Help

NEW ARTICLE

Para saan ang Polyglot Club Subscriber's Badge?Badge IMPORMASYON NG subscriber
Ang iyong taunang bayad sa pagiging kasapi entitles ka sa ilang bentahe.
Makakatanggap ka rin ng Badge isang Subscriber upang magsuot sa panahon ng bawat pulong.
Upang tingnan ang lahat ng bentahe at bayarin, tingnan ang pagpaparehistro FORM .

Upang mag-subscribe sa taong maraming nalalamang wika Club, ipasa ang form na ito upang aming kawani sa panahon ng sumusunod na mga pulong sa Paris:
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- SaturdayHigit pang mga INFO tungkol sa BAGONG SISTEMA sa Paris .

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 4  3 All