Help

NEW ARTICLE

Khi nào tôi nên bắt đầu với giao lưu ngôn ngữ ẩn?Khi bạn học một ngôn ngữ mà bạn cuối cùng sẽ đi vào giai đoạn mà bạn muốn thực hành những gì đã học và bắt đầu sử dụng nó trong tình huống thực tế. Khi bạn đi đến giai đoạn này, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm một người bản xứ của ngôn ngữ mục tiêu của bạn, ai là người lần lượt học ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Khi bạn tìm thấy một người là sẵn sàng để thực hành với bạn, nó có thể dẫn đến một ngôn ngữ trao đổi cùng có lợi và thậm chí cả tình bạn tốt.
Một số người sẽ nói với bạn rằng bạn nên bắt đầu nói chuyện ngay lập tức, bằng cách sử dụng những gì bạn biết và tự đẩy mình để đạt được sự hiểu biết tốt hơn thông qua việc đưa mình ra khỏi đó, trong khi những người khác sẽ cho bạn biết rằng trước tiên bạn cần nội hóa ngôn ngữ, nhịp điệu, âm thanh và tăng rất nhiều từ vựng trước khi nói. Một số thậm chí còn đi xa như vậy để nói rằng bạn không nên nói gì cho đến khi bạn có một sự hiểu biết tốt hơn về các ngôn ngữ mà bạn đang học. Dù bạn chọn cách nào để đi, sẽ tại một số điểm đến một thời điểm mà bạn cần phải bắt đầu nói, nếu bạn muốn để có thể sử dụng ngôn ngữ.
Bạn có thể sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự trao đổi ngôn ngữ khi bạn đạt đến một trình độ trung cấp trong ngôn ngữ của bạn (có thể để thể hiện bản thân tốt hơn và để hiểu giải thích và trả lời được đưa ra trong các ngôn ngữ), nhưng nó có thể có ích để có được thực hành nói và thậm chí từ khi bạn đang trong giai đoạn đầu của việc học tập của bạn, chỉ để có được sử dụng để sản xuất các âm thanh của ngôn ngữ. Nếu bạn tiếp tục đưa nó đi cho sau này, khi bạn biết ngôn ngữ tốt hơn, bạn có thể bị rơi vào cái bẫy của sự hiểu biết một ngôn ngữ, nhưng không thể nói được gì cả. Nó là tốt để tiến độ của bạn đều trên các vùng khác nhau của việc học một ngôn ngữ, do đó hãy chắc chắn rằng bạn không chỉ xây dựng một vốn từ vựng thụ động. Đây là nơi mà bạn cần thực hành nói ngôn ngữ.

Văn bản từ Josef Wigren

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All