk sebagai “Pengguna”).

Orang yang secara aktif menyatakan minat mereka untuk membeli Perkhidmatan dan menyampaikan Data secara sukarela kepada PolyglotClub (selepas ini dirujuk sebagai “Pihak Berminat”).

Ini mungkin termasuk:
- Pengguna yang menyampaikan alamat e-melnya untuk dapat menjalankan ujian percuma yang ditawarkan oleh Perkhidmatan (selepas ini dirujuk sebagai 'Penguji')
- Pengguna yang mencipta akaun pelanggan untuk membuat pesanan untuk Perkhidmatan (selepas ini dirujuk sebagai 'Pelanggan')
- Penerima akhir Perkhidmatan (selepas ini dirujuk sebagai 'Pelajar')


Anda akan dapati di bawah jenis Data berbeza yang kami kumpulkan, yang boleh dikumpulkan secara kumulatif:

Data dikumpul secara automatik


Data yang dikumpul secara automatik pada masa setiap akses kepada Tapak oleh mana-mana Pengguna:

- Alamat IP
- Tarikh dan masa akses ke tapak
- Halaman dilayari
- Jenis pelayar yang digunakan
- Platform dan/atau sistem pengendalian yang dipasang pada peranti (komputer, tablet, telefon pintar)
- Enjin carian dan kata kunci yang digunakan untuk mencari tapak


Data yang disampaikan oleh Pihak Berkepentingan


Data yang disampaikan kepada PolyglotClub oleh Pihak Berkepentingan yang membolehkan kami menghubungi anda dan melaksanakan Perkhidmatan:
- Nama pengguna
- Kata laluan
- Alamat emel
- Tarikh lahir
- Umur
- Bandar
- Negara
- Alamat
- Poskod
- Nombor telefon
- Nombor pengenalan perisian pemesejan segera: ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Skype, Gtalk
- jantina (pilihan)
- bahasa pertuturan (belajar bahasa atau bahasa pengajaran)

Data yang berkaitan dengan pesanan Perkhidmatan PolyglotClub


Data yang dikumpul oleh Pihak Berkepentingan apabila mereka menghubungi kami (khususnya melalui e-mel) untuk menawarkan Perkhidmatan terbaik yang mungkin (untuk pelaksanaan Perkhidmatan yang membimbangkan anda atau sebagai sebahagian daripada langkah pra-kontrak)
Maklumat yang dikumpul secara automatik apabila Pelajar atau Pelanggan menggunakan Tapak atau Platform:
- Aktiviti pengendalian (yang direkodkan dalam fail yang ditetapkan dalam bentuk 'log'), termasuk log masuk Pengguna, ciri yang dilaksanakan, masa pelaksanaan atau 'cap masa', dan stesen kerja yang digunakan melalui alamat IP Pengguna

- Sambungan ke platform kursus

PolyglotClub menggunakan Data anda hanya setakat yang diperlukan untuk tujuan ia diperoleh.

Untuk tujuan apa dan atas dasar undang-undang apakah kami menggunakan Data anda?PolyglotClub menggunakan Data anda untuk pelbagai tujuan; dalam konteks ini, setiap kali kami hanya menggunakan data yang penting untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.


Kami menggunakan Data apabila perlu:

- Dalam konteks penyediaan kontrak, pelaksanaannya atau pembubarannya ( Article 6.1.b. GDPR ).

Sebagai contoh, untuk memberikan anda Perkhidmatan yang diminta, balas soalan anda tentang Perkhidmatan, minta pendapat anda tentang Perkhidmatan dan optimumkan carian anda apabila anda berada di Tapak kami.


- Untuk mematuhi peruntukan undang-undang dan kawal selia yang PolyglotClub tertakluk ( Article 6.1.c GDPR ).

