راهنمایی

چگونه یک تبادل زبانی انجام دهم؟
برای داشتن یک تبادل مکالمه‌ای، باید موارد زیر را انجام دهید:
از طریق وب‌سایت با اعضایی که در شهر شما زندگی می‌کنند پیام مبادله کنید. هنگامی که نسبت به این عمل راحت هستید، قرار ملاقاتی با یکی از آن‌ها در یک مکان عمومی بگذارید.
البته این امر در صورتی ممکن است که اعضایی در ناحیه شما باشند که مشغول یادگیری زبان بومی شما هستند و نیز زبانی را که شما در حال یادگیری هستید سخن می‌گویند. اگر هیچ گزینه‌ای در ناحیه شما موجود نباشد می‌توانید برای شرکای گفت‌وگوی برخط جست‌وجو کنید.
هیچ هزینه یا تکلیفی وجود ندارد و می‌توانید در یک محیط اجتماعی زبان فرا گیرید. به علاوه، احتمال این‌که زبان عامیانه و موارد دیگری که در یک کلاس رسمی آموزش زبان تدریس نمی‌شود را یاد بگیرید.
این امر به این بستگی دارد که چه توانایی را می‌خواهید بهبود بخشید (گفتار یا نوشتار).
همچنین به شخصیت، دردسترس‌پذیری، و تخصص‌تان در زبانی که مشغول یادگیری هستید بستگی دارید.
پس کار زبانی را مدام انجام دهید!
بسته به این‌که در چه سطحی هستید، ما ابزارهای تبادل زیر را پیش‌نهاد می‌کنیم (از ساده‌ترین به دشوارترین):
- نوشتن با سرعت آهسته به صورت برخط: یک دوست پیدا کنید و از صندوق پستی پلی‌گلات استفاده کنید
- نوشتن با سرعت آهسته به صورت برخط: Forum
- نوشتن با سرعت آهسته به صورت برخط: تصحیح شوید و تصحیح کنید
- نوشتن با سرعت آهسته به صورت برخط: سؤال بپرسید و پاسخ دریافت کنید
- نوشتن سریع به صورت برخط: گفت‌وگوی پلی‌گلات
- نوشتن/مکالمه/شنیدن سریع به صورت برخط: اتاق مطالعه مجازی پلی‌گلات
- نوشتن/مکالمه/شنیدن سریع به صورت برخط: ملاقات‌های واقعی پلی‌گلات

مباحث مرتبط:

Comments

Filter by Language:
 1  1 All
omid8242 profile picture omid8242September 2015
HI
فارسی