Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid


Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij PolyglotClub.com, een online dienst die u toelaat om vreemde talen te oefenen en talen uit te wisselen. Door PolyglotClub.com lid te worden en de PolyglotClub.com dienst te gebruiken, aanvaardt en keurt u deze gebruiksvoorwaarden goed. Mocht u deze voorwaarden niet aanvaarden, registreert u dan niet op PolyglotClub.com.

Registratie

Om te registreren bij PolyglotClub.com en een PolyglotClub.com lid te worden, dient u alle verplichte velden van het registratieformulier in te vullen met wrae en accurate informatie.

Gebruik van de PolyglotClub.com dienst

De PolyglotClub.com Dienstverlening is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet voor professionele of commerciele doeleinden. Je mag geen commentaar geven of inhoud plaatsen dat is of zal zijn illegaal, niet toegestaan, in strijd met PolyglotClub.com het doel, de huidige wetten en regelgeving of morele waarden. Je mag niet verstrekken op PolyglotClub.com enige persoonlijke informatie zoals een email adres, telefoonnummer, etc. in staat stellend een PolyglotClub.com Lid om contact te leggen met een ander PolyglotClub.com Lid zonder het gebruik van de PolyglotClub.com Dienstverlening.Terwijl PolyglotClub.com zulke inhoud en materiaal verbiedt, je begrijpt en je bent het ermee eens dat je desalniettemin zulke inhoud en materiaal tegen kunt komen en dat je gebruik maakt van de PolyglotClub.com Dienst op eigen risico.PolyglotClub.com behoudt het recht om elke inhoud en materiaal te verwijderen dat PolyglotClub.com inbreuk vaststelt of schade berokkent aan het intellectueel eigendom van een partij, andere eigendomsrechten of deze voorwaarden van Dienstverlening.

Gebruiksrestricties

De inhoud van PolyglotClub.com mag niet worden gekopieerd, verdeeld, heruitgegeven,geüpload, verzonden of verspreid in eender welke vorm, zonder de schriftelijke toestemming van PolyglotClub.com.Aanpassing of gebruik van de inhoud voor elk ander doel stemt in tegen de intellectuele eigendomsrechten.De inhoud van deze website wordt vertrekt voor wettige doeleinden alleen.Noch worden de titel noch de intellectuele eigendomsrechten overgebracht naar u, maar blijven ze bij PolyglotClub.com, die de volledige titel bezit.U mag de inhoud van deze website niet kopiëren, niet elektronisch of op papier.U mag de inhoud van deze website niet aanpassen op eender welke manier.Als u geïnteresseerd bent om de inhoud van deze website te gebruiken, op eender welke manier, behalve als beschreven hierboven, neem dan a.u.b. contact op met PolyglotClub.com gebruik makend van ons feedback formulier.

Aansprakelijkheidsrestricties

PolyglotClub.com zal voor geen enkele schade of letsel veroorzaakt door, inclusief maar niet alleen, elke mislukking, fout, nalating, storing, defect, vertraging in het verwerken van een overdracht, computer virus, of verbindingsproblemen aansprakelijk gesteld worden. PolyglotClub.com zal voor wat voor schade of letsel dan ook, inclusief maar niet alleen, speciale- of gevolgschade die voortkomen uit het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van de materialen in deze site, ookal is er sprake is van nalatigheid of PolyglotClub.com wanneer er is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dit soort schade, of beide niet aansprakelijk worden gesteld. De bovenstaande begrenzing of uitsluiting is mogelijk niet van toepassing op u voor zover de toepasbare wet niet de begrenzing of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele- of gevolgschade.PolyglotClub.com totale aansprakelijkheid aan u voor alle verliezen, schade, en oorzaken van de actie (in het contract, onrechtmatige daad (inclusief zonder begrenzing, nalatigheid), of anders) zal niet groter zijn dan het bedrag dat u betaald heeft om toegang tot deze site te krijgen. Geen betalingen zullen aan u gemaakt worden door PolyglotClub.com

Verantwoordelijkheid over Feedback

Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, grafische elementen, of andere informatie meegedeeld aan PolyglotClub.com door deze site, zal voor altijd de eigendom blijven van PolyglotClub.com.

Wettelijke exoneratieclausule

Het materiaal op deze site kan technische onvolkomenheden en typografische fouten bevatten. PolyglotClub.com kan op elk moment veranderingen of verbeteringen maken. Het materiaal op deze website is verstrekt "zonder voorbehoud" en zonder garanties van wat voor soort dan ook, zowel uitgedrukt zijnde of geïmpliceerd, tot een zo groot mogelijke toelaatbaarheid overeenkomstig de toepasbare wet. PolyglotClub.com wijst alle garanties of verhandelbaarheid en geschiktheid tot een bepaald doel af. PolyglotClub.com garandeert niet dat de taalfuncties in het materiaal ononderbroken of foutloos zijn. PolyglotClub.com garandeert niet of betreft nog enige verantwoordelijkheid aangaande het gebruik of het resultaat van het gebruik van het materiaal op deze site ten opzichte van hun correctheid, betrouwbaarheid, of het tegenovergstelde daarvan. U (en niet PolyglotClub.com) eigent zich toe alle kosten of het benodigde onderhoud, reparatie of correctie. De bovenstaande buitensluiting kan geen betrekking hebben op u, tot de omvang dat de toepasbare wet de buitensluiting van impliciete garanties niet kan toestaan.

Wijzigingen aan de PolyglotClub.com gebruiksvoorwaarden

PolyglotClub.com reserveert zich het recht om het Reglement af en toe te wijzigen zonder bekendmaking. U bent verantwoordelijk om op regelmatige basis dit huisreglement aan te passen, zo dat U de wijzigingen zult appreciëren. De aanwezigheid van het lid PolyglotClub.com impliceert de volledige aanvaarding van alle revisies of wijzigingen van dit huisreglement.

Beêindiging van deze overeenkomst.

PolyglotClub.com of U kunt deze overeenkomst beëindigen op eender welk tijdstip. PolyglotClub.com kan deze overeenkomst beêindigen zonder vooropzeg indien, in zijn eigen beoordeling, U eender welke conditie van deze overeenkomst verbreekt.

Verschillende details

Als enig deel van deze Algemene Voorwaarden onwettelijk is, nietig, of onuitvoerbaar, zal dat deel als afscheidbaar worden beschouwd en de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet tasten. Mogelijke bewijzen van het gebruik van deze website voor onwettige doeleinden zullen worden verstrekt aan rechtshandhavingsinstanties. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het gebruik van deze website.

Privacybeleid

GegevensverzamelingsmanagerPolyglotClub.com, hierna “ PolyglotClub ” of “ PolyglotClub.com ”, “wij” of “ons” genoemd.

Op de volgende pagina vindt u de juridische informatie over PolyglotClub en hoe u contact met ons kunt opnemen voor elk verzoek:


https://polyglotclub.com/legal

Algemene informatiePolyglotClub biedt een dienst voor het verbinden van mensen die talen willen leren en online taalcursusdiensten (hierna de 'Diensten' genoemd), toegankelijk vanaf de website https://PolyglotClub.com (hierna de 'Site').

In deze context zet PolyglotClub zich in om de privacy van gebruikers te respecteren.

PolyglotClub daarom alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te beschermen en om zowel de nationale wetgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens als European Regulation 2016/679 te respecteren,

bekend als de General Data Protection Regulation (hierna te noemen: “ GDPR ”).

Dit beleid met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens (hierna het 'Privacybeleid' genoemd) beschrijft PolyglotClub met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie (hierna 'Gegevens' genoemd) na raadpleging van de Site, het plaatsen van bestellingen te plaatsen, informatie op te vragen en de Diensten uit te voeren vanaf de Site of Platform of via enig ander elektronisch communicatiemiddel.

Met “gebruik van persoonsgegevens” bedoelen we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren.
Anderzijds zijn de gegevens die door PolyglotClub worden verzameld in het kader van een studie over taalkennis (met name met het oog op de verfijning van de tests die aan de Gebruikers worden aangeboden) geanonimiseerd en uitsluitend bedoeld voor de productie van anonieme globale statistieken.

Deze gegevens zijn niet onderworpen aan enige individuele verwerking en zijn daarom niet onderworpen aan het privacybeleid. De gegevens die we verzamelen, worden specifiek gedefinieerd in de sectie 'Gegevensverzameling', die we u uitnodigen om aandachtig te lezen.

PolyglotClub doet er alles aan om uw privacy te respecteren en u zoveel mogelijk informatie te verstrekken zodat u kunt bepalen wat er met uw gegevens gebeurt.