- Atas dasar kepentingan sah kami, memastikan dalam kes sedemikian untuk mengimbanginya dengan menghormati privasi anda, khususnya jika anda masih di bawah umur (lihat bahagian 'Pengendalian Data Berkaitan dengan Kanak-kanak') ( Article 6.1.f. GDPR ).
Oleh itu, kami boleh menggunakan Data Hubungan Pihak Berkepentingan untuk tujuan maklumat, pengiklanan dan pemasaran produk dan perkhidmatan PolyglotClub

Secara khusus, ini membolehkan kami:
- Hantarkan Surat Berita kami kepada anda
- Menawarkan produk, perkhidmatan atau kempen istimewa baharu kepada anda yang berkemungkinan menarik minat anda (melalui mel, telefon, e-mel atau melalui rangkaian sosial)
- Hantar kepada anda tawaran promosi
Akhir sekali, PolyglotClub boleh mengumpul dan menggunakan data dengan persetujuan anda jika ingin menghantar mesej promosi kepada anda, dengan syarat anda belum lagi disenaraikan sebagai Pihak Berminat.

Dalam konteks ini, anda boleh pada bila-bila masa meminta untuk menyahlanggan mesej promosi ini.

Kepada siapa kami boleh menghantar Data anda?Kami hanya menghantar Data anda kepada pihak ketiga apabila:
- Ia adalah perlu untuk melaksanakan perkhidmatan kami dengan betul
- Ia adalah perlu untuk memenuhi kewajipan undang-undang
- Anda berikan kami kebenaran

Untuk melaksanakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mensubkontrakkan, secara keseluruhan atau sebahagian, beberapa tugas kami kepada subkontraktor teknikal, contohnya kepada syarikat IT dengan tujuan untuk mengehoskan Tapak dan menyimpan Data dan salinan sandaran.

Kami memastikan bahawa subkontraktor mengendalikan data anda dengan cara yang sama yang kami lakukan; iaitu dengan cara yang selamat, hormat dan bertanggungjawab; dan kami menyediakan jaminan kontrak yang mencukupi untuk kesan ini.

PolyglotClub oleh itu menghendaki subkontraktornya mematuhi undang-undang perlindungan data dan memberikan jaminan yang mencukupi berkenaan pelaksanaan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai, supaya penggunaan data memenuhi keperluan perundangan perlindungan data yang berkenaan dan menjamin perlindungan hak anda .

Hak AndaHak Akses


Anda mempunyai hak untuk merujuk Data anda pada bila-bila masa, secara percuma.

Hak untuk Pembetulan


Anda mempunyai hak untuk menuntut Data yang salah dibetulkan dan Data atau Data yang tidak sesuai yang tidak diperlukan lagi dipadamkan.

Hak untuk Memadam


Apabila anda tidak lagi mahu Data anda digunakan dan meminta ia dipadamkan, kami akan meneruskan untuk memadamkan Data anda daripada pangkalan data kami.

Adalah perlu untuk mengambil kira bahawa tidak selalu mungkin untuk memadam semua data peribadi yang diminta,
contohnya apabila pemprosesannya penting untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan hak undang-undang,
atau kerana ia dikehendaki oleh pihak berkuasa kehakiman untuk mengekalkan Data tersebut.
Anda akan menerima maklumat lanjut mengenai subjek ini, sekiranya perlu, sebagai respons kepada permintaan anda.

Hak untuk Kemudahalihan Data


Setakat yang perlu, anda juga berhak mendapat kemudahalihan Data anda di bawah syarat yang disediakan oleh perundangan perlindungan data yang berkenaan. Kami menarik perhatian anda kepada fakta bahawa mudah alih data hanya mungkin untuk Data yang anda sendiri berikan kepada PolyglotClub berdasarkan kebenaran atau kontrak. Oleh itu, hak mudah alih ini hanya digunakan pada Data Pelanggan dan Pelajar.

Hak untuk Bantah Pemprosesan Data anda


Apa yang berlaku apabila anda tidak mahu atau tidak mahu lagi menerima sebarang bentuk komunikasi komersial? Anda mengekalkan hak untuk membantah, tanpa perlu memberikan justifikasi, terhadap penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Untuk kesan ini, anda boleh pada bila-bila masa meminta untuk berhenti melanggan mesej promosi ini.

Hak untuk Mengehadkan Penggunaan


Akhir sekali, anda mengekalkan hak untuk mengehadkan penggunaan Data anda selewat-lewatnya PolyglotClub , menurut perundangan perlindungan data yang berkenaan.

