راهنمایی

تبادل یک زبان چرا؟تبادل زبان بهترین راه برای تمرین مهرات های تئوری زبانی است که شما در مدرسه فرا گرفته اید. همچنین این روش بهترین گزینه برای شناخت شرایط صحیح ارتباط است. لازم است شما به گونه ای موثر تمرین کنید و با روش های قاعده مند (با قاعده) به تبادل زبانی بپردازید
تبادل زبان شما را قادر می سازد به:
- برقراری ارتباط با یک مادری و یا یک سخنران غیر بومی با سطح در زبان مقصد که شما منطبق است. به این ترتیب، شما می توانید سریع تر بهبود بخشد. حتی اگر سطح شما معادل است، شما همیشه قادر خواهد بود برای یادگیری (واژگان، دستور زبان، فونتیک، فرهنگ ...) از شریک زندگی خود را داشته باشد. بنابراین، با گذشت زمان و تلاش پیوست، شما قادر به بهبود با هم باشیم.
- یادگیری جنبه های زبان مقصد (زبان عامیانه، نگرش ها، رفتارها ...) که شما به ندرت در یک کلاس درس به طور منظم مطالعه.
- کشف فرهنگ های جدید.
- به اشتراک گذاشتن منافع خود را با شریک زندگی خود را (بازدید کنندگان).
هدف ما این است که پرورش سرگرم کننده و محیط زیست دوستانه که در آن شما می توانید احساس آرامش، امن و مشتاق به سعی کنید از مهارت های زبان خارجی خود را.
هیچ فشار و هیچ ارزیابی در هر سه وجود دارد.
این مهم است که به شما انگیزه ای جهت صحبت می کنید، به شرایط (و شریک زندگی تان) اشتباهات خود و برای لذت بردن از روند اکتساب زبان است که می تواند طولانی و خواستار.

مباحث مرتبط: