راهنمایی

نشان مشترکان باشگاه پلی گلات(چند زبانی) برای چیست؟اطلاعات نشان مشترک
حق عضویت سالانه خود را حق شما را به چندین مزیت است.
همچنین شما می خواهد نشان مشترک دریافت در طول هر جلسه به پوشیدن.
برای چک کردن تمام مزایا و هزینه ها، مشاهده فرم ثبت نام .

برای مشترک شدن در چند زبانی باشگاه، فرم را به کارکنان ما دست در طول جلسات زیر در پاریس:
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturdayاطلاعات بیشتر در مورد سیستم جدید در پاریس .

مباحث مرتبط:

Comments