Pomoc

NEW ARTICLE

Ako zistiť, či vaša jazyková úroveň je stredná?Ste na strednej úrovni, ak:
- Zvládli základy jazyka, ktoré zahŕňajú základnú slovnú zásobu, gramatiku a výslovnosť
- Môže viesť jednoduchú konverzáciu - aj keď vaše vety nie sú vždy gramaticky správne, a to aj keď sa niekedy nestihnete slovo alebo frázu
- Môžete získať podstatu toho, čo sa hovorí v každodenných rozhovoroch s alebo rodenými hovorcami
- Porozumieť 40% až 70% z toho, čo rodení hovorcovia jazyka hovoria, keď hovorí pomaly.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All