Ndihmë

NEW ARTICLE

Si të di nëse niveli juaj i gjuhës është i ndërmjetëm?Ju jeni në një nivel të ndërmjetëm nëse ju:
- Kanë zotëruar bazat e gjuhës, të cilat përfshijnë fjalorin bazë, gramatikën dhe shqiptimin
- Mund të kryer në një bisedë të thjeshtë - edhe në qoftë se dënimet tuaja nuk janë gjithmonë gramatikisht korrekte, dhe madje edhe në qoftë se ju ndonjëherë nuk e kap një fjalë apo një frazë
- Mund të merrni esencë e asaj që është thënë në bisedat e përditshme me të apo nga native speakers
- Të kuptuar 40% të 70% të asaj që native speakers e gjuhës thonë se kur ata flasin ngadalë.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All