Menjalankan Hak anda


Anda mempunyai kemungkinan untuk menggunakan hak yang disenaraikan di atas pada bila-bila masa, sama ada dengan menghubungi kami melalui halaman berikut:

https://polyglotclub.com/legal

Berapa lama kami menyimpan data anda?Kami tidak dapat mengekalkan Data anda melebihi masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya.

PolyglotClub walau bagaimanapun boleh menggunakan Maklumat Hubungan Pihak Berminat untuk mengenal pasti yang terakhir dan memaklumkan mereka tentang produk dan promosi PolyglotClub 2 tahun.

Peringatan: anda boleh pada bila-bila masa meminta untuk berhenti melanggan mesej promosi ini.

Pada penghujung tempoh penyimpanan yang diterangkan di atas, data peribadi akan dipadamkan atau dijadikan tanpa nama, kecuali setakat penyimpanannya adalah kewajipan undang-undang, khususnya dalam kes pematuhan dengan kewajipan untuk menyimpan dokumen untuk tujuan perakaunan dan cukai.

KeselamatanKami telah membangunkan peraturan keselamatan teknikal dan organisasi yang disesuaikan, untuk mengelakkan pemusnahan, kehilangan, pemalsuan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran dan pendedahan tidak sengaja kepada pihak ketiga dan sebarang pengendalian Data tanpa kebenaran yang lain.

Contohnya, PolyglotClub menyegerakkan pangkalan data yang mengandungi Data Pengguna atau Pelanggan dengan selamat pada tiga sokongan fizikal yang berbeza di lokasi yang berbeza.

Untuk melindungi keseluruhan sistem daripada virus dan pelanggaran keselamatan, perisian sistem dan pakej perisian aplikasi dikemas kini sebaik sahaja kemas kini keselamatan tersedia.

Firewall dipasang pada setiap pelayan dan dikonfigurasikan oleh pentadbir rangkaian kami untuk melindungi daripada sebarang serangan luaran. Akses kepada pelayan juga dihadkan oleh kunci persendirian-awam, dengan kunci persendirian disulitkan (DES 256).

Akhir sekali, komputer individu setiap PolyglotClub dilengkapi dengan antivirus yang dikemas kini secara automatik dan profesional.

Di samping itu, pemaju atau pekerja yang bekerja pada infrastruktur dilengkapi dengan komputer yang mempunyai cakera keras yang disulitkan sepenuhnya.

Sekiranya berlaku kebocoran data dengan akibat buruk untuk Data anda, anda dimaklumkan secara peribadi di bawah keadaan dan dalam had masa seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Untuk memastikan keselamatan Data anda, kami menasihatkan anda:
- Jangan dedahkan kata laluan anda kepada pihak ketiga
- Tukar kata laluan anda dengan kerap
- Pastikan akses kepada komputer/tablet/telefon pintar anda selamat

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk akaun pelanggan anda dan akibat penggunaannya, serta untuk sebarang maklumat dalam apa jua bentuk yang anda sampaikan kepada PolyglotClub .

PolyglotClub tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan yang disebabkan oleh maklumat yang salah, tidak lengkap atau penipuan yang anda berikan kepada kami.

Jaminan Privasi TelekomunikasiSemua penghantaran data peribadi akan disulitkan melalui halaman 'https'.

Ini terutamanya melibatkan semua alat pentadbir (pengurusan pelayan, akses pangkalan data, akses pelayan).

Semua komunikasi antara pelayan disulitkan menggunakan teknologi TLS, dan akses kepada pelayan adalah melalui sambungan SSH dan VPN yang disulitkan.

Ini menjamin tahap keselamatan dan kerahsiaan data yang tinggi.

Selain itu, semua kata laluan pengguna dan penyelia disulitkan dalam pangkalan data kami dan tidak boleh dibaca secara luaran atau dalaman oleh PolyglotClub .

Pautan ke Tapak Pihak KetigaKami ingin menyatakan bahawa tapak web kami mungkin mengandungi pautan ke tapak pihak ketiga, dan beberapa perkhidmatan kami mungkin memberi anda akses kepada perkhidmatan pihak ketiga (seperti rangkaian sosial).

