Podminky Pouziti Sluzeb & Zásady ochrany osobních údajů


Podminky Pouziti Sluzeb

Vítejte na PolyglotClub.com, je to on-line služba, která vám umožní procvičit si cizí jazyky a vyměňovat si jazyky. Tím, že jste PolyglotClub.com členem a pouzivanim PolyglotClub.com služby, akceptujete a souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nechcete akceptovat tyto podmínky služby, neměli byste se zaregistrovat s PolyglotClub.com

Registrace

Pro registraci s PolyglotClub.com a stát PolyglotClub.com členem musíte vyplnit všechna povinná pole v registračním formuláři pravdive a zadat nam přesné informace.

Uziti PolyglotClub.com Sluzeb.

PolyglotClub.com Služba je určena pro osobní a non-komerční použití. Není k použití pro profesionální či obchodní cily. Nesmite podat připomínky nebo předložit jakékoli formy obsahu, který je nebo může být nelegální, neoprávněny, na rozdíl od PolyglotClub.com cílu, a tak porusovat zákony a předpisy v platnosti, nebo porusovat dobré morální normy. Nesmíte se zmínit PolyglotClub.com žádné osobní informace, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, atd. umožňující PolyglotClub.com člena kontaktovat jiného PolyglotClub.com člena bez použití PolyglotClub.com Service. PolyglotClub.com zakazuje takovy obsahu a materiály, chápete a souhlasíte, že jste přesto v pozici kde mohou být vystaveny takove obsahy nebo materiály, a ze pouzivate PolyglotClub.com služby na vlastní nebezpečí. PolyglotClub.com si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah nebo materiály, které PolyglotClub.com urči ze porušují pravo jakékoli strany k duševnímu vlastnictví, jiná vlastnická práva nebo těchto podmínek služby.

Omezení týkající se používání

Materiál z PolyglotClub.com nesmí být kopírován, distribuován, znovu publikovan, posílan, zveřejňovan, nebo přenášen jakýmkoli způsobem, bez předchozího písemného souhlasu PolyglotClub.com. Změna nebo používání materiálů pro jakýkoliv jiný účel porušuje PolyglotClub.com 's práv duševního vlastnictví. Materiály na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro zákonné účely. Ani titul, ani práva duševního vlastnictví nejsou převedeny na vás, ale zůstavaji s PolyglotClub.com, který vlastní plne a kompletní vlastnictvi. Vy nesmíte kopírovat nebo přenášet obsah těchto stránek, ať elektronicky nebo v tištěné podobě. Nesmíte měnit obsah těchto webových stránek jakýmkoliv způsobem. Máte-li zájem o využití obsahu tohoto webu v nejakem případě, s výjimkou jak je uvedeno výše, obraťte se prosím na PolyglotClub.com pomocí našeho formuláře.

Omezeni právní odpovědnosti

PolyglotClub.com, nebude odpovědny za škody nebo zranění způsobené, včetně ale bez omezení na jakekoli selhani, omyl, opomenutí, přerušení, závadu, zpoždění v provozu přenosu, počítačovým virem, nebo selhání linky . PolyglotClub.com, nebude odpovědny za jakékoli škody nebo zranění, včetně ale ne omezený k, zvláštním nebo následnym škodam, které vyplývají z použití nebo nemožnosti použití materiálů na této stránce, i když došlo k zanedbání nebo {1 } byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, nebo obojí. Výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat na vás, do té míry, že rozhodným právem nemohou dovolit omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. celkova odpovědnost PolyglotClub.com vůči vám za všechny ztráty, škody, a příčiny akce (v rámci smlouvy, deliktu (včetně a bez omezení, nedbalosti) nebo jinak), nebude vyšší než částka, kterou jste zaplatili pro přístup k této stránce. Žádné platby k Vám nebudou provedena PolyglotClub.com.

