Pomoc

NEW ARTICLE

Proč výměna jazyk?Výměna jazyk je nejlepší způsob, jak procvičit teoretické jazykové dovednosti, které jste se naučili ve škole. Je to také nejlepší alternativou ke komunikaci v autentických životních situacích! Musíte efektivně cvičit, a je také nutné vyměnit pravidelně.
Výměna jazyk umožňuje:
- Komunikace s nativní nebo non-rodilý mluvčí s úrovní v cílovém jazyce, který odpovídá vaše. Tímto způsobem můžete zlepšit rychleji. I když vaše úroveň odpovídá, budete mít vždy možnost se učit (lexikon, gramatika, fonetika, kultura ...) od svého partnera. Proto se s časem a připojil se k úsilí, budete mít možnost zlepšit společně.
- Naučte se aspekty cílového jazyka (slang, postoje, chování, ...), které byste jen zřídka studovat do běžné třídy.
- Objevte nové kultury.
- Podělte se o své zájmy se svým partnerem (y).
Naším cílem je podporovat zábavné a příjemné prostředí, kde si můžete cítit uvolněně, bezpečné a dychtivý vyzkoušet své znalosti cizích jazyků.
Neexistuje žádný tlak, a ne hodnocení sobě.
To je důležité motivovat vás mluvit, přijímat své (a váš partner je), chyby a nyní proces osvojování jazyka, který může být dlouhý a náročný.

Related topics: