Användarvillkor & Integritetspolicy


Användarvillkor

Välkommen till PolyglotClub.com, en onlinetjänst som låter dig öva främmande språk och utbyta språk. Genom att bli en PolyglotClub.com medlem och med hjälp av PolyglotClub.com service, accepterar du och samtycker till dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte registrera med PolyglotClub.com

Registrering

Att registrera med PolyglotClub.com och bli en PolyglotClub.com medlem du måste fylla i alla obligatoriska fält i registreringsformulär med sann och korrekt information.

Användning av PolyglotClub.com Tjänst

Den PolyglotClub.com Tjänsten är för personligt och icke-kommersiellt bruk. Det är inte att använda för professionella eller kommersiella ends.You kan inte kommentera eller skicka någon form av innehåll som är eller kan vara olagligt, otillåtet, i motsats till PolyglotClub.com ​​s syfte, de lagar och bestämmelser som gäller eller för god moral. Du kanske inte tala om PolyglotClub.com någon personlig information såsom e-postadress, telefonnummer, etc. som möjliggör en PolyglotClub.com Medlem att kontakta en annan PolyglotClub.com Medlem utan att använda PolyglotClub.com Service.While PolyglotClub.com förbjuder sådant innehåll och material, förstår och godkänner du att du ändå kan utsättas för sådant innehåll eller material och att du använder PolyglotClub.com service på egen risk. PolyglotClub.com förbehåller sig rätten att ta bort innehåll eller material som PolyglotClub.com bestämmer intrång eller bryta mot någon parts immateriella rättigheter, andra äganderättigheter eller dessa användarvillkor.

Begränsningar för användning

Material från PolyglotClub.com får inte kopieras, distribueras, publiceras, laddas upp, skickas eller överföras på något sätt, utan skriftligt medgivande från PolyglotClub.com .Modification eller användning av materialet i något annat syfte bryter PolyglotClub.com s immateriella rättigheter. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast lagliga ändamål. Varken titel eller immateriella rättigheter överförs till dig, men fortfarande med PolyglotClub.com, som äger fullständig title.You får inte kopiera eller överföra innehållet på denna webbplats antingen elektroniskt eller i papperskopior. Du får inte ändra innehållet på denna webbplats på något sätt. Om du är intresserad av att använda innehållet i denna webbplats på något sätt förutom vad som beskrivs ovan, kontakta PolyglotClub.com med vårt feedbackformulär

Begränsning av ansvar

PolyglotClub.com ansvarar inte för eventuella skador som orsakats av, inklusive men inte begränsat till, bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, fördröjning i drift för överföring, datorvirus eller linjefel. PolyglotClub.com kommer inte att vara ansvariga för eventuella skador eller skador, inklusive men inte begränsat till, särskilda eller följdskador som uppstår genom användning av eller oförmåga att använda material på denna webbplats, även om det finns försummelser eller {1 } har informerats om risken för sådana skador, eller båda. Ovanstående begränsning och uteslutning eventuellt inte gäller dig i den utsträckning som tillämplig lag inte tillåter begränsning eller uteslutande av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador. PolyglotClub.com s totala ansvar gentemot dig för alla förluster, skador och orsaker till åtgärder (i kontrakt, kränkning (inklusive, utan begränsning, försumlighet) eller på annat sätt) skall inte vara större än det belopp som du har betalat för att få tillgång till den här webbplatsen. Inga betalningar mot dig kommer att göras av PolyglotClub.com.

Ägande av Feedback

Alla kommentarer, förslag, idéer, grafik, eller annan information till PolyglotClub.com ​​via denna webbplats kommer alltid vara egendom PolyglotClub.com. PolyglotClub.com kommer inte att krävas för att behandla någon feedback som konfidentiell, och kommer inte att vara ansvarig för några idéer för verksamheten (inklusive, utan begränsning, idéer produkt eller reklam) och kommer inte att ådra sig något ansvar till följd av de likheter som kan visas i framtiden PolyglotClub.com verksamhet. Utan begränsning, PolyglotClub.com kommer att ha exklusiv äganderätt till alla nuvarande och framtida befintliga rättigheter till återkoppling av alla slag överallt. Förutom vad som anges nedan i denna punkt, PolyglotClub.com har rätt att använda återkoppling för något kommersiellt eller annat syfte som helst utan ersättning till dig eller någon annan person skickar feedback. Personligt identifierbar information som kan tas emot på denna webbplats tillhandahålls frivilligt av en besökare till webbplatsen. Denna information är endast internt bruk och inte säljs eller på annat sätt överföras till tredje part av PolyglotClub.com eller andra enheter som inte är involverade i driften av denna webbplats. Du bekräftar att du är ansvarig för det material du skickar, och du inte PolyglotClub.com, har det fulla ansvaret för meddelandet, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. PolyglotClub.com kan göra ändringar eller förbättringar på något time.The material på denna webbplats tillhandahålls \ 'som är \' och utan garantier av något slag antingen uttryckligen eller underförstått, i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag. PolyglotClub.com frånsäger sig alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. PolyglotClub.com garanterar inte att funktionerna i materialet kommer att vara oavbruten eller felfri. PolyglotClub.com garanterar inte eller gör några framställningar vad gäller användandet eller resultatet av användningen av material på denna webbplats när det gäller deras korrekthet, noggrannhet, pålitlighet, eller på annat sätt. Du (och inte PolyglotClub.com) antar hela kostnaden för nödvändig service, reparation eller korrigering. Ovanstående undantag kanske inte gäller dig, i den utsträckning som tillämplig lag inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier.

Ändringar PolyglotClub.com villkor

PolyglotClub.com förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan föregående meddelande. Du ansvarar för att regelbundet granska dessa användarvillkor så att du kommer att ta del av eventuella ändringar. Närvaron av medlemsstaterna på PolyglotClub.com förutsätter accept av alla revisioner eller ändringar av dessa användarvillkor.

Överträdelse av denna överenskommelse

PolyglotClub.com eller så kan du säga upp detta avtal när som helst. PolyglotClub.com kan säga upp detta avtal omedelbart utan föregående meddelande om i sin egen bedömning, du bryter mot något villkor i detta avtal.

Övriga Detaljer

Om någon del av dessa villkor är olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, kommer den delen anses utelämnad och kommer inte att påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser. Möjliga bevis på användning av denna webbplats för olagliga syften kommer att ges till brottsbekämpande myndigheter. Detta är hela avtalet mellan parterna i samband med användningen av denna webbplats.

Integritetspolicy

DatainsamlingsansvarigPolyglotClub.com, hädanefter kallad ' PolyglotClub ' eller ' PolyglotClub.com ', 'vi' eller 'oss'.

Du hittar den juridiska informationen om PolyglotClub och hur du kontaktar oss för alla förfrågningar:


https://polyglotclub.com/legal

Allmän informationPolyglotClub erbjuder en tjänst för att koppla samman personer som vill lära sig språk och språkkurstjänster online (hädanefter kallade 'Tjänsterna'), tillgänglig från webbplatsen https://PolyglotClub.com (hädanefter kallad 'Webbplatsen').

I detta sammanhang har PolyglotClub förbundit sig att respektera användarnas integritet.

PolyglotClub därför allt för att skydda sekretessen för de insamlade uppgifterna och att respektera både nationell lagstiftning relaterad till insamling och behandling av data samt European Regulation 2016/679 ,

känd som General Data Protection Regulation (hädanefter kallad: ' GDPR ').

Denna policy angående användningen av personuppgifter (hädanefter kallad 'sekretesspolicyn') beskriver PolyglotClub s praxis med avseende på insamling av personlig information (hädanefter kallad 'data') efter konsultation av webbplatsen, placering beställningar, begära information och utföra tjänsterna från webbplatsen eller plattformen eller via något annat elektroniskt kommunikationsmedel.

Med 'användning av personuppgifter' menar vi all hantering av uppgifter som kan identifiera dig som en fysisk person.
Å andra sidan är data som samlas in av PolyglotClub i samband med en studie om språkkunskaper (särskilt i syfte att förfina de tester som erbjuds användarna) anonymiserade och är endast avsedda för produktion av anonym global statistik.

Dessa uppgifter är inte föremål för någon individuell behandling och är därför inte föremål för integritetspolicyn. Uppgifterna som vi samlar in definieras specifikt i avsnittet 'Datainsamling', som vi uppmanar dig att läsa noggrant.

PolyglotClub har åtagit sig att respektera din integritet och ge dig så mycket information som möjligt för att du ska kunna kontrollera vad som händer med dina uppgifter.

Nedan hittar du därför ytterligare information om de uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur länge vi sparar dem, dina integritetsrättigheter och hur du kan utöva dem.

DatainsamlingPolyglotClub samlar in data om olika typer av användare, som kan kombinera olika profiler:

Regelbundna användare som surfar på webbplatsen utan att frivilligt kommunicera data till PolyglotClub (hädanefter kallad 'användaren').