Vlastnictvi Feedbacku

Veškeré poznámky, návrhy, nápady, grafika, nebo jine informace sdělene k PolyglotClub.com prostřednictvím této stránky budou navždy majetkem PolyglotClub.com. Pro PolyglotClub.com nebude nutné zacházet jako s důvěrnými s jakymkoli feedbackem, a nebude odpovědny za jakékoliv nápady pro své podnikání (včetně a bez omezení, produktu nebo reklamní nápady) a nebude vynakládat žádnou odpovědnost v důsledku nějaké podoby, která be se mohla objevit v budoucnosti operace PolyglotClub.com . Bez omezení, bude PolyglotClub.com mit exkluzivní vlastnictví všech současných i budoucích stávajících práv o feedbacku každého druhu a povahy. S výjimkou jak je uvedeno níže v tomto odstavci, PolyglotClub.com je oprávněn používat feedback pro jakékoli komerční nebo jiné účely bez náhrady pro vás nebo jiné osoby zasilajici tento feedback. Osobně identifikovatelné informace, které lze získat na této stránce jsou poskytovány dobrovolně návštěvníkem těchto stránek. Tato informace je pouze pro vnitřní účely a neni prodavanay či jinak převadena na třetí osoby z PolyglotClub.com nebo na jiné subjekty, které nejsou spojené s provozem těchto stránek. Berete na vědomí, že jste odpovědní za jakékoli materiály, které předkládají, a vy, ne PolyglotClub.com, mate plnou odpovědnost za zprávy ktere posilate, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv.

Legální Disclaimer

Materiály na těchto stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. PolyglotClub.com může provádět změny a vylepšení v každém case. materialy na těchto stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou" a bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo vyplývající, v plném rozsahu přípustné podle platných právních předpisů. PolyglotClub.com se zříká všech nebo obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. PolyglotClub.com nezaručuje, že funkce obsažené v materiálu budou nepřerušené nebo bez závad. PolyglotClub.com nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se používání nebo v důsledku použití materiálu na této stránce, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost, či jinak. Vy (a nikoliv PolyglotClub.com) nese veškeré náklady na nezbytný servis, opravy nebo korekce. Výše uvedené vyloučení nemusí vztahovat na vás, do té míry, že platné právní předpisy mohou nedovolit vyloučení předpokládaných záruk.

Zmeny k PolyglotClub.com Podminkam Sluzby

PolyglotClub.com si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky služby čas od času bez předchozího upozornění. Jste odpovědní za pravidelné prohlížení těchto podmínek služby, takže budete obeznámeni se všemi změnami. Přítomnost členu na PolyglotClub.com předpokládá plný souhlas ve všech revizích nebo změnách těchto podmínek služby.

Terminace teto Dohody

PolyglotClub.com, nebo si můžete ukončit tuto smlouvu kdykoli. PolyglotClub.com může ukončit tuto smlouvu okamžitě bez předchozího upozornění, pokud ve svém úsudku, porušíte jakoukoliv podmínku této smlouvy.

Ruzne Detaily

Pokud je některá část těchto Podmínek nezákonna, neplatna nebo nevymahatelna, bude tato část považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Možný důkaz o užívání tohoto webu pro nelegální účely budou poskytnuty bezpecnostnim donucovacím orgánům. Jedná se o úplnou dohodu mezi stranami týkající se používání této webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce sběru datPolyglotClub.com, dále jen „ PolyglotClub “ nebo „ PolyglotClub.com “, „my“ nebo „nás“.

Na následující stránce naleznete právní informace týkající se PolyglotClub a jak nás kontaktovat v případě jakéhokoli požadavku:


https://polyglotclub.com/legal

Obecná informacePolyglotClub nabízí službu pro spojování lidí, kteří se chtějí učit jazyky, a služby online jazykových kurzů (dále jen „Služby“), přístupné z webu https://PolyglotClub.com (dále jen „Stránky“).

V této souvislosti se PolyglotClub zavazuje respektovat soukromí uživatelů.

