راهنمایی

رد و بدل کردن زبان چیست؟تبادل زباني حالتي است كه دو نفر يا بيش از از دو نفر كه به زبان مشابه يا زبان هاي متفاوتي صحبت مي كنند يك زبان مشترك را با هم تمرين مي كنند.
مثلا يك فرد اسپانيايي زبان كه زبان انگلبسي مي آموزد مي تواند با يك فرد چيني زبان كه همان زبان( انگليسي) را مي آموزد تبادل زبان انجام دهد.
اولین دلیل برای اعضای ثبت نام در چند زبانی باشگاه است برای تمرین زبان های خارجی. بنابراین، ما سعی می کنیم به شما این فرصت را ارائه می دهند. آنچه ما پیشنهاد شده است نه فقط اجتماعی، ما یک هدف جهانی، بشر دوستانه، اجتماعی و حرفه ای، همه در یک بار! تلاش در جهت ارائه یک محیط مناسب و راحت برای مطابقت با اهداف خود. در این طرز فکر، ما شما را به معنی خود را تشویق به استفاده از صورت شفاهی به زبان است که شما صرف زمان بسیار و حفظ تلاش می دهد.
دو آموزان لزوما باید بومی از زبان آنها تبادل. به همین ترتیب، دو زبان مادری ژاپنی به خوبی ممکن است صحبت و یا به هر یک از دیگر در روسیه ارسال در صورتی که هر دو علاقه مند به این زبان می باشد.
- نکاتی برای بهینه سازی تبادل زبان خود را
- راه برای انجام یک تبادل زبان

مباحث مرتبط:

Comments