Hieronder vindt u daarom meer informatie over de gegevens die we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe lang we ze bewaren, uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

GegevensverzamelingPolyglotClub verzamelt gegevens over verschillende soorten gebruikers, die verschillende profielen kunnen combineren:

Regelmatige gebruikers die door de site bladeren zonder vrijwillig gegevens aan PolyglotClub (hierna de 'gebruiker' genoemd).

Personen die actief hun interesse tonen in het kopen van Diensten en vrijwillig Gegevens doorgeven aan PolyglotClub (hierna 'Belanghebbende partijen' genoemd).

Dit kan zijn:
- Een gebruiker die zijn of haar e-mailadres meedeelt om een gratis test aangeboden door de Diensten uit te kunnen voeren (hierna de “Tester” genoemd)
- Een gebruiker die een klantaccount aanmaakt om een bestelling voor de Diensten te plaatsen (hierna de 'Klant' genoemd)
- De uiteindelijke ontvanger van de Diensten (hierna de “Student”)


Hieronder vindt u de verschillende soorten gegevens die we verzamelen, die cumulatief kunnen worden verzameld:

Gegevens automatisch verzameld


De gegevens die automatisch worden verzameld bij elke toegang tot de site door een gebruiker:

- IP adres
- Datum en tijd van toegang tot de site
- Doorbladerde pagina's
- Type gebruikte browser
- Het platform en/of besturingssysteem geïnstalleerd op het apparaat (computer, tablet, smartphone)
- De zoekmachine en trefwoorden die worden gebruikt om de site te vinden


Gegevens verstrekt door de Belanghebbenden


Gegevens die PolyglotClub doorgegeven en die ons in staat stellen contact met u op te nemen en de Diensten uit te voeren:
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Leeftijd
- Stad
- Land
- Adres
- Postcode
- Telefoonnummer
- Identificatienummers van instant messaging-software: ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Skype, Gtalk
- geslacht (optioneel)
- gesproken talen (talen leren of talen leren)

Gegevens met betrekking tot uw PolyglotClub Services-bestellingen


Gegevens verzameld door de Geïnteresseerden wanneer zij contact met ons opnemen (met name per e-mail) om de best mogelijke Diensten aan te bieden (voor de uitvoering van de Diensten die u betreffen of als onderdeel van precontractuele maatregelen)
De informatie die automatisch wordt verzameld wanneer een Student of Klant de Site of het Platform gebruikt:
- Operationele activiteiten (die worden vastgelegd in een aangewezen bestand in de vorm van een 'log'), inclusief de login van de gebruiker, de uitgevoerde functies, het tijdstip van uitvoering of 'timestamp', en het werkstation dat wordt gebruikt via het IP-adres van de gebruiker

- Verbindingen met het cursusplatform

PolyglotClub gebruikt uw gegevens alleen voor zover nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?PolyglotClub gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden; in dit kader gebruiken wij telkens alleen de gegevens die essentieel zijn om het beoogde doel te bereiken.


We gebruiken de gegevens wanneer dat nodig is:

- In het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering of de ontbinding ervan ( Article 6.1.b. GDPR ).

Bijvoorbeeld om u de gevraagde Diensten te leveren, te reageren op vragen die u heeft over de Diensten, u om uw mening over de Diensten te vragen en uw zoekopdrachten te optimaliseren wanneer u op onze Site bent.


- Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan PolyglotClub onderworpen is ( Article 6.1.c GDPR ).

- Op basis van onze legitieme belangen, ervoor zorgen dat deze in dergelijke gevallen in evenwicht zijn met respect voor uw privacy, in het bijzonder als u minderjarig bent (zie de sectie 'Omgaan met gegevens met betrekking tot kinderen') ( Article 6.1.f. GDPR ).
We kunnen dus de contactgegevens van de geïnteresseerde partijen gebruiken voor informatie, reclame en marketing van de producten en diensten van PolyglotClub

Dit stelt ons in het bijzonder in staat om:
- Stuur je onze nieuwsbrief
- U nieuwe producten, diensten of speciale acties aanbieden die voor u interessant kunnen zijn (per post, telefoon, e-mail of via sociale netwerken)
- Stuur je promotionele aanbiedingen
Ten slotte kan PolyglotClub met uw toestemming gegevens verzamelen en gebruiken om u promotionele berichten te sturen, op voorwaarde dat u nog niet op de lijst staat als Belanghebbende.

