Помоћ

Како да знате да ли ваш ниво језика је средњи?Ви сте на средњи ниво, ако се:
- Су савладали основе језика, који укључују основног вокабулара, граматику и изговор
- Могу да носе на једноставном разговору - чак и ако ваши реченице нису увек граматички исправно, а чак и ако понекад не хватају реч или фразу
- Може схватио суштину онога што је речено у свакодневним разговорима са или изворни говорници
- Разуме 40% до 70% онога што матерњи језик кажу када говоримо полако.

Related topics: