Bantuan

NEW ARTICLE

Mengapa pertukaran bahasa?A pertukaran bahasa adalah cara terbaik untuk mempraktikkan kemahiran bahasa teori yang anda pelajari di sekolah. Ia juga adalah alternatif terbaik untuk berkomunikasi dalam situasi yang sahih! Anda perlu berlatih secara berkesan dan anda juga perlu untuk bertukar-tukar dari masa ke semasa.
A pertukaran bahasa membolehkan anda untuk:
- Berkomunikasi dengan anak negeri atau penceramah bukan asli dengan tahap dalam bahasa sasaran yang sepadan dengan anda. Dengan cara ini, anda boleh meningkatkan lebih cepat. Walaupun tahap anda adalah bersamaan, anda akan sentiasa dapat belajar (kosa kata, tatabahasa, fonetik, budaya ...) dari pasangan anda. Oleh itu, dengan masa dan usaha menyertai, anda akan dapat untuk memperbaiki bersama-sama.
- Pelajari aspek bahasa sasaran (slang, sikap, tingkah laku ...) yang anda jarang akan belajar di kelas biasa.
- Cari budaya baru.
- Kongsi minat anda dengan pasangan anda (s).
Matlamat kami adalah untuk memupuk persekitaran yang mesra dan menyeronokkan di mana anda boleh berasa tenang, selamat dan tidak sabar-sabar untuk mencuba kemahiran bahasa asing anda.
Tidak ada tekanan dan tiada penilaian per se.
Ini adalah penting untuk memberi motivasi kepada anda untuk bercakap, untuk menerima (dan pasangan anda) kesilapan anda dan menikmati proses pemerolehan bahasa yang boleh menjadi panjang dan menuntut.

Related topics: