راهنمایی

چگونه بدانم که سطح زبانی من متوسط است؟سطح شما متوسط است اگر:
-به مسائل بنیادی زبان اعم از واژگان، دستور زبان و تلفظ اساسی مسلط باشید
-قادر به انجام مکالمه ساده باشید - اگر چه جملاتتان به لحاظ دستوری همیشه صحیح نباشد و حتی گاهی کلمه یا جمله ای را درک نکنید
- بتوانید جان کلام گفتگوی روزمره توسط گویشگران بومی را متوجه شوید
-زمانیکه گویشگران بومی آهسته صحبت میکند40 تا 70 درصد از چیزی که میگوید را بفهمید

مباحث مرتبط:

Comments