Personer som aktivt uttrycker sitt intresse av att köpa tjänster och frivilligt kommunicerar data till PolyglotClub (hädanefter kallade 'Intresserade parter').

Detta kan inkludera:
- En användare som kommunicerar sin e-postadress för att kunna utföra ett kostnadsfritt test som erbjuds av Tjänsterna (hädanefter kallad 'Testern')
- En användare som skapar ett kundkonto för att göra en beställning av tjänsterna (hädanefter kallad 'klienten')
- Den slutliga mottagaren av tjänsterna (hädanefter kallad 'Studenten')


Nedan hittar du olika typer av data som vi samlar in, som kan samlas in kumulativt:

Data samlas in automatiskt


Uppgifterna som samlas in automatiskt vid varje åtkomst till webbplatsen av en användare:

- IP-adress
- Datum och tid för åtkomst till webbplatsen
- Sidor som bläddras
- Typ av webbläsare som används
- Plattformen och/eller operativsystemet installerat på enheten (dator, surfplatta, smartphone)
- Sökmotorn och nyckelorden som används för att hitta webbplatsen


Data som kommuniceras av de berörda parterna


Data som kommuniceras till PolyglotClub av de intresserade parterna som gör det möjligt för oss att kontakta dig och utföra tjänsterna:
- Användarnamn
- Lösenord
- E-postadress
- Födelsedatum
- Ålder
- Stad
- Land
- Adress
- Postnummer
- Telefonnummer
- Identifikationsnummer för programvara för snabbmeddelanden: ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Skype, Gtalk
- kön (frivilligt)
- talade språk (lära språk eller lära ut språk)

Data relaterade till dina beställningar av PolyglotClub


Uppgifter som samlas in av de intresserade parterna när de kontaktar oss (särskilt via e-post) för att erbjuda bästa möjliga tjänster (för utförande av tjänster som berör dig eller som en del av åtgärder före avtalsslutande)
Informationen som samlas in automatiskt när en student eller kund använder webbplatsen eller plattformen:
- Driftsaktiviteter (som registreras i en angiven fil i form av en 'logg'), inklusive användarens inloggning, de funktioner som körs, tidpunkten för exekvering eller 'tidsstämpel' och arbetsstationen som används via användarens IP-adress

- Anslutningar till kursplattformen

PolyglotClub använder dina uppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för de syften för vilka de erhölls.

För vilka ändamål och på vilken rättslig grund använder vi dina uppgifter?PolyglotClub använder dina uppgifter för olika ändamål; i detta sammanhang använder vi varje gång endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå det avsedda syftet.


Vi använder uppgifterna när det är nödvändigt:

- I samband med upprättandet av ett kontrakt, dess utförande eller dess upplösning ( Article 6.1.b. GDPR ).

Till exempel för att förse dig med de begärda tjänsterna, svara på frågor du har om tjänsterna, be dig om din åsikt om tjänsterna och optimera dina sökningar när du är på vår webbplats.


- För att följa de lagar och regler som PolyglotClub omfattas av ( Article 6.1.c GDPR ).

- På grundval av våra legitima intressen, se till att i sådana fall balansera dessa med respekt för din integritet, i synnerhet om du är minderårig (se avsnittet 'Hantering av data relaterade till barn') ( Article 6.1.f. GDPR ).
Vi kan därför använda kontaktuppgifterna för de intresserade parterna för information, reklam och marknadsföring av PolyglotClub s produkter och tjänster.

Specifikt tillåter detta oss att:
- Skicka vårt nyhetsbrev till dig
- Erbjuda dig nya produkter, tjänster eller speciella kampanjer som sannolikt kommer att vara av intresse för dig (per post, telefon, e-post eller via sociala nätverk)
- Skicka kampanjerbjudanden till dig
Slutligen kan PolyglotClub samla in och använda data med ditt samtycke om det ska skicka reklammeddelanden till dig, förutsatt att du ännu inte är listad som en intresserad part.

I detta sammanhang kan du när som helst begära att avbryta prenumerationen på dessa reklammeddelanden.

Till vem kan vi överföra dina uppgifter?Vi överför endast dina uppgifter till tredje part när:
– Det är nödvändigt för ett korrekt utförande av våra tjänster
– Det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet
- Du ger oss tillståndet

För att kunna utföra våra tjänster kan vi helt eller delvis lägga ut vissa av våra uppgifter på underleverantörer, till exempel till ett IT-företag i syfte att vara värd för webbplatsen och lagra data och säkerhetskopior.