PolyglotClub proto vynakládá veškeré úsilí na ochranu důvěrnosti shromážděných Údajů a respektování národní legislativy související se shromažďováním a zpracováním Údajů i European Regulation 2016/679 ,

známý jako General Data Protection Regulation (dále jen: „ GDPR “).

Tyto zásady týkající se používání osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) podrobně PolyglotClub pokud jde o shromažďování osobních údajů (dále jen „Údaje“) po konzultaci na Stránkách, umístění objednávky, vyžádání informací a provádění Služeb ze Stránky nebo Platformy nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných elektronických komunikačních prostředků.

„Použitím osobních údajů“ rozumíme jakékoli nakládání s údaji, které vás mohou identifikovat jako fyzickou osobu.
Na druhou stranu údaje shromážděné společností PolyglotClub v rámci studie o jazykových znalostech (zejména za účelem zpřesnění testů nabízených uživatelům) jsou anonymizovány a jsou určeny výhradně pro vytváření anonymních globálních statistik.

Tyto údaje nepodléhají žádnému individuálnímu zpracování, a proto se na ně nevztahují Zásady ochrany osobních údajů. Údaje, které shromažďujeme, jsou konkrétně definovány v části „Shromažďování údajů“, kterou si pečlivě přečtěte.

PolyglotClub se zavázala respektovat vaše soukromí a poskytovat vám co nejvíce informací, které vám umožní kontrolovat, co se stane s vašimi daty.

Níže proto naleznete další informace o údajích, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak dlouho je uchováváme, o vašich právech na ochranu soukromí a jak je můžete uplatnit.

Sběr datPolyglotClub shromažďuje údaje týkající se různých typů uživatelů, kteří mohou kombinovat různé profily:

Běžní uživatelé, kteří si prohlížejí stránky, aniž by dobrovolně sdělili Data PolyglotClub (dále jen „Uživatel“).

Osoby, které aktivně vyjádří svůj zájem o nákup Služeb a dobrovolně sdělí Data společnosti PolyglotClub (dále jen „Zájemci“).

To může zahrnovat:
- Uživatel, který sdělí svou e-mailovou adresu, aby mohl provést bezplatný test nabízený Službami (dále jen „Tester“)
- Uživatel, který si vytvoří klientský účet za účelem zadání objednávky Služeb (dále jen „Klient“)
- Konečný příjemce Služeb (dále jen „Student“)


Níže naleznete různé typy údajů, které shromažďujeme a které lze shromažďovat kumulativně:

Data shromažďována automaticky


Údaje shromažďované automaticky při každém přístupu jakéhokoli uživatele na stránku:

- IP adresa
- Datum a čas přístupu na stránku
- Prohlížené stránky
- Typ použitého prohlížeče
- Platforma a/nebo operační systém nainstalovaný v zařízení (počítač, tablet, smartphone)
- Vyhledávač a klíčová slova použitá k nalezení webu


Údaje sdělené Zúčastněnými stranami


Údaje sdělené společnosti PolyglotClub zúčastněnými stranami, které nám umožňují vás kontaktovat a poskytovat služby:
- Uživatelské jméno
- Heslo
- Emailová adresa
- Datum narození
- Věk
- Město
- Země
- Adresa
- PSČ
- Telefonní číslo
– Identifikační čísla softwaru pro rychlé zasílání zpráv: ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Skype, Gtalk
- pohlaví (volitelné)
- mluvené jazyky (učení se jazykům nebo výuka jazyků)

Údaje související s vašimi objednávkami služeb PolyglotClub


Údaje shromážděné Zúčastněnými stranami, když nás kontaktují (zejména e-mailem) za účelem nabízení co nejlepších služeb (pro provádění Služeb, které se vás týkají, nebo v rámci předsmluvních opatření)
Informace shromažďované automaticky, když student nebo klient používá web nebo platformu:
- Provozní činnosti (které jsou zaznamenávány do určeného souboru ve formě „logu“), včetně přihlášení uživatele, provedených funkcí, času provedení nebo „časového razítka“ a pracovní stanice používané prostřednictvím IP adresy uživatele

- Spojení s platformou kurzu

PolyglotClub používá vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely, pro které byly získány.

Pro jaké účely a na jakém právním základě používáme vaše údaje?PolyglotClub používá vaše Údaje k různým účelům; v této souvislosti pokaždé používáme pouze údaje, které jsou nezbytné k dosažení zamýšleného účelu.


Údaje používáme, když je to nutné:

- V rámci přípravy smlouvy, jejího plnění nebo zrušení ( Article 6.1.b. GDPR ).

Například, abychom vám poskytli požadované služby, odpověděli na vaše dotazy ohledně Služeb, zeptali se vás na váš názor na Služby a optimalizovali vaše vyhledávání, když jste na našem webu.


- Aby byla v souladu s právními a regulačními ustanoveními, kterým PolyglotClub podléhá ( Article 6.1.c GDPR ).

- Na základě našich oprávněných zájmů zajistit v takových případech jejich vyvážení s ohledem na vaše soukromí, zejména pokud jste nezletilí (viz část „Nakládání s údaji týkajícími se dětí“) ( Article 6.1.f. GDPR ).
Můžeme tak používat kontaktní údaje zúčastněných stran pro účely informací, reklamy a marketingu produktů a služeb společnosti PolyglotClub

Konkrétně nám to umožňuje:
- Zašlete vám náš Newsletter
- nabízet vám nové produkty, služby nebo speciální kampaně, které by vás mohly zajímat (e-mailem, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí)
- Zasílejte vám propagační nabídky
A konečně, PolyglotClub může s vaším souhlasem shromažďovat a používat data, pokud vám má zasílat propagační zprávy, za předpokladu, že ještě nejste uvedeni jako zainteresovaná strana.

V této souvislosti můžete kdykoli požádat o odhlášení z odběru těchto propagačních zpráv.

Komu můžeme předávat vaše údaje?Vaše údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, když:
- Je to nezbytné pro řádné provádění našich služeb
- Je nutné splnit zákonnou povinnost
- Vy nám dáváte povolení

Abychom mohli vykonávat naše služby, můžeme některé z našich úkolů zadat jako celek nebo částečně subdodavatelům technickým subdodavatelům, například IT společnosti za účelem hostování stránek a ukládání dat a záložních kopií.

Zajišťujeme, aby subdodavatelé nakládali s vašimi údaji stejným způsobem jako my; tedy bezpečným, uctivým a odpovědným způsobem; a za tímto účelem poskytujeme přiměřené smluvní záruky.

PolyglotClub proto od svých subdodavatelů požaduje, aby dodržovali právní předpisy o ochraně údajů a poskytovali dostatečné záruky ohledně implementace vhodných technických a organizačních opatření, aby použití údajů splňovalo požadavky platných právních předpisů o ochraně údajů a zaručovalo ochranu vašich práv .

Vaše právaPrávo na přístup


Máte právo kdykoli bezplatně nahlédnout do svých údajů.

Právo na opravu


Máte právo požadovat opravu nesprávných údajů a odstranění nevhodných údajů nebo údajů, které již nejsou potřeba.

Právo na vymazání


Když si již nepřejete, aby byly vaše údaje používány, a požádáte o jejich vymazání, přistoupíme k vymazání vašich údajů z naší databáze.

Je nutné vzít v úvahu, že ne vždy je možné vymazat všechny požadované osobní údaje,
například když je jeho zpracování nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
nebo proto, že soudní orgány požadují takové údaje uchovávat.
Další informace týkající se tohoto tématu obdržíte v případě potřeby v odpovědi na vaši žádost.

