עזרה

NEW ARTICLE

מהו תג של Polyglot המועדון המנוי ל?מידע התג של המנוי
דמי חברות השנתיות שלך מזכה אותך כמה יתרונות.
בנוסף, יקבל תג של מנוי ללבוש במהלך כל פגישה.
כדי לבדוק את כל היתרונות ודמים, להציג את טופס ההרשמה.

כדי להירשם לPolyglot מועדון, למסור את הטופס לצוות שלנו במהלך הפגישות בפריז הבאות:
{} Variable3
{} Variable4
{} Variable5
מידע נוסף על המערכת חדשה בפריז.

Related topics:

Comments