Vi säkerställer att underleverantörer hanterar dina uppgifter på samma sätt som vi gör; det vill säga på ett säkert, respektfullt och ansvarsfullt sätt; och vi tillhandahåller adekvata avtalsgarantier för detta.

PolyglotClub kräver därför att dess underleverantörer följer dataskyddslagstiftningen och tillhandahåller tillräckliga garantier för genomförandet av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att användningen av uppgifterna uppfyller kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning och garanterar skyddet av dina rättigheter .

Dina rättigheterRätt till tillgång


Du har rätt att konsultera dina uppgifter när som helst, utan kostnad.

Rätt till rättelse


Du har rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas och att olämpliga uppgifter eller data som inte längre behövs raderas.

Rätt till radering


När du inte längre vill att dina uppgifter ska användas och begär att de ska raderas, kommer vi att fortsätta att radera dina uppgifter från vår databas.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till att det inte alltid är möjligt att radera alla begärda personuppgifter,
till exempel när dess behandling är väsentlig för upprättandet, utövandet eller försvaret av juridiska rättigheter,
eller för att det krävs av de rättsliga myndigheterna att behålla sådana uppgifter.
Du kommer att få ytterligare information om detta ämne, om det skulle behövas, i svaret på din förfrågan.

Rätt till dataportabilitet


I den utsträckning det är nödvändigt kommer du också att ha rätt till portabilitet av dina uppgifter under de villkor som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi uppmärksammar dig på att dataportabilitet endast är möjlig för data som du själv har lämnat till PolyglotClub på grundval av en auktorisation eller ett kontrakt. Denna rätt till portabilitet tillämpas därför endast på Kund- och Studentdata.

Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter


Vad händer när du inte vill eller inte längre vill ta emot någon form av kommersiell kommunikation? Du behåller rätten att, utan att behöva lämna en motivering, invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I detta syfte kan du när som helst begära att avbryta prenumerationen på dessa reklammeddelanden.

Rätt att begränsa användning


Slutligen behåller du rätten att begränsa användningen av dina uppgifter senast PolyglotClub , i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Utöva dina rättigheter


Du har när som helst möjlighet att utöva rättigheterna ovan, antingen genom att kontakta oss via följande sida:

https://polyglotclub.com/legal

Hur länge behåller vi dina uppgifter?Vi kan inte behålla dina uppgifter utöver den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlas in.

PolyglotClub kan ändå använda kontaktinformationen för intresserade parter för att identifiera de senare och informera dem om nya PolyglotClub produkter och kampanjer under en period av 2 år.

Påminnelse: du kan när som helst begära att få avsluta prenumerationen på dessa reklammeddelanden.

Vid slutet av lagringsperioderna som beskrivs ovan kommer personuppgifter att raderas eller göras anonyma, utom i den mån lagringen är en rättslig skyldighet, särskilt i fall av efterlevnad av skyldigheten att förvara dokument för bokförings- och skatteändamål.

säkerhetVi har utvecklat anpassade tekniska och organisatoriska säkerhetsregler för att förhindra förstörelse, förlust, förfalskning, modifiering, obehörig åtkomst och oavsiktligt utlämnande till tredje part och all annan obehörig hantering av Data.

Till exempel PolyglotClub databaser som innehåller användar- eller kunddata säkert på tre olika fysiska stöd på olika platser.

För att skydda hela systemet mot virus och säkerhetsintrång uppdateras systemprogramvara och programvarupaket så snart en säkerhetsuppdatering finns tillgänglig.

En brandvägg installeras på varje server och konfigureras av vår nätverksadministratör för att skydda mot externa attacker. Åtkomst till servrarna är också begränsad av privat-offentlig nyckel, med den privata nyckeln krypterad (DES 256).

Slutligen är den individuella datorn för varje PolyglotClub -utvecklare eller anställd utrustad med ett automatiskt uppdaterat och professionellt antivirusprogram.

Dessutom är utvecklare eller anställda som arbetar med infrastrukturen utrustade med en dator som har en helt krypterad hårddisk.

I händelse av en dataläcka med negativa konsekvenser för dina uppgifter, meddelas du personligen under omständigheterna och inom de tidsgränser som föreskrivs i lag.

För att säkerställa säkerheten för dina uppgifter rekommenderar vi att du:
- Lämna inte ditt lösenord till tredje part
- Byt ditt lösenord regelbundet
- Se till att åtkomsten till din dator/surfplatta/smartphone är säker

Du är ensam ansvarig för ditt kundkonto och konsekvenserna av dess användning, samt för all information av något slag som du kommunicerar till PolyglotClub .

