Pomoc

NEW ARTICLE

Jak zjistit, zda vaše jazyková úroveň je střední?Jste na střední úrovni, pokud:
- Zvládli základy jazyka, které zahrnují základní slovní zásobu, gramatiku a výslovnost
- Může vést jednoduchou konverzaci - i když vaše věty nejsou vždy gramaticky správně, a to i když se někdy nestihnete slovo nebo frázi
- Můžete získat podstatu toho, co se říká v každodenních rozhovorech s nebo rodilými mluvčími
- Porozumět 40% až 70% z toho, co rodilí mluvčí jazyka říkají, když mluví pomalu.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All