Help

NEW ARTICLE

Huy hiệu của người tham gia Polyglot Club dùng để làm gì?THÔNG TIN HIỆU thuê bao
Phí thành viên hàng năm của bạn cho phép bạn có một số lợi thế.
Bạn cũng sẽ nhận được một thuê bao Badge để mặc trong mọi cuộc họp.
Để kiểm tra tất cả các ưu điểm và lệ phí, xem các MẪU ĐĂNG KÝ .

Để đăng ký Polyglot Club, đưa tờ đơn cho nhân viên của chúng tôi trong các cuộc họp sau tại Paris:
{} Variable3
{} Variable4
{} Variable5
More INFO về HỆ THỐNG MỚI trong Paris .

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 4  3 All