Ajuda

NOU ARTICLE

Com saber si el seu nivell d'idioma és intermedi?Vostè es troba en un nivell intermedi si:
- Han dominat els fonaments de la llengua, que inclouen vocabulari bàsic, gramàtica i pronunciació
- Pot mantenir una conversa senzilla - fins i tot si les seves oracions no sempre són gramaticalment correcte, i encara que de vegades no agafen una paraula o una frase
- Pot obtenir l'essència del que es diu en les converses quotidianes amb o per parlants nadius
- Comprendre el 40% i el 70% del que els parlants nadius de la llengua diuen quan parlen lentament.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All