Βοήθεια

Πώς να ξέρω αν το γλωσσικό επίπεδό σας είναι ενδιάμεσο;Είστε σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, αν:
- Έχουν μάθει τα βασικά της γλώσσας, τα οποία περιλαμβάνουν το βασικό λεξιλόγιο, τη γραμματική και την προφορά
- Μπορούν να μεταφέρουν σε μια απλή συζήτηση - ακόμα κι αν οι προτάσεις σας δεν είναι πάντα γραμματικά σωστό, ακόμη και αν μερικές φορές δεν πιάσει μια λέξη ή μια φράση
- Μπορεί να πάρει την ουσία του τι λέγεται σε καθημερινές συνομιλίες με ή από τους φυσικούς ομιλητές
- Να κατανοήσουν το 40% έως 70% του τι είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας λένε όταν μιλούν αργά.

Related topics:

Comments