In dit verband kunt u te allen tijde verzoeken om u af te melden voor deze promotionele berichten.

Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?We geven uw gegevens alleen door aan derden wanneer:
- Het is noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening
- Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
- U geeft ons de machtiging

Om onze Diensten uit te voeren, kunnen we sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers, bijvoorbeeld aan een IT-bedrijf met het oog op het hosten van de Site en het opslaan van de Gegevens en back-upkopieën.

Wij zorgen ervoor dat onderaannemers op dezelfde manier met uw gegevens omgaan als wij; dat wil zeggen op een veilige, respectvolle en verantwoorde manier; en wij bieden hiervoor voldoende contractuele garanties.

PolyglotClub eist daarom van zijn onderaannemers dat ze de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat het gebruik van de gegevens voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten garandeert .

Jou rechtenRecht van toegang


U heeft te allen tijde het recht om uw Gegevens kosteloos in te zien.

Recht op rectificatie


U hebt het recht om te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste gegevens of gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Recht op wissen


Wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens worden gebruikt en u verzoekt om deze te verwijderen, gaan we over tot het verwijderen van uw gegevens uit onze database.

Het is noodzakelijk om er rekening mee te houden dat het niet altijd mogelijk is om alle gevraagde persoonsgegevens te verwijderen,
bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan essentieel is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten,
of omdat het door de gerechtelijke autoriteiten wordt vereist om dergelijke gegevens te bewaren.
In de reactie op uw verzoek ontvangt u, indien nodig, nadere informatie over dit onderwerp.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid


Voor zover nodig hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat gegevensoverdraagbaarheid alleen mogelijk is voor Gegevens die u zelf aan PolyglotClub op basis van een machtiging of een contract. Dit recht van overdraagbaarheid wordt dan ook alleen toegepast op Klant- en Studentgegevens.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens


Wat gebeurt er als u geen enkele vorm van commerciële communicatie meer wilt of wilt ontvangen? U behoudt het recht om zonder motivering bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u op elk moment verzoeken om u af te melden voor deze promotionele berichten.

Recht om gebruik te beperken


Ten slotte behoudt u het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken tot PolyglotClub , in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten uitoefenen


U hebt op elk moment de mogelijkheid om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen door contact met ons op te nemen via de volgende pagina:

https://polyglotclub.com/legal

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?We kunnen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld.

PolyglotClub kan desalniettemin de contactgegevens van geïnteresseerde partijen gebruiken om deze laatste te identificeren en hen te informeren over nieuwe PolyglotClub producten en promoties voor een periode van 2 jaar.

Herinnering: u kunt op elk moment verzoeken om u af te melden voor deze promotionele berichten.

Aan het einde van de hierboven beschreven bewaartermijnen worden persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, behalve voor zover de opslag ervan een wettelijke verplichting is, met name in geval van naleving van de verplichting om documenten te bewaren voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

VeiligheidWe hebben aangepaste technische en organisatorische beveiligingsregels ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang en de onbedoelde openbaarmaking aan derden en elke andere ongeoorloofde behandeling van Gegevens te voorkomen.

PolyglotClub synchroniseert bijvoorbeeld databases met gebruikers- of klantgegevens veilig op drie verschillende fysieke dragers op verschillende locaties.

Om het hele systeem te beschermen tegen virussen en beveiligingsinbreuken, worden systeemsoftware en applicatiesoftwarepakketten bijgewerkt zodra er een beveiligingsupdate beschikbaar is.

Op elke server is een firewall geïnstalleerd en geconfigureerd door onze netwerkbeheerder om te beschermen tegen elke externe aanval. De toegang tot de servers wordt ook beperkt door een private-public key, waarbij de private key versleuteld is (DES 256).

Ten slotte is de individuele computer van elke PolyglotClub ontwikkelaar of medewerker uitgerust met een automatisch bijgewerkte en professionele antivirus.

Daarnaast krijgen ontwikkelaars of medewerkers die aan de infrastructuur werken een computer met een volledig versleutelde harde schijf.

In het geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw Gegevens, wordt u persoonlijk verwittigd onder de omstandigheden en binnen de termijnen zoals bepaald door de wet.

