Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để làm một ngôn ngữ trao đổi?Để có một trao đổi trò chuyện, bạn cần phải làm như sau:
Trao đổi tin nhắn thông qua các trang web với các thành viên sống trong thị trấn của bạn. Khi bạn cảm thấy thoải mái để làm như vậy, sắp xếp để đáp ứng với một trong số họ ở nơi công cộng.
Đây là khóa học có thể nếu có các thành viên trong khu vực của bạn đang học ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và những người nói tiếng ngôn ngữ mà bạn đang học. Nếu không có trận đấu trong khu vực của bạn, bạn cũng có thể tìm kiếm một đối tác trò chuyện trực tuyến.
Không có chi phí hoặc bài tập có liên quan và tìm hiểu ngôn ngữ trong một môi trường xã hội. Hơn nữa, bạn có nhiều khả năng để học tiếng lóng và những thứ khác về một nền văn hóa mà bạn thường không được học trong một lớp học ngôn ngữ chính thức.
Điều này phụ thuộc vào những gì các kỹ năng bạn muốn cải thiện (nói hoặc viết).
Nó cũng phụ thuộc vào cá tính của bạn, sẵn có của bạn, và mức độ thành thạo trong những ngôn ngữ mà bạn đang học.
Vì vậy, tiếp tục công việc lưỡi!
Tùy thuộc vào trình độ của bạn, chúng tôi đề nghị các công cụ Trao đổi ngôn ngữ sau đây (từ dễ đến khó nhất):
- WRITING ONLINE SLOW: Tìm một người bạnsử dụng hộp thư Polyglot
- ONLINE VIẾT SLOW: Forum
- WRITING ONLINE SLOW: đúng và được sửa chữa
- WRITING ONLINE SLOW: Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời
- WRITING ONLINE FAST: Trò chuyện Polyglot
- ONLINE NHANH WRITING / nói / nghe: ảo Polyglot Study Room
- OFFLINE NHANH WRITING / nói / nghe: Họp Polyglot Real cuộc sống

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1 All