Právo na přenositelnost údajů


V nezbytném rozsahu budete mít také právo na přenositelnost svých Údajů za podmínek stanovených platnými právními předpisy o ochraně údajů. Upozorňujeme na skutečnost, že přenositelnost údajů je možná pouze u údajů, které jste sami poskytli společnosti PolyglotClub na základě oprávnění nebo smlouvy. Toto právo na přenositelnost se proto vztahuje pouze na Klientská a Studentská data.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů


Co se stane, když si nepřejete nebo již nepřejete dostávat jakoukoli formu obchodního sdělení? Máte právo vznést námitku, aniž byste museli uvádět odůvodnění, proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Za tímto účelem můžete kdykoli požádat o odhlášení z odběru těchto propagačních zpráv.

Právo na omezení použití


A konečně máte právo omezit používání vašich údajů do PolyglotClub v souladu s platnou legislativou na ochranu údajů.

Uplatňování vašich práv


Výše uvedená práva máte možnost kdykoli uplatnit, a to buď tak, že nás kontaktujete prostřednictvím následující stránky:

https://polyglotclub.com/legal

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?Nejsme schopni uchovávat vaše údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které jsou shromažďovány.

PolyglotClub může nicméně použít kontaktní údaje zúčastněných stran k jejich identifikaci a informovat je o nových produktech a akcích společnosti PolyglotClub 2 let.

Připomenutí: Kdykoli můžete požádat o odhlášení z odběru těchto propagačních zpráv.

Po uplynutí výše popsaných lhůt uchovávání budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, s výjimkou případů, kdy je jejich uchovávání zákonnou povinností, konkrétně v případě splnění povinnosti uchovávat doklady pro účetní a daňové účely.

BezpečnostníVyvinuli jsme přizpůsobená technická a organizační bezpečnostní pravidla, abychom zabránili zničení, ztrátě, padělání, úpravám, neoprávněnému přístupu a náhodnému zpřístupnění třetím stranám a jakémukoli jinému neoprávněnému zacházení s Údaji.

Například PolyglotClub bezpečně synchronizuje databáze obsahující uživatelská nebo zákaznická data na třech různých fyzických nosičích na různých místech.

Aby byl celý systém chráněn před viry a narušením bezpečnosti, systémový software a balíčky aplikačního softwaru jsou aktualizovány, jakmile je k dispozici aktualizace zabezpečení.

Firewall je nainstalován na každém serveru a nakonfigurován naším správcem sítě tak, aby chránil před jakýmkoliv externím útokem. Přístup k serverům je také omezen soukromým veřejným klíčem, přičemž soukromý klíč je šifrován (DES 256).

Nakonec je individuální počítač každého PolyglotClub vybaven automaticky aktualizovaným a profesionálním antivirem.

Vývojáři nebo zaměstnanci pracující na infrastruktuře jsou navíc vybaveni počítačem, který má plně šifrovaný pevný disk.

V případě úniku dat s nepříznivými důsledky pro vaše Údaje jste osobně informováni za okolností a ve lhůtách stanovených zákonem.

Pro zajištění bezpečnosti vašich údajů vám doporučujeme:
- Nesdělujte své heslo třetím stranám
- Pravidelně měňte heslo
- Ujistěte se, že přístup k vašemu počítači/tabletu/smartphonu je bezpečný

Jste výhradně odpovědní za svůj klientský účet a důsledky jeho použití, stejně jako za jakékoli informace jakéhokoli druhu, které sdělíte PolyglotClub .

PolyglotClub nenese odpovědnost v případě škody způsobené chybnými, neúplnými nebo podvodnými informacemi, které nám poskytnete.

Záruka ochrany osobních údajů v telekomunikacíchVeškeré přenosy osobních údajů budou šifrovány prostřednictvím stránek „https“.

To se týká především všech administrátorských nástrojů (správa serveru, přístup k databázi, přístup na server).

Veškerá komunikace mezi servery je šifrována pomocí technologie TLS a přístup k serveru je prostřednictvím šifrovaných připojení SSH a VPN.

To zaručuje vysokou úroveň zabezpečení dat a důvěrnosti.

