ช่วยเหลือ

NEW ARTICLE

วิธีที่จะทราบว่าระดับภาษาของคุณเป็นสื่อกลาง?คุณกำลังอยู่ที่ระดับกลางถ้าคุณ:
- ได้เข้าใจพื้นฐานของภาษาซึ่งรวมถึงคำศัพท์พื้นฐานไวยากรณ์และการออกเสียง
- สามารถดำเนินการในการสนทนาง่าย - แม้ว่าประโยคของคุณไม่ได้เสมอไวยากรณ์ที่ถูกต้องและแม้ว่าบางครั้งคุณไม่จับคำหรือวลี
- ได้รับส่วนสำคัญของสิ่งที่ถูกกล่าวในการสนทนาในชีวิตประจำวันมีหรือโดยเจ้าของภาษา
- เข้าใจ 40% ถึง 70% ของสิ่งที่เจ้าของภาษาพูดเมื่อพวกเขาพูดช้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Comments

Filter by Language:
 1 All