Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để biết được trình độ ngôn ngữ của bạn là trung gian?Bạn đang ở trình độ trung cấp nếu bạn:
- Đã nắm vững những điều cơ bản của ngôn ngữ, trong đó bao gồm cơ bản từ vựng, ngữ pháp và phát âm
- Có thể trò chuyện một cách đơn giản - thậm chí nếu câu của bạn không phải là luôn luôn đúng ngữ pháp, và thậm chí nếu bạn đôi khi không bắt được một từ hoặc một cụm từ
- Có thể nhận được các ý chính của những gì đang được nói chuyện hàng ngày với hoặc bởi người bản ngữ
- Hiểu được 40% đến 70% của những gì người bản ngữ của ngôn ngữ nói khi họ nói chậm.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All