Pomoc

NEW ARTICLE

Proč byste se měli naučit nový jazykNaučit se jazyk nemusí být vždy tak jednoduché, ale rozhodně to přináší mnohé výhody. Každý pro to má své důvody, nicméně já zde zmíním 7 základních argumentů proč byste rozhodně měli otevřít učebnici a začít se nějaký učit:
1. Budete mít více vědomostí. Lidé, kteří mají spoustu vědomostí, jsou lidé kteří jsou dobře informovaní a vědí si rady, co se životem. Už jenom znalostí dalšího jazyka se vám otevírají nové možnosti, jako třeba vycestovat a objevit další kus světa.
2. Lidé vás budou mít rádi. Lidé se rádi obklopují těmi, kteří něco vědí, od kterých se mohou něco naučit, pokud se znalostmi nechlubíte. Lidé rádi naslouchají vyprávěním o jiných zemích od ostatních, takže tím, že se zapovídáte o svých cestách s vaším nově naučeným jazykem si třeba najdete i nové kamarády.
3. Objevíte spoustu věcí. Nejenomže budete více otevření celé nové kultuře, ale budete schopni poznat tisíce jiných lidí a to vše jen díky vašemu dalšímu jazyku. Nikdo předem neví, kam nás život zavede a právě znalost dalšího jazyka vám může ukázat cestu.
4. Rozvinete svoji mysl. Učením si procvičujete mozek, takže byste měli být schopni rychlejšího zapamatovávání a provádění lehčích myšlenkových operací. V rámci učení se nového jazyka byste si měli dávat dohromady slovíčka se slovesy, další způsob jak potrénovat mozek, navíc si rozvinete asociační systém a bude se vám vše rychleji vybavovat.
5. Kariérní výhody: Lidé, kteří hovoří plynně alespoň dvěma jazyky (rodným a nějakým druhým) mají větší možnost uplatnění, vzhledem k ostatním účastníkům, kteří další jazyk neznají, a většinou vyhrají u pohovoru. Jakákoliv firma, která působí nebo plánuje působení na mezinárodní úrovni si téměř vždy vybere kandidáta, který zná alespoň jeden další jazyk, než svůj rodný.
6. Lepší cestovní zážitky: Pokud jedinci hovoří rodným jazykem země, do které vycestovali, jsou schopni navázat okamžitý vztah s "místními" a tím se intimněji ponořit do tamní kultury, poznáváním věcí, o kterých typický 'cizinec' nemá ani tušení. V několika případech jsem na svých cestách po Střední a Jižní Americe měla tu možnost být pozvána do příbytků domorodců na jídlo a sáhodlouhé diskuze ohledně politiky, ekonomiky atd. Rozhodně se mi tím velice rozšířily obzory.
7. Zlepšení chápání gramatické struktury ve vlastním rodném jazyce: Další věcí na kterou jsem sama narazila. Znalosti slovesných časů v jiném jazyce mi pomohly identifikovat časy i v angličtině a díky tomu jsem se stala lepší učitelkou angličtiny.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 6  6  2 All