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, adviseren wij u:
- Maak uw wachtwoord niet bekend aan derden
- Verander uw wachtwoord regelmatig
- Zorg ervoor dat de toegang tot uw computer/tablet/smartphone veilig is

U bent als enige verantwoordelijk voor uw klantaccount en de gevolgen van het gebruik ervan, evenals voor alle informatie van welke aard dan ook die u aan PolyglotClub .

PolyglotClub is niet aansprakelijk in het geval van schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of frauduleuze informatie die u ons verstrekt.

Privacygarantie voor telecommunicatieAlle verzendingen van persoonlijke gegevens worden gecodeerd via 'https'-pagina's.

Dit betreft voornamelijk alle beheerderstools (serverbeheer, databasetoegang, servertoegang).

Alle communicatie tussen servers is versleuteld met TLS-technologie en toegang tot de server is via versleutelde SSH- en VPN-verbindingen.

Dit garandeert een hoog niveau van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid.

Bovendien zijn alle gebruikers- en supervisorwachtwoorden gecodeerd in onze database en kunnen ze niet extern of intern worden gelezen door PolyglotClub .

Links naar sites van derdenWij willen u erop wijzen dat onze website links naar sites van derden kan bevatten en dat sommige van onze diensten u toegang kunnen verlenen tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

We hebben geen controle over hoe sites en services van derden met uw gegevens omgaan.

We beoordelen geen sites en diensten van derden, en we zijn niet verantwoordelijk voor die sites en diensten van derden of hun praktijken met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

We nodigen u uit om het beleid voor gegevensverwerking van sites van derden die u via onze site bezoekt, aandachtig te lezen.

Omgaan met gegevens met betrekking tot kinderenWe verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

In het geval dat er per ongeluk informatie over kinderen jonger dan 16 jaar door ons is verzameld, zullen we stappen ondernemen om de Gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om die informatie op te slaan.

Wijzigingen in het privacybeleidPolyglotClub kan dit privacybeleid periodiek wijzigen, met name in het geval van wetswijzigingen.

Wij nodigen u daarom uit om altijd de laatste versie van het Privacybeleid te raadplegen op onze website:


https://polyglotclub.com/policies

Als u contact wilt opnemen met PolyglotClub over dit privacybeleid (bijvoorbeeld om uw rechten uit te oefenen of een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens), kunt u dit doen via de volgende pagina:

https://polyglotclub.com/legal

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat wij uw gegevens niet correct hebben behandeld.

We zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk op te volgen.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen en een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Frankrijk


CNIL
https://www.cnil.fr
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

COOKIE BELEIDAlgemene informatieHet huidige beleid voor cookiebeheer is bedoeld om zo duidelijk en volledig mogelijk informatie te verstrekken over de cookies die we gebruiken en hun doel.

We nodigen u ook uit om ons privacybeleid te lezen om meer te weten te komen over de regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bij bezoek aan een website op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de server die de website host.

De server herkent uw apparaat wanneer u terugkeert naar de betreffende site vanwege het unieke ID-nummer van een cookie.

Er zijn verschillende soorten cookies, gecategoriseerd op basis van herkomst, functie en levensduur.

Welke soorten cookies gebruiken we?- Essentiële cookies: deze cookies zorgen ervoor dat u door onze websites en applicaties kunt bladeren en functies kunt gebruiken (zoals het winkelwagentje en uw privacy-instellingen).
- Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken de werking van onze websites en applicaties en maken een gepersonaliseerde browse-ervaring mogelijk, bijvoorbeeld door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals taalinstellingen, op te slaan. Deze versleutelde cookies worden rechtstreeks door PolyglotClub geïnstalleerd voor een periode van een jaar.
- Analyse- en advertentiecookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze Site en Platform, zoals het aantal bezoekers, populaire webpagina's en de tijd die gebruikers op een bepaalde pagina doorbrengen. Hiervoor gebruiken we cookies van derde partijen voor statistische en marketingdoeleinden, zoals Google Analytics, Google Universal Analytics, Google Tag Manager en Facebook.


Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw verzoeken te verwerken en om onze diensten op internet te verbeteren.

U kunt de opslag van cookies controleren of voorkomen.

Houd er rekening mee dat een website mogelijk niet zo goed functioneert na een wijziging in de instellingen.

Als u meer wilt weten over de controle en het beheer van cookies, bezoek dan de site https://www.allaboutcookies.org .