Kromě toho jsou všechna hesla uživatelů a administrátorů v naší databázi zašifrována a PolyglotClub je nemůže číst externě ani interně.

Odkazy na stránky třetích stranRádi bychom upozornili, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran a některé z našich služeb vám mohou poskytnout přístup ke službám třetích stran (jako jsou sociální sítě).

Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak weby a služby třetích stran nakládají s vašimi údaji.

Nekontrolujeme weby a služby třetích stran a neneseme odpovědnost za tyto weby a služby třetích stran ani jejich postupy týkající se ochrany vašich dat.

Vyzýváme vás, abyste si pozorně přečetli zásady nakládání s údaji na webech třetích stran, na které z našeho webu přistupujete.

Nakládání s daty souvisejícími s dětmiBez výslovného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce záměrně neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let.

V případě, že byly neúmyslně shromážděny informace o dětech mladších 16 let, podnikneme kroky k co nejrychlejšímu vymazání Údajů, pokud nám zákon neukládá tyto informace uchovávat.

Změny zásad ochrany osobních údajůPolyglotClub může tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně upravovat, zejména v případě legislativních změn.

Zveme vás proto, abyste si vždy prohlédli nejnovější verzi Zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách:


https://polyglotclub.com/policies

Pokud si přejete kontaktovat PolyglotClub ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů (například za účelem uplatnění vašich práv nebo podání stížnosti ohledně nakládání s vašimi údaji), můžete tak učinit prostřednictvím následující stránky:

https://polyglotclub.com/legal

Neváhejte nás kontaktovat, pokud se domníváte, že jsme s vašimi údaji nezacházeli odpovídajícím způsobem.

Uděláme vše pro to, abychom vaši žádost vyřídili co nejrychleji.

Pokud byste s naší odpovědí nebyli spokojeni, můžete nás také kontaktovat přímo a podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro dozor nad ochranou údajů ve Francii


CNIL
https://www.cnil.fr
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

ZÁSADY COOKIEObecná informaceCílem těchto zásad správy souborů cookie je poskytovat co nejjasnější a nejúplnější informace o souborech cookie, které používáme, a jejich účelu.

Zveme vás také k přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů, kde se dozvíte o pravidlech, která se vztahují na ochranu osobních údajů.

Cookie je malý datový soubor uložený na pevném disku vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu při návštěvě webové stránky.

Soubor cookie je umístěn do vašeho zařízení serverem, který je hostitelem webové stránky.

Server rozpozná vaše zařízení, když se vrátíte na příslušnou stránku kvůli jedinečnému ID čísla cookie.

Existují různé typy souborů cookie, rozdělené do kategorií podle původu, funkce a životnosti.

Jaké typy souborů cookie používáme?- Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie zajišťují, že můžete procházet naše webové stránky a aplikace a také používat funkce (jako je nákupní košík a nastavení ochrany osobních údajů).
- Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie usnadňují provoz našich webových stránek a aplikací a umožňují personalizované procházení, například ukládáním přihlašovacích jmen, hesel a preferencí, jako je nastavení jazyka. Tyto šifrované soubory cookie instaluje přímo PolyglotClub po dobu jednoho roku.
- Analytické a reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují údaje týkající se používání našich stránek a platformy, jako je počet návštěvníků, oblíbené webové stránky a čas, který uživatelé tráví na dané stránce. Za tímto účelem používáme soubory cookie třetích stran pro statistické a marketingové účely, jako jsou Google Analytics, Google Universal Analytics, Google Tag Manager a Facebook.


Tyto soubory cookie obsahují informace, které používáme ke zpracování vašich požadavků a ke zlepšení našich služeb na internetu.

Ukládání cookies můžete kontrolovat nebo mu zabránit.

Upozorňujeme, že webová stránka nemusí po změně nastavení fungovat tak dobře.

Chcete-li se dozvědět více o kontrole a správě souborů cookie, navštivte prosím stránku https://www.allaboutcookies.org .