Help

NEW ARTICLE

Paano malaman kung ang iyong mga antas ng wika ay intermediate?Ikaw ay sa isang intermediate antas kung ikaw ay:
- Na-pinagkadalubhasaan ang mga pangunahing kaalaman ng wika, na kinabibilangan ng mga pangunahing bokabularyo, grammar at pagbigkas
- Maaari magdala sa isang simpleng pag-uusap - kahit na ang iyong mga pangungusap ay hindi palaging tama ang grammar, at kahit na minsan ay hindi mo mahuli ang isang salita o parirala
- Maaari makuha ang diwa ng kung ano ang sinabi sa araw-araw na pakikipag-usap sa o sa pamamagitan ng katutubong nagsasalita ng
- Nauunawaan 40% hanggang 70% ng kung ano ang native speaker ng wika sabihin kapag nagsasalita sila mabagal.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All