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas cara tapak dan perkhidmatan pihak ketiga mengendalikan Data anda.

Kami tidak menyemak tapak dan perkhidmatan pihak ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas tapak dan perkhidmatan pihak ketiga tersebut atau amalan mereka mengenai perlindungan Data anda.

Kami menjemput anda untuk membaca dengan teliti dasar pengendalian data tapak pihak ketiga yang anda akses daripada tapak kami.

Pengendalian Data Berkaitan Kanak-kanakKami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa kebenaran yang jelas daripada ibu bapa atau penjaga.

Sekiranya maklumat tentang kanak-kanak di bawah umur 16 tahun telah kami kumpulkan secara tidak sengaja, kami akan mengambil langkah untuk memadamkan Data secepat mungkin, melainkan kami dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan maklumat tersebut.

Perubahan kepada Dasar PrivasiPolyglotClub boleh mengubah suai Dasar Privasi ini secara berkala, khususnya sekiranya berlaku perubahan perundangan.

Oleh itu, kami menjemput anda untuk sentiasa merujuk versi terkini Dasar Privasi di tapak web kami:


https://polyglotclub.com/policies

Jika anda ingin menghubungi PolyglotClub berkenaan Dasar Privasi ini (contohnya, untuk melaksanakan hak anda atau membuat aduan mengenai pengendalian Data anda), anda boleh berbuat demikian melalui halaman berikut:

https://polyglotclub.com/legal

Jangan teragak-agak untuk menghubungi kami sekiranya anda menganggap kami tidak merawat data anda dengan sewajarnya.

Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat susulan permintaan anda secepat mungkin.

Sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan maklum balas kami, anda juga boleh menghubungi kami secara terus dan memfailkan aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data.

Pihak Berkuasa Penyeliaan Perlindungan Data di Perancis


CNIL
https://www.cnil.fr
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

DASAR KUKIMaklumat AmDasar pengurusan kuki ini bertujuan untuk memberikan maklumat yang sejelas dan selengkap mungkin tentang kuki yang kami gunakan dan tujuannya.

Kami juga menjemput anda untuk membaca Dasar Privasi kami untuk mengetahui tentang peraturan yang digunakan untuk perlindungan data peribadi.

Kuki ialah fail data kecil yang disimpan pada pemacu keras komputer, tablet atau telefon pintar anda apabila anda melawat tapak web.

Kuki diletakkan pada peranti anda oleh pelayan yang mengehos tapak web.

Pelayan mengecam peranti anda apabila anda kembali ke tapak yang dipersoalkan kerana nombor ID unik kuki.

Terdapat pelbagai jenis kuki, dikategorikan berdasarkan asal, fungsi dan seumur hidup.

Apakah jenis kuki yang kami gunakan?- Kuki penting: Kuki ini memastikan anda boleh menyemak imbas tapak web dan aplikasi kami serta menggunakan ciri (seperti troli beli-belah dan tetapan privasi anda).
- Kuki berfungsi: Kuki ini memudahkan pengendalian tapak web dan aplikasi kami dan mendayakan pengalaman penyemakan imbas yang diperibadikan, contohnya dengan menyimpan nama log masuk, kata laluan dan pilihan, seperti tetapan bahasa. Kuki yang disulitkan ini dipasang terus oleh PolyglotClub untuk tempoh satu tahun.
- Kuki analisis dan pengiklanan: Kuki ini mengumpul data mengenai penggunaan Tapak dan Platform kami, seperti bilangan pelawat, halaman web popular dan masa yang diluangkan oleh pengguna pada halaman tertentu. Untuk kesan ini, kami menggunakan kuki daripada pihak ketiga untuk tujuan statistik dan pemasaran, seperti Google Analytics, Google Universal Analytics, Google Tag Manager dan Facebook.


Kuki ini mengandungi maklumat yang kami gunakan untuk memproses permintaan anda dan untuk menambah baik perkhidmatan kami di internet.

Anda boleh mengawal atau menghalang penyimpanan kuki.

Sila ambil perhatian bahawa tapak web mungkin tidak berfungsi dengan baik selepas perubahan dalam tetapan.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kawalan dan pengurusan kuki, sila lawati tapak https://www.allaboutcookies.org .