Bantuan

NEW ARTICLE

Bagaimana untuk mengetahui jika tahap bahasa anda adalah pertengahan?Anda berada di tahap yang sederhana jika anda:
- Telah menguasai asas-asas bahasa, termasuk perbendaharaan kata asas, tatabahasa dan sebutan
- Boleh menjalankan perbualan yang mudah - walaupun ayat yang anda tidak sentiasa segi bahasa, dan walaupun anda kadang-kadang tidak menangkap perkataan atau frasa yang
- Boleh mendapatkan intipati apa yang dikatakan dalam perbualan sehari-hari dengan atau oleh penutur asli
- Memahami 40% kepada 70% daripada apa yang penutur asli bahasa yang mengatakan apabila mereka bercakap perlahan-lahan.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All