Help

NEW ARTICLE

Tại sao một ngôn ngữ trao đổi?Một ngôn ngữ trao đổi là cách tốt nhất để thực hành các kỹ năng ngôn ngữ lý thuyết mà bạn đã học được ở trường. Nó cũng là lựa chọn tốt nhất để giao tiếp trong các tình huống xác thực! Bạn cần phải thực hành hiệu quả và bạn cũng cần phải trao đổi một cách thường xuyên.
Một ngôn ngữ trao đổi cho phép bạn:
- Giao tiếp với người bản xứ hoặc một loa không bản địa có trình độ trong các ngôn ngữ mục tiêu phù hợp với bạn. Bằng cách này, bạn có thể cải thiện nhanh hơn. Ngay cả khi trình độ của bạn là tương đương, bạn sẽ luôn luôn có thể để học (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, văn hóa ...) từ các đối tác của bạn. Vì vậy, với thời gian và nỗ lực tham gia, bạn sẽ có thể cải thiện với nhau.
- Tìm hiểu các khía cạnh của ngôn ngữ mục tiêu (từ lóng, thái độ, hành vi ...) mà bạn sẽ ít khi học trong một lớp học bình thường.
- Hãy khám phá các nền văn hóa mới.
- Chia sẻ sở thích của bạn với đối tác của bạn (s).
Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy một môi trường thân thiện và vui vẻ, nơi bạn có thể cảm thấy thoải mái, an toàn và háo hức để thử các kỹ năng ngoại ngữ của bạn.
Không có áp lực và không có đánh giá cho mỗi gia nhập.
Điều này là quan trọng để tạo động lực cho bạn để nói chuyện, để chấp nhận của bạn (và đối tác của bạn) sai lầm và để tận hưởng quá trình tiếp thu ngôn ngữ có thể được lâu dài và đòi hỏi.

Các chủ đề liên quan: