Axuda

NEW ARTICLE

Como saber se o seu nivel de inglés é intermediario?Está nun nivel intermedio, se:
- Asimilar as nocións básicas da lingua, que inclúen vocabulario básico, da gramática e pronuncia
- Pode manter unha conversa sinxela - aínda que as súas sentenzas non son sempre gramaticalmente correcta, e mesmo se ás veces non incorporarse unha palabra ou unha frase
- Pode chegar a esencia do que está a ser dito en conversas diarias con ou por falantes nativos
- Comprender de 40% a 70% do que os falantes nativos da lingua dicir cando falan amodo.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All