PolyglotClub är inte ansvarigt i händelse av skada som orsakats på grund av felaktig, ofullständig eller bedräglig information som du tillhandahåller oss.

Integritetsgaranti för telekommunikationAlla överföringar av personuppgifter kommer att krypteras via 'https'-sidor.

Detta gäller främst alla administratörsverktyg (serverhantering, databasåtkomst, serveråtkomst).

All kommunikation mellan servrar är krypterad med TLS-teknik och åtkomst till servern sker via krypterade SSH- och VPN-anslutningar.

Detta garanterar en hög nivå av datasäkerhet och konfidentialitet.

Dessutom är alla användar- och administratörslösenord krypterade i vår databas och kan inte läsas externt eller internt av PolyglotClub .

Länkar till tredje parts webbplatserVi vill påpeka att vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, och vissa av våra tjänster kan ge dig tillgång till tredjepartstjänster (som sociala nätverk).

Vi har ingen kontroll över hur tredje parts webbplatser och tjänster hanterar dina uppgifter.

Vi granskar inte tredje parts webbplatser och tjänster, och vi är inte ansvariga för dessa tredje parts webbplatser och tjänster eller deras praxis när det gäller skyddet av dina data.

Vi inbjuder dig att noggrant läsa datahanteringspolicyn för tredje parts webbplatser som du kommer åt från vår webbplats.

Hantering av data relaterade till barnVi samlar inte avsiktligt in personlig information från barn under 16 år utan uttryckligt tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.

I händelse av att information om barn under 16 år oavsiktligt har samlats in av oss kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna så snart som möjligt, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att lagra den informationen.

Ändringar av integritetspolicynPolyglotClub kan ändra denna sekretesspolicy med jämna mellanrum, särskilt i händelse av lagändringar.

Vi uppmanar dig därför att alltid läsa den senaste versionen av integritetspolicyn på vår webbplats:


https://polyglotclub.com/policies

Om du vill kontakta PolyglotClub angående denna integritetspolicy (till exempel för att utöva dina rättigheter eller göra ett klagomål angående hanteringen av dina uppgifter), kan du göra det via följande sida:

https://polyglotclub.com/legal

Tveka inte att kontakta oss om du anser att vi inte har behandlat dina uppgifter korrekt.

Vi kommer att göra vårt bästa för att följa upp din förfrågan så snabbt som möjligt.

Om du förblir missnöjd med vårt svar kan du också kontakta oss direkt och lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Dataskyddsmyndigheten i Frankrike


CNIL
https://www.cnil.fr
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

KOKAPOLICYAllmän informationDen nuvarande cookiehanteringspolicyn syftar till att ge information som är så tydlig och fullständig som möjligt om de cookies vi använder och deras syfte.

Vi inbjuder dig också att läsa vår integritetspolicy för att lära dig om de regler som gäller för skydd av personuppgifter.

En cookie är en liten datafil som lagras på hårddisken på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker en webbplats.

Cookien placeras på din enhet av servern som är värd för webbplatsen.

Servern känner igen din enhet när du återvänder till den aktuella webbplatsen på grund av en cookie unika ID-nummer.

Det finns olika typer av cookies, kategoriserade utifrån ursprung, funktion och livslängd.

Vilka typer av cookies använder vi?- Viktiga cookies: Dessa cookies säkerställer att du kan surfa på våra webbplatser och applikationer samt använda funktioner (som varukorgen och dina sekretessinställningar).
- Funktionella cookies: Dessa cookies underlättar driften av våra webbplatser och applikationer och möjliggör en personlig webbupplevelse, till exempel genom att lagra inloggningsnamn, lösenord och inställningar, såsom språkinställningar. Dessa krypterade cookies installeras direkt av PolyglotClub under en period av ett år.
- Analys- och reklamcookies: Dessa cookies samlar in data om användningen av vår webbplats och plattform, såsom antalet besökare, populära webbsidor och den tid användare spenderar på en viss sida. För detta ändamål använder vi cookies från tredje part för statistiska och marknadsföringsändamål, såsom Google Analytics, Google Universal Analytics, Google Tag Manager och Facebook.


Dessa cookies innehåller information som vi använder för att behandla dina förfrågningar och för att förbättra våra tjänster på internet.

Du kan kontrollera eller förhindra lagring av cookies.

Observera att en webbplats kanske inte fungerar lika bra efter en ändring av inställningarna.

Om du vill veta mer om kontrollen och hanteringen av cookies, besök webbplatsen https://www.